2016. évi elnökségi határozatok

1/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség a Dr. C. K. M. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

2/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség a G. Zs. A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

G.Zs. „tiszteletbeli tag” cím iránti kérelme, nyilatkozata

3/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.

„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki

  1. a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
  2. b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
  3. c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.

A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

K. E. „tiszteletbeli tag” cím iránti kérelme, nyilatkozata 

4/2016.(I.07.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a 20/2015. (05.15.) sz. MÉK elnökségi határozata alapján az alábbiakról határozott.

„Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki

  1. a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését,
  2. b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte,
  3. c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn.

A kérelemben előadottak alapján a HBM Építész Kamara Elnöksége egyhangúan hozzájárul a cím használatához.

 

A Választási Jelölő Bizottság 2016. évi munkája

Elnökség: Hatályos alapszabályunkat, illetve a kamarai törvényt figyelembe véve, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tisztújító küldöttgyűlésére 2016. május 09. napján kerül sor.

 

 5/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség 2016. május 09., hétfő 16.30, illetve 17.00 órára tűzi ki a tisztújító helyi küldöttgyűlés összehívását.

 

Tagfelvételi kérelmek

6/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján S. Tamás a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

7/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján F. Éva a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhe

 

8/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján P. Judit a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – K – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 9/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján P. Szilvia a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – K – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

Törlés iránti kérelem

10/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség a – több éve szünetelő – kamarai tag által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

 Mikolás Tibor (1924-2014) építész emlékkiállítása, kísérőrendezvénye

11/2016.(II.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség az előadottak alapján – a költségvetés-egyensúlyt is figyelembe véve – egyhangúan hozzájárul a felmerült plusz költség kifizetéséről. 

 

Előzetes szakértői vélemény kérése az Elnökségtől – szakértői jogosultsághoz

12/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, M. A. általános építmények építésügyi műszaki szakértői tevékenység (SZÉSZ) engedélyezése iránti eljárásban, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja:
A HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata az általános építmények építésügyi műszaki szakértői területen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú, a szakértői névjegyzékbe SZÉSZ jelöléssel bejegyezhető.

 

Tagsági viszony helyreállítási kérelem

13/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T. A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Szünetelési kérelem

14/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége az F. M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

 Debrecen – kötelező továbbképzés 2016. június 08.

15/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2015.évihez hasonlóan támogatja a tagdíjat fizető kamarai tagjainak a kötelező továbbképzését. A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagdíjat fizető tagjai kedvezményes képzési díjat fizethetnek, mely különbözetet a kamara rendezi a MÉK felé. A kedvezmény (30%) jóváhagyásáról minden esetben a területi kamara dönt!

 

16/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nyilatkozattételre kérte fel a felfüggesztett kamarai tagokat, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. (30.§(1) bek. a), valamint a 31.§(a) alapján) A kamarai tagok – 7 fő – által benyújtott nyilatkozatok alapján, az Elnökség a hatályos törvényi előírás, valamint a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

17/2016.(III.09.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nyilatkozattételre kérte fel a felfüggesztett kamarai tagokat, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. (30.§(1) bek. a), valamint a 31.§(a) alapján). A visszaérkezett hivatalos iratok tértivevényei alapján címzettek azt átvették, jelzéssel, illetve megkereséssel nem éltek, nyilatkozatot nem tettek. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli tagsági jogviszonyukat.

 

18/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2015.évi pénzügyi beszámolót, a 2016. évi költségvetés tervezetet, a 2015. évi elnöki beszámolót, valamint az Etikai-Fegyelmi Bizottság 2015.évi beszámolóját elfogadta.

 

19/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2016.évi költségvetés tervezetébe beépítette a megvalósításra szánt összeget.

 

20/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kérelemben foglaltaknak eleget tenni nem tud,  tekintettel arra, miszerint a kedvezményes tagdíjmegállapításhoz minden év január 15-ig nyilatkozni szükséges, – magának a szakmagyakorlónak-, így mostani kérelmét figyelembe venni már nem tudjuk. A mértékadó taglétszám alapján, mely január 31. napján került megállapításra a MÉK által, kérelmezőnk teljes tagdíjat fizető kamarai tag.

 

21/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége F.L. kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás, valamint a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

22/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége Sz.G. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

23/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel a kérelemben előadottakra, hozzájárult a 2016.évi kamarai tagdíj kettő, kamatmentes részletben történő megfizetéséhez, melyeknek határideje: 2016. április 20., valamint 2016. május 31. napja.

 

24/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara Elnöksége a K. K. M. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

25/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a B.F. szakmagyakorló által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás, valamint a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

26/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége nyilatkozattételre kérte fel a felfüggesztett kamarai tagokat, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. (30.§(1) bek. a), valamint a 31.§(a) alapján)

A kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, az Elnökség a hatályos törvényi előírás, valamint a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony törléséhez.

 

27/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a P.L. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

28/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, G.Cs. szakági építésügyi műszaki szakértői tevékenység (SZÉS5) engedélyezése iránti eljárásban, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja:
A HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú, a szakértői névjegyzékbe SZÉS5 jelöléssel bejegyezhető.

 

29/2016.(IV.11.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T.I. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Tagfelvételi kérelem 

30/2016.(V.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Sz. Mihály a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

C.T. levele az Elnökségnek

31/2016.(V.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége tekintettel a kamarai (1996. évi LVIII.) törvényre, a MÉK, illetve a HBM ÉK Alapszabályaira az előterjesztést nem támogatja / nem támogathatja ebben a formában. Az előterjesztés további egyeztetést igényel!

