2019. évi elnökségi határozatok

Tagfelvételi kérelmek, portfóliók

 1/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján K.K.L. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

2/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján M. D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Kamarai biztosok beszámolója a 2018. év végi ellenőrzésekről

3/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette a benyújtott beszámolókat, valamint a csatolt jegyzőkönyvek másolatait. Meghallgatta a kamarai biztosok beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azt. Kéri a Titkárt a kifizetések előkészítésére.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vétel

4/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a benyújtott (SZTT) névjegyzékbe vételi kérelmekkel kapcsolatosan, tekintettel arra, miszerint a gyakorlati idő szakirányúságának véleményezéséhez az elnökség tagjai között nincs a kérelmezett jogosultsággal azonos jogosultságú szakmagyakorló, felkérik J. I. kamarai tisztségviselőt, hogy szakértői véleményével segítse az Elnökség munkáját!

 

 

5/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2019.évre vonatkozóan bruttó 60.000.-Ft-ban állapítja meg a Kamara előadó/kiállító termének díját.

 

 

Szünetelési kérelem

6/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T. Á. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Nyugdíjas nyilatkozatok (K. M., P. L., B. J.)

7/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a korábbi években benyújtott nyilatkozataikra, felkéri K.M., illetve P.L. kamarai tagokat, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentumokkal igazolják nyilatkozatuk tartalmát.

 

8/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul B. János 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

 

Kettős kamarai tagsághoz kötődő kedvezmény nyilatkozatai (M.L.A., R.G., P.L., V.T.J.)

9/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel arra, miszerint az elektronikus névjegyzékből nem állapítható meg egyértelműen mérnök kamarai tagságuk, felkéri M.L.A., V.T.J.E., illetve R.G. kamarai tagokat, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentummal igazolják nyilatkozatuk tartalmát.

 

10/2019.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul P. Lajos 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

11/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul R. G., valamint M.L.A. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

12/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul K.M. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

Kettős kamarai tagsághoz kötődő kedvezmény nyilatkozatai

13/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul F.Z., P.B., M.T., B.I., Ny.S.L., I.M., R.I., S.B.K. 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

14/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel arra, miszerint az elektronikus névjegyzékből nem állapítható meg egyértelműen mérnök kamarai tagsága, felkéri V.S. kamarai tagot, hogy jogszerű és hiteles alátámasztó dokumentummal igazolja nyilatkozata tartalmát.

 

Nyugdíjas nyilatkozatok

15/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járulhat hozzá a kérelmezők 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

Felhívjuk ellenben szíves figyelmüket a további lehetőségekre, melyről kérjük nyilatkozzanak 2019. január 29. napjáig:

Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

– Szünetel a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszony jogerős felfüggesztésének időtartama alatt. Ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tagsági jogviszony helyreállítására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján éled fel.

Kedvezményes tagdíj fizetésére jogosult, akinek a kamarai tagsága mellett semmilyen jogosultsága sincs, vagy aktív tagsága mellett minden jogosultságát szünetelteti. A teljes kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 30%-a, azaz 18.000 Ft.

Részleges kedvezményes tagdíjra január 1-től az az aktív tag lesz jogosult, aki bár tervezői, szakértői jogosultságait szüneteltetni (vagy nem rendelkezik velük), de tagsághoz nem kötött jogosultsága(i), azaz a felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri, energetikai tanúsítói jogosultságai aktívak. A részleges kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 50%-a, azaz 30.000 Ft.

Az előző évekhez hasonlóan szakmai rendezvényeink, kiállításaink, tanulmányútjaink, az aktív kamarai tagokkal megegyező feltételekkel vehetők ugyanúgy igénybe!

 

 

Szünetelési kérelem

16/2019.(I.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a N. Jenő által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Tagfelvételi kérelmek, portfóliók

17/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján F. Á. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlata nem szakirányú.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be, tekintettel arra, hogy a „Szakmai gyakorlat igazolása” tárgyú dokumentumban nevesített szerepkörei szerint csak műszaki rajzoló munkákat végzett.

 

 

18/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján K. G. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlatának szakirányúsága nem egyértelműen megállapítható.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be.

