2018. évi FB határozatok, állásfoglalások

A HBM Építész Kamara Alapszabályának módosítása 2018. évben

A Felügyelő Bizottság egyetért abban, miszerint az Alapszabály módosítása a 2018. évi elnökségi munkaprogram részeként fontos feladata a Kamarának, melynek költsége betervezésre kell, hogy kerüljön az idei költségvetésbe, külön soron.

 Az FB. 1./2018. (I.30.) számú állásfoglalása
A Felügyelő Bizottság felhívja az Elnökség figyelmét az Alapszabály  módosításával várható feladat ellátásával kapcsolatos teendőkre.

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a HBM Építész Kamara Alapszabályának módosításával kapcsolatos, Törvényszékkel történő egyeztetésre kérje fel Dr. Gáts Andrea ügyvédet. Majd, az egyeztetés eredményének függvényében az Elnökség a soron következő ülésén tárgyalja meg az ügyvéd megbízását, annak költségvonzatát.

 

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendje 3. cím alatt foglaltaknak megfelelően a munkaprogram tartalmazza a bizottság üléseinek tervezett időpontját, napirendi tervét és az ellenőrzési tervet.
A munkaprogramot az FB. 1/2018.(03.26.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének aktualizálása

Az ügyrendet az FB. 2/2018.(03.26.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

 

 

TAK-Konferencia, kiadvány

A Magyar Építész Kamara 2018. októberi, debreceni TET ülésén tájékoztatta a területi elnököket, hogy 2018. december 31-ig – Települési (Építészeti Tájegységi) Arculati Kézikönyv témában – a Miniszterelnökségtől további pénzügyi támogatás érkezik.

Az FB. 2./2018. (XI.14.) számú állásfoglalása
A Felügyelő Bizottság támogatja a konferencia és az ahhoz kapcsolódó kiadvány (DVD) megszervezését, elkészítését, a kapcsolódó költségek kifizetését a tartalékalap 5%- al történő csökkentése mellet, melyet vissza kell tölteni a pénzügyi támogatás kifizetése után azonnal.