2018. évi elnökségi határozatok

G. J. törlés iránti kérelme 
1/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

2/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (8 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

3/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a G. A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

4/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a C-D. D. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

5/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.

 

6/2018.(I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.

 

7/2018. (I.15.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 30.075.-Ft plusz összeggel támogatja a nyertes pályázókat.

 

8/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez.

 

9/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2018. évre vonatkozó kettős kamarai tagdíj fizetéséhez.

 

10/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a HBM Építész Kamara Alapszabályának módosításával kapcsolatos, Törvényszékkel történő egyeztetésre felkéri Dr. Gáts Andrea ügyvédet.

 

B.B. kérelme
11/2018.(I.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.
„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki
a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.
A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához. A korábbi, tagdíjkedvezményt megállapító határozat (5/2018.(I.15.)) nevezett számára, visszavonásra kerül.

 

HBM Építész Kamara Alapszabályának módosítása 2018. évben
12/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége megbízza Dr. Gáts Andrea ügyvédet, a HBM Építész Kamara Alapszabályának módosításával, továbbá a Törvényszékkel történő egyeztetéssel.

 

13/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2018. május 28. (hétfő) 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a helyi küldöttgyűlés összehívását.

 

Sz. Ö. B. tagfelvételi és névjegyzékbe vételi kérelme
14/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Sz. Ö. B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

TAK véleményezők díjazása
15/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének véleménye alapján a bruttó összeg az érintett települések számával (82 db) kerül elosztásra, majd a 2018. január 31-ig véleményezett települések számával szorzásra (78 db). Ez az összeg kerül szétosztásra egyenlő arányban a hét fő véleményező között.
Amennyiben beérkeznek a hiányzó települések arculati kézikönyvei, azok véleményezése is kifizetésre kerül.

 

F. K., Cs. L., K. I., H. V. A., K. V. – 5 éven túli szünetelők nyilatkozatai, törlés ránti kérelmeik
16/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tagok által benyújtott nyilatkozat alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszonyok törléséhez.

 

5 éven túli szünetelők törlése
17/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (9 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

S. Z. személyi anyaga
18/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagot, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően.  A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett azt nem vette át, először „cím nem azonosítható”, majd második alkalommal, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza.
Nevezett kamarai tag egyéb nyilvántartásban nem található, az eltelt évek alatt megkereséssel a Kamara felé nem élt, nyilatkozatot nem tett.
Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyt.

 

Kávéfőző vásárlása a szakmai rendezvények lebonyolításához, ajtózár javítása
19/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárt, hogy bruttó 100.000.-Ft-ig, az Elnökkel külön, előre egyeztetve, vásároljon kávéfőzőt a Kamarának, ezzel is csökkentve a szakmai rendezvények catering-költségét.

 

Tantermi kötelező továbbképzés
20/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – az előző évekhez hasonlóan -, támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek, mely különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé. A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

A KÖTELEZŐ továbbképzés kedvezményes díjának feltétele:
– a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, továbbá NINCS HÁTRALÉKA a Kamara felé!

Amennyiben a HBM ÉK AKTÍV kamarai tagja, DE rendezetlen hátraléka van Kamaránk felé;
VAGY
aki nem kamarai tagsággal rendelkező AKTÍV nyilvántartott (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, energetikai tanúsító),
VAGY
a tagsági jogviszonyát szünetelteti, a kedvezmény nem vehető igénybe!
Ezekben az esetekben a kamara nem járul hozzá a kötelező képzés díjához!

 

TET Debrecenben
21/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2018. szeptemberében meghívja a Területi Elnökök ülését Debrecenbe. Felkéri Pecsenye Béla elnököt a Magyar Építész Kamarával történő egyeztetésre.

 

22/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 2018. február 01. napjával, bruttó 10%-al emeli a Titkár bérét.

 

23/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a tagfelvételi eljárást illetően, az alábbiak szerint határozott:
A szakmai gyakorlati időt a tervezési területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő tervezési gyakorlattal kell igazolni. A szakmai gyakorlat igazolására alkalmas különösen a munkáltatói vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy, cég vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás, amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását. Az elnökség indokoltnak tartja, hogy a tagfelvételi eljárás keretében egy személyes meghallgatásra is sor kerüljön az érintett elnökségi ülés 1. napirendjeként. Jelen eljárásrendet a 2018. április 10. után benyújtott kérelmek esetében szükséges alkalmazni!

