2019. évi FB határozatok, állásfoglalások

2018. év pénzügyi zárása

A 2018. év pénzügyi eredménye negatív előjelű lett, melynek oka a 2018. december havi „TAK – feladat” soron kívüli ellátásának költségei (1.541 e Ft), amelynek a „bevételi lába” 2019. januárban hóban jelent meg a könyvelésben. A 2017-es évhez képest nem volt rendkívüli ráfordítás a TAK-os kifizetéseken kívül, illetve magas összeg lett a jogi szolgáltatásokra megfizetve.

A Felügyelő Bizottság felkéri a Titkárságot, hogy a jóváhagyásával, illetve Elnök úr aláírásával a PK-441-et (Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete) a könyvelő felé továbbítsa, aki az OBH-nak megküldeni szíveskedjen a jogszabályban meghatározott időpontig.

A 2018. évi pénzügyi zárást az FB. 1/2019.(04.09.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

 

 

A 2019. évi költségvetés tervezetének áttekintése, elfogadása

A Felügyelő Bizottság felkéri a Titkárságot, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetének módosítására az alábbiak szerint.

Az „Egyéb kiadás” soron (2.095.000.-Ft) belül szereplő „egyéb” összege 550.000.-Ft-ról 350.000.-Ft-ra kerüljön módosításra. A felszabaduló 200.000.-Ft „egyéb, be nem tervezett rendkívüli kiadás” megnevezéssel kerüljön be a 2019. évi költségvetés tervezetébe.

A 2019. évi költségvetés tervezetét az FB. 2/2019.(04.09.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

Ezen költségvetési összegek kizárólag az FB előzetes állásfoglalása alapján felhasználható költségkeretnek minősülnek!

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága kéri az Elnökséget, hogy a fentiek alapján fogadja el a 2019. évi költségvetés tervezetét.

 

 

FB 2019. évi munkaprogramja – tárgyalása, elfogadása

A munkaprogramot az FB. 3/2019.(04.09.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.