 

 

19/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján P. R. B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlata nem szakirányú.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be, tekintettel arra, hogy a „Szakmai gyakorlat igazolása” tárgyú dokumentumban nevesített szerepkörei szerint csak szerkesztő rajzoló, szerkesztő tervkészítő (?!) munkákat végzett.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vételi kérelmek 

Zs. I. kérelme

20/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség a bevont szakértő véleménye alapján megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata a településrendezési szakértői szakterületen (SZTT) kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.

 

Dr. K. A. kérelme

21/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség a bevont szakértő véleménye alapján megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata a településrendezési szakértői szakterületen (SZTT) kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.

 

K. Cs. Á. kérelme

22/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján a K. Cs. Á. szakmai gyakorlatának igazolásában feltüntettettek között kizárólag településrendezési tevékenységek szerepelnek. Ezek viszont nem tekinthetők településrendezési szakértői szakirányú gyakorlatnak, mivel a településtervezés során nem történik pályázati dokumentáció, településrendezési eszköz vizsgálata, településtervezési körbe tartozó tevékenységek eredményeinek szakmai véleményezése, jogi megfelelőség vizsgálata, továbbá tervezetek, jóváhagyott tervek hiányosságainak, ellentmondásainak feltárása. A településrendezéssel kapcsolatos tanácsadás az igazolásban nem szerepel. A benyújtott dokumentumok alapján az – SZTT – jelölésű szakértői névjegyzékbe NEM jegyezhető be.

 

 

Projektor – beérkezett ajánlat, ill. a fellelt árak összehasonlítása, DÖNTÉS!

23/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség felkéri Győrffy Zoltán és Barabás Lajos elnökségi tagokat a projektor beszerzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az Elnökség bruttó 200.000.-Ft-ban határozza meg a vonatkozó beszerzés felső összeghatárát.

 

 

24/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2019. január 01. napjával, azaz visszamenőleg emeli a Titkár bérét, tekintettel a többletmunkákra, a pályázatírásokra, ill. azok elszámolására, a saját gépjármű folyamatos használatára.

 

 

Szünetelési kérelem

25/2019.(II.04.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T. I. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

Tagfelvételi kérelmek, portfóliók

26/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján B-B. A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlata nem szakirányú.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be, tekintettel arra, hogy azok tartalma nem elegendő, nem megfelelő a teljes körű tervezői tevékenység „önálló” gyakorlásához.

 

27/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján N. T. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai gyakorlata nem szakirányú.

Indok: a szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.

A benyújtott dokumentumok alapján a jelentkező kamarai tagnak felvehető, viszont az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe NEM jegyezhető be, tekintettel arra, hogy azok tartalma nem elegendő, nem megfelelő a teljes körű tervezői tevékenység „önálló” gyakorlásához.

 

K. G. hiánypótlásának dokumentumai

28/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján K. G. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

2019. május – Alapszabály (taggyűlés és küldöttgyűlés összehívása, időpont kitűzése, egyéb teendők)

29/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2019. május 20. (hétfő) 16.00, illetve 16.30 órára tűzi ki a Taggyűlés időpontját, majd azt követően 17 óra 15 percre (ismételt 17 óra 30 perc) a Helyi Küldöttgyűlés összehívását.

 

 

Tagság törlése iránti kérelmek

K. L. törlése

30/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

K. L. törlése

31/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

 

Kovács Péter DLA levele az Elnökséghez (Szabó János riport készítésének támogatása)

32/2019.(III.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az egyszeri támogatás díját bruttó 75.000.-Ft-ban határozza meg, mely egy összegben fizetendő a szerződés aláírását követő számlakibocsátás alapján.

 

 

33/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének véleménye alapján a tagfelvétel jelenlegi kamarai rendje, szabályozottsága ellentmondásos, nem alkalmas a felvételre jelentkező valós szakmai gyakorlottságának az egyértelmű megítélésére. Felkéri az Elnököt, hogy áprilisi TET ülés napirendi pontjai közé javasolja felvenni az ügyet tárgyalásra – sürgősséggel. Az Elnökség egyúttal rögzíti, hogy megítélése szerint a jelenlegi 2 (két) év gyakorlati idő semmiképpen nem biztosíthatja egy építész teljes értékű szakmai felkészültségét, ezért arra is felhatalmazza az Elnököt, hogy tegyen javaslatot 5 (öt) év kötelező szakmai gyakorlatra.

