2016. évi FB határozatok, állásfoglalások

FB. 1./2016.(05.17.) számú határozata
Magi Tibort az FB. 1./2016.(05.17.) számú határozatával – 2 igen szavazat, illetve 1 tartózkodás mellett – megválasztotta elnöknek.

 

 

FB. 1/2016.(IX.5.) számú állásfoglalása

Az országos Névjegyzékbe történő felvételi eljárások során az Elnökség szakértői feladatairól.

Áttekintve az elnökség ez irányú gyakorlatát megállapítja, hogy az nem mindig felel meg a 266/2013 Korm. r. (Rendelet) 28.§(3) bekezdésében előírtaknak. Egyes esetekben a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása helyett a szakmai gyakorlatot minősíti, ehhez kér be adatokat, igazolásokat. Ezért felkéri az Elnökséget, hogy szakértői kirendelésük során a Rendelet 12.§ – a szerint szakmai gyakorlat igazolásához kapcsolódóan kizárólag annak szakirányúságát vizsgálják. Véleményének kialakításához az országos szabályzatban foglaltakat alkalmazhatja.

A fentiekhez kapcsolódva ajánlja, hogy amennyiben a kérelmezendő szakterülettel kapcsolatosan nincs megfelelő ismerete az Elnökségnek, úgy azon a területen hozzon létre Elnökségi tanácsadó bizottságot (bizottságokat) a megalapozott döntés érdekében. Erre az Alapszabály 14§ 2.1 pontja lehetőséget biztosít.

Megbízza az FB Elnökét, hogy az állásfoglalást a titkárságon keresztül az Elnökségnek, a Kamarai titkárnak továbbítsa azzal a kéréssel, hogy azt irattárazzák és a honlapon történő megjelenését is biztosítsák.

Felkéri a Kamara Elnökét, hogy a következő Elnökségi ülésen tárgyalják meg, a döntésről tájékoztassák a felügyelő bizottságot.

Debrecen, 2016. szeptember 5.

 

 

 

 

FB. 2/2016.(IX.5.) számú állásfoglalása

Az Elnökség feladatellátásának hatékonyabbá tételéről.

Az alapszabály 14§ 3. a. pontja értelmében az ügyrendjében meghatározott esetekben elnökségi határozatot hoz, további esetekben Elnöki intézkedést ad ki. Ügyrend hiányában a döntéshozatali szintek nem egyértelműek. Ezért az FB. ajánlja, hogy az alapszabállyal összhangban az elnökség és az Elnök közötti döntéshozatal szabályozása elnökségi ügyrendben legyen szabályozva.

Megbízza az FB Elnökét, hogy az állásfoglalást a titkárságon keresztül az Elnökségnek, a Kamarai titkárnak továbbítsa azzal a kéréssel, hogy azt irattárazzák és a honlapon történő megjelenését is biztosítsák.

Felkéri a Kamara Elnökét, hogy a következő Elnökségi ülésen tárgyalják meg, a döntésről tájékoztassák a felügyelő bizottságot.

Debrecen, 2016. szeptember 5.

 

 

 

 

FB. 3/2016.(IX.5.) számú állásfoglalása

A Kamara székhelyeként szolgáló iroda helységeinek használatáról. Az utóbbi időben igen intenzív az irodai, ill. kiállító helységek igénybevétele akár a hivatalos ügyfélfogadási, munkavégzési időn is túl arra, hogy csak kamarai szolgáltatások munkavégzés céljából engedélyezhetők igénybe vételre. A felelősségi szintek, a kiszámítható munkavégzés érdekében a FB. ajánlja a Házirend, mint kamarai szabályzat elkészítését.

Megbízza az FB Elnökét, hogy az állásfoglalást a titkárságon keresztül az Elnökségnek, a Kamarai titkárnak továbbítsa azzal a kéréssel, hogy azt irattárazzák és a honlapon történő megjelenését is biztosítsák.

Felkéri a Kamara Elnökét, hogy a következő Elnökségi ülésen tárgyalják meg, a döntésről tájékoztassák a felügyelő bizottságot.

Debrecen, 2016. szeptember 5.