 

24/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 13/2018.(II.5.) HBM ÉK Elnökségi határozatát módosítja azzal, miszerint 2018. május 28. (hétfő) 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a Taggyűlés időpontját, majd azt követően 17.30 órára a Helyi Küldöttgyűlés összehívását.

 

25/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagokat (2 fő), a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyukat.

 

26/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tagok által benyújtott nyilatkozat alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszonyok törléséhez.

 

27/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul – tekintettel a kérelmekben előadottakra – a 2018. évre vonatkozó tagdíjkedvezményekhez az alábbiak szerint:
– P.T.I. kamarai tag 30.000.-Ft tagdíjat fizessen be 2018.06.01. napjáig;
– K.L. kamarai tag 25.000.-Ft tagdíjat fizessen be 2018.06.01. napjáig;
– T.P. kamarai tag 30.000.-Ft tagdíjat fizessen be 2018.06.01. napjáig.

 

28/2018.(IV.9.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Sz. Zs. Gyula által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Tagfelvétel

29/2018.(V.7.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, B. A., illetve T. B. által építészeti tervezési területen kérelmezett építészeti tervezési engedély megadása iránt indított eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: az Elnökség megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmezők önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából egyértelműen NEM állapítható meg. A kérelmezőket hiánypótlásra szólítja fel! Az Elnökség azt kéri a jelentkezőktől, hogy a portfóliókban bemutatott munkák felsorolását egészítsék ki (a szakmai gyakorlatot igazoló építész tervezők aláírásával szintén ellátva) mindegyiknél azzal, hogy azokban pontosan milyen minőségben (rajzoló, szerkesztő, koncipiáló stb.) vettek részt, mely feladatot/feladatrészt/tervezési fázist végezték – esetenként – önállóan.

 

30/2018.(V.7.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2017. évi beszámolókat, valamint a 2018. évi költségvetés tervezetét egyhangúan elfogadja.

 

Szünetelési kérelem

31/2018.(V.7.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Sz.G.Gy. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony további felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Tagság törlése kérelemre 

32/2018.(V.7.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Sz.B. kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

33/2018.(V.7.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K.S. kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Tagfelvétel

34/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján P. M. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 35/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján B. T. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

36/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata   

Az Elnökség szakértői véleménye alapján B. A. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

37/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján T. B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Honlap modernizálása

38/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége bruttó 185.000.-Ft összegben határozza meg a honlap modernizálásának költségét, mely a későbbiekben bővíthető lesz külön díj ellenében.

 

Tagság helyreállítása

39/2018.(VI.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az N. Viktória által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Tagfelvétel

40/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján T.Á. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető/nem jegyezhető be.

 

Tagság törlése kérelemre

41/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a F. M. kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

Tagság törlése – tagdíjhátralékosok

42/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszonyok törléséhez.

 

Szünetelési kérelem

43/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata 

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a B.T. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez.  A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

A 28/2014.(IV.28.) HBM ÉK Elnökségi határozatának felülvizsgálata / módosítása

44/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 28/2014.(IV.28.) HBM ÉK elnökségi határozatának utolsó sorát az alábbiak szerint módosítja: „A tiszteletdíjak számításánál kizárólag a befogadott, megtárgyalt ügyek, valamint a bizottság jogalkotással kapcsolatos tevékenysége adhatják a számítás alapját.

 

45/2018.(VII.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségét váratlanul érintette ez a hír, de tudomásul vette a döntést. Köszöni Kovács Péter DLA munkáját, a Kamara szakmai életében való tevékeny közreműködését. A HBM ÉK Alapszabálya alapján, a választási ciklus lejárta előtt megüresedett elnökségi, bizottsági tagsági tisztségekre a területi kamara elnöke a kapott szavazatok sorrendjében ennek a tisztségnek a következő megválasztott póttagját hívja be a legközelebbi teljes tisztújításig. Az így megválasztott személy megbízatása – a hivatalban maradókkal együtt – a választási ciklus végéig tart. A 2016.évi tisztújítás jegyzőkönyve alapján a megválasztott elnökségi póttagok: Barabás Lajos (16 szavazat) és Gulyás Attila (15 szavazat). A szavazatszámok alapján Barabás Lajos kerül behívásra.