 

 

34/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége kéri a MÉK Elnökségét, hogy a tervezői művezetéssel és a többszörös szankcionálással kapcsolatos jogszabály-módosítás érdekében haladéktalanul kezdje meg az egyeztetést a Miniszterelnökséggel.

 

 

Tekintettel arra, miszerint Debrecenben sem május, sem június hóban nem kerül megrendezésre a MÉK által tartandó tantermi kötelező továbbképzés (a MÉK időhiánya miatt), aki elutazik (Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagja!) Nyíregyházára saját költségén, az megkaphatja a 30%-os kedvezményt a korábbi éveknek megfelelő feltételekkel!

35/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Tantermi kötelező továbbképzés – Nyíregyháza – 2019.05.22.

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az előző évekhez hasonlóan -, támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek, mely különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé.

A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

 

A KÖTELEZŐ továbbképzés kedvezményes díjának feltétele: a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, továbbá NINCS HÁTRALÉKA a Kamara felé!

Amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé;

VAGY

aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító),

VAGY

a tagsági jogviszonyát szünetelteti, a kedvezmény nem vehető igénybe!

Ezekben az esetekben a kamara nem járul hozzá a kötelező képzés díjához!

 

 

2018. év pénzügyi zárása (főkönyvi kivonat, PK-441 elfogadása)

36/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette, és egyhangúan jóváhagyta / elfogadta a 2018. évi egyszerűsített beszámolót (PK-441), valamint a hagyományos főkönyvi kivonatot.

 

 

37/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – figyelemmel a Felügyelő Bizottság észrevételeire – egyhangúan elfogadta a 2019. évi költségvetés tervezetét.

 

 

Ő. J. kérelme

38/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem járul hozzá a kérelmező 2019. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

 

Debreceni Tamás (Konzervatórium Galéria) levele

Tervezett időpont és helyszín: DE Zeneművészeti Kar – 2019.10.13.

39/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 50.000.-Ft pénzösszeggel, továbbá egyéb, nem anyagi jellegű támogatással is hozzájárul a 2019. október 13-án megrendezésre kerülő Hayde Tibor építész munkásságát bemutató kiállításhoz.

 

 

Tegdes László (SZÉP KERTEK) levele

SZÉP KERTEK 100. lapszáma: sajtótájékoztatóval egybekötött kiállítás megnyitása. A Kamara által javasolt időpontok: 2019.05.13., vagy 2019.06.03.

40/2019.(IV.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége egyéb, nem anyagi jellegű támogatással hozzájárul a kiállítás megrendezéséhez. (minimál catering, ingyenes kiállítótér biztosítása, MÉK akkreditáció, esemény propagálása)

 

 

Tervezői névjegyzékbe vételi kérelmek, szakmai gyakorlat anomáliái

41/2019.(VI.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége konkrét javaslat-tervet küld az együttműködő Területi Kamarák Elnökségeinek a „tervezői névjegyzékbe vételi kérelmek – szakmai gyakorlati idő” anomáliáival kapcsolatosan.

 

 

Kötelező továbbképzés Debrecenben

42/2019.(VI.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Tantermi kötelező továbbképzés – Debrecen – 2019. október 30.

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az előző évekhez hasonlóan -, támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek, mely különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé.

A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

 

A KÖTELEZŐ továbbképzés kedvezményes díjának feltétele: a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, továbbá NINCS HÁTRALÉKA a Kamara felé!

Amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé;

VAGY

aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító),

VAGY

a tagsági jogviszonyát szünetelteti, a kedvezmény nem vehető igénybe!

Ezekben az esetekben a kamara nem járul hozzá a kötelező képzés díjához!

 

 

Tagfelvételi kérelem, portfólió

43/2019.(VII.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján N. G. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

E. T. tagsága

44/2019.(IX.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel az előzményekre az alábbiak szerint határoz.

Felkérik a Titkárt, hogy – eltekintve az erre vonatkozó szabályoktól – tájékoztassa újra a tagot a tagság törlése, valamint a hátralék rendezése utáni tiszteletbeli tagság lehetőségeiről.

