2017. évi FB határozatok, állásfoglalások

Az FB 2017.évi munkaprogramja

A munkaprogramot az FB. 1/2017.(03.06.) számú FB. határozatával egyhangúan elfogadta.

 

 

A Településképi Kézikönyv

A Felügyelő Bizottság állásfoglalása, melyben egyhangúan határozott:


Az FB. 1./2017. (03.06.) számú állásfoglalása 

A Bizottság a Településképi Arculati Kézikönyv(TAK) kapcsán azt az álláspontot képviseli, hogy a pozitív kép – a Miniszterelnökség felé – megőrzése érdekében, feltétlenül szükségesegy konkrét felelős személy kijelölése az Elnökség által, VAGY egy ad-hoc jellegű bizottság felállítása.

A Felügyelő Bizottság felhívja az Elnökség figyelmét a  2017. augusztus hóban várható feladat ellátásával kapcsolatos teendőkre. Véleményünk szerint levélben keressük meg az önkormányzatokat! A fenti feladat sikeres ellátása a Kamara megítélésében döntő szerepet játszik a Miniszterelnökségnél.