 

Kamarai biztosok beszámolója a 2018.év első félévében tapasztaltakról (Ea: Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi, Kalmár Zoltán, Martonosi Zsolt)

46/2018.(IX.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége áttekintette a benyújtott beszámolókat, valamint a csatolt jegyzőkönyvek másolatait. Meghallgatta a kamarai biztosok beszámolóját, és egyhangúan elfogadta azt. Kéri a Titkárságot a kifizetések előkészítésére.

 

47/2018.(X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri Győrffy Zoltán, hogy a honlap készítőjével egyeztessen az alábbiakról.

Az Elnökség kéri, hogy az előző honlapról minden adattartalom kerüljön át az új honlapra. Amennyiben ez megtörtént, kezdődhet a szerződés VII. pontjában megjelölt 72 órás tesztüzemmód, mely átadás-átvételnek minősül. Amennyiben a próbaüzem sikeres, úgy aláírható mindkét fél részéről a teljesítési igazolás, valamint kiállítható a számla.

 

48/2018.(X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel arra, miszerint a tagdíj emelése a területi kamarák anyagi helyzetének javítása érdekében történik, úgy az éves, a MÉK felé történő felutalási kötelezettségünk (tagdíjrészesedés) mértékének növelését nem támogatjuk. Javasoljuk, hogy a 2018. évi 50.000 Ft-os tagdíj után utaljunk fel továbbra is, ezzel segítve a területi kamarák működését.

A 2019. évi tagdíjra és nyilvántartási díjra vonatkozó döntésünk az alábbi.

A HBM Építész Kamara Elnöksége a 60.000.-Ft / fő tagdíjat támogatja 2019. január 01. napjától.

A HBM Építész Kamara Elnöksége támogatja a névjegyzéki nyilvántartási díj 25.000.-Ft / fő összegre való emelését 2019. január 01. napjától. A MÉK felé történő felutalási kötelezettségünk (nyilvántartási díj részesedés) mértékének növelését, ebben az esetben sem támogatjuk.

 

49/2018.(X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel arra, miszerint a debreceni TET-ülésen kiosztott megbízási szerződés nem teljesen egyértelmű, az alábbi kéréssel/kérdéssel fordulunk a MÉK Elnökségéhez.

(a szerződés időtartama: 2018. január 01- 2018. december 31.!)

– a táblázat szerinti összeg kiutalása előzetesen történik-e? Megj.: a területi kamarák jóváhagyott, 2018.évi költségvetésében nem szerepel ez a feladat, illetve a kapcsolódó összegek sem.

– milyen jellegű és formátumú elszámolás szükséges?

– kapcsolódó eszközbeszerzés, illetve adminisztratív költségek elszámolhatók-e?

– a TAK munkacsoport ülésein való részvétel kifizetése eszközölhető-e?

– a „kiadvány” csak nyomtatott formátumot takar, vagy esetleg CD is elszámolható?

 

Szakmai tanulmányút – Kolozsvár

A 2018. szeptember 28 – 2018. szeptember 29-i kolozsvári kirándulás programjainak lebonyolításában való közreműködéséért Gergelyné Tőkés Erzsébetnek (Házsongárd Alapítvány igazgató asszonya) és Guttmann Szabolcs építésznek köszönő levelet ír a Kamara Elnöksége, megköszönve szíves fogadtatásukat, áldozatos munkájukat.

50/2018.(X.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége 100.000.-Ft-ot adományoz a Házsongárd Alapítványnak.

 

Tagfelvétel

51/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján N.D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Tervezői névjegyzékbe vételi kérelmek

52/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján T.Á. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

53/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján T.D. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

54/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége támogatja az adatbázis létrehozását abban az esetben, amennyiben az a területi elnökségek számára is elérhető, publikus lesz, minden megyére vonatkozóan (a teljes lista)!  Amennyiben „ebben a szellemben kerül” összeállításra a lista, úgy a HBM-i vonatkozású adatokat továbbítjuk, további szíves felhasználásra.

 

Borsos Diplomadíj Szabályzata

55/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Borsos József-Díj adományozási szabályzatát az Elnökség egyhangúan elfogadta, jelen határozattal jóváhagyta.

 

Tagság helyreállítása

56/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a K. János által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Szünetelési kérelem

57/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a G. Anikó által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

58/2018.(XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége Radics Beatrix titkárnak egyszeri, év végi jutalmat szavazott meg. A kifizetés 2018. december hónapban esedékes.