 

 

J. M. kérelme

45/2019.(IX.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a kérelemben előadottakra a fizetési határidőt 2019. november 30. napjában állapítja meg.

Amennyiben a megadott – méltányossági – határidőre nem érkezik meg a befizetés, úgy 2019. december 01. napjával tagsága törlésre kerül.

A tagdíj befizetését követően, haladéktalanul intézkedünk a kérelmezett átjegyzést illetően.

 

 

TAK készítések, módosítások véleményezése 2019-ben (a MÉK tájékoztatása a területek felé)

46/2019.(IX.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tudomásul veszi az előzetes egyeztetést és/vagy tájékoztatást mellőző MÉK elnökségi határozatot. Szakértő delegálásáról amikor az szükséges lesz, döntenek.

Indok: a megye településeinek TAK-jai elkészültek, ezért kamarai szakértő kijelölése nem indokolt. A felülvizsgálatok elkezdése esetén a munka, az elvégzendő feladat ismeretében lesz indokolt a legmegfelelőbb szakértő tag kijelölése.

 

 

Egyeztetés kezdeményezése – beérkezett válaszok

47/2019.(IX.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel az októberi nyíregyházi TET ülésre az alábbiak szerint határozott.

A soron következő elnökségi és felügyelő bizottsági ülés időpontja 2019. szeptember 30., 17.00 óra!

 

 

2020 HBMÉK Tisztújítás – Elnökség kapcsolódó ez évi feladatai

A kamarai törvény értelmében négyévente esedékes a Kamara tisztújítása.

 48/2019.(IX.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége, tekintettel a 2020-ban esedékes tisztújításra, felkéri a Választási Jelölő Bizottságot, hogy tartsa meg az alakuló ülését.

 

 

Kamarai biztosok beszámolói a 2019. évi építésfelügyeleti ellenőrzéseikkel kapcsolatos tapasztalataikról

49/2019.(IX.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette a benyújtott beszámolókat, valamint a csatolt jegyzőkönyvek másolatait. Meghallgatta a megjelent kamarai biztosok beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azokat. Kéri a Titkárt a kifizetések előkészítésére.

 

 

K. Cs. névjegyzékbe vételi kérelme

50/2019.(IX.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, K. Cs. településtervezési szakterülettel (TT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.  Nevezett a névjegyzékbe TT jelöléssel bejegyezhető.

 

 

Tagfelvétel, építészeti -műszaki tervezési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

51/2019.(XI.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján K.B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlata is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

MÉK Küldöttgyűlés 2019. december 2.

52/2019.(XI.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nem támogatja a 2020. évre tervezett tagdíjemelést (75.000.-Ft/fő), mely véleményét a 2019. december 02-i országos küldöttgyűlésen is – demokratikus keretek között – képviselni fogja országos küldöttei útján.

 

 

2020 HBMÉK Tisztújítás – Elnökség kapcsolódó ez évi feladatai

53/2019.(XI.13.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2020. január 23. (csütörtök) napjában jelöli ki a helyi küldötteket megválasztó Taggyűlés időpontját 16.30, illetve 17.00 órai kezdettel.

 

 

Tagfelvétel, építészeti -műszaki tervezési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

54/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének szakértői véleménye alapján P.F. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Szakértői névjegyzékbe vétel iránti kérelem

55/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, K.A. településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértői szakterülettel (SZT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú.  Nevezett a névjegyzékbe SZT jelöléssel bejegyezhető.

 

 

HBMÉK Pénzkezelési Szabályzatának aktualizálása

56/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége jelen határozatával egyhangúan elfogadja a HBMÉK Pénzkezelési Szabályzatának aktualizálását.

 

 

Szünetelési kérelmek

57/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.J. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

58/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a M.D. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

59/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az I.M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 

O.S. Tiszteletbeli tagság iránti kérelem

60/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.

„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki

  1. a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
  2. b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte.

A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

 

Sz.G. törlés iránti kérelme

61/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

 

62/2019.(XII.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége R.B. titkárnak egyszeri, év végi jutalmat szavazott meg. A kifizetés 2019. december hónapban esedékes.