 

32/2016.(VI.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége Filippinyi Gábor kamarai tagot felkéri a tiszteletbeli elnöki feladatok ellátására.

 

Tagság helyreállítása iránti kérelem

33/2016.(VI.16.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a P. Zs. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

Szüneteltetési kérelem 

34/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a B. S. Zs. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

Tagság helyreállítási kérelme 

35/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az M.A. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően 

36/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, V. Zs. szakági építésügyi műszaki szakértői tevékenység (SZÉS5) engedélyezése iránti eljárásban, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja:
A HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező szakmai gyakorlata a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú, a szakértői névjegyzékbe SZÉS5 jelöléssel bejegyezhető.

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően 

37/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, Z. B. településrendezési szakértői szakterülettel (SZTT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából egyértelműen NEM állapítható meg. A kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel!

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően, tagfelvételi kérelem 

38/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján F. Z. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően, tagfelvételi kérelem 

39/2016.(VII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Sz. B. a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

 

Tagság helyreállítási kérelme 

40/2016.(IX.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a F. M. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően – hiánypótlás

 41/2016.(IX.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, Z. B. településrendezési szakértői szakterülettel (SZTT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a hiánypótlás során becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. Nevezett a névjegyzékbe SZTT jelöléssel – kérelmezése esetén – bejegyezhető.

 

A HBM Építész Kamara Elnökségének szakértői kirendelése a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően

42/2016.(IX.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, J.I. településtervezési szakterülettel (TT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából szakirányú. Nevezett a névjegyzékbe TT jelöléssel – kérelmezése esetén – bejegyezhető.

 43/2016.(IX.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján, J.I. településrendezési szakértői szakterülettel (SZTT) kapcsolatosan benyújtott kérelmében, a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítására vonatkozóan, az alábbi szakértői véleményt adja: a HBM ÉPKAM Elnöksége megállapítja, hogy a becsatolt dokumentumok alapján kérelmező önálló szakmai gyakorlata, a kérelmezett jogosultság szempontjából  szakirányú. Nevezett a névjegyzékbe SZTT jelöléssel – kérelmezése esetén – bejegyezhető.

 

Tagság helyreállítási kérelme 

44/2016.(IX.08.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a T.I. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

45/2016.(X.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri a Titkárságot, hogy a tagdíjjal hátralékban lévő szakmagyakorlókat „postai úton megkeresse”. A tagokat – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére szólítsa fel, annak elmulasztása esetén a Kamara Elnöksége, a határidő leteltét követően megszünteti és törli a tagot a nyilvántartásból.

 

46/2016.(X.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri Pecsenye Béla Elnököt, hogy az OTP Bank Nyrt. kedvezményes bankszámlavezetési díjajánlata alapján, aláírja a szerződés módosítását.

 

47/2016.(X.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a Z.B. által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

48/2016.(X.17.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.

 

49/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége – a MÉK Alapszabályában foglaltak figyelembe vételével – felhatalmazza Pecsenye Béla elnököt a szomszédos területi kamarák elnökeivel történő – a tervezési díjszabással kapcsolatos – egyeztetésre, a közös álláspont kialakítására.

 

50/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége felkéri Bán Ferenc DLA, illetve Bodonyi Csaba DLA építész kollégákat a HBM Építész Kamara – jubileumi kiállítási anyagának zsűrizésére. Továbbá a Debreceni Egyetem Műszaki Kara részéről Szentirmai Tamás DLA tanszékvezető urat.

 

51/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége Dr. Kőszeghy Attila Debrecen Város Pro Urbe díjas okl. szerkezetépítő mérnököt felkérjük, hogy a Debrecenben 2016. december 15-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Kamaránknál tartandó – könyvbemutatóval egybekötött – kötetlen szakmai beszélgetésben közreműködni szíveskedjen.

 

52/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a 2017. évi költségvetés tervezetére vonatkozóan az alábbiakat határozta:
– a könyvelőváltást jóváhagyta 2017. január 01. napjától, továbbá
– a 2017. évi (MÉK, tantermi) kötelező továbbképzés költségeihez az előző évekhez hasonló mértékben hozzájárul.

 

53/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján H. János a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény, továbbá a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, az – É – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

54/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége az U. Sz. Márta által benyújtott kérelem alapján – a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel – egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony aktiválásához 2016. november 25. napjával, a törvényi előírások teljesítését követően.

 

55/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Tar Dániel a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagjelöltnek felvehető, a MEKON Online Névjegyzékbe 09-0665 számon bejegyezhető.

 

56/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

Az Elnökség szakértői véleménye alapján Tóth Ádám a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályi előírásoknak – 1996. évi LVIII. törvény – megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagjelöltnek felvehető, a MEKON Online Névjegyzékbe 09-0666 számon bejegyezhető.

 

57/2016.(XI.21.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége kettő helybeli tagot kér fel a kiválasztott, közös építésfelügyeleti ellenőrzésre.

 

58/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnökségének döntése alapján, évnyitó, közös – elnökségi + felügyelő bizottsági – ülésük időpontja: 2017. január 16. napja, 17.00 órai kezdettel.

 

59/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

60/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

61/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége hozzájárul a 2017. évre vonatkozó tagdíjkedvezményéhez.

 

62/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a C.D. D. által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági viszony – további – felfüggesztéséhez. A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel!

 

63/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara nyilatkozattételre kérte fel nevezett kamarai tagot, a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően. A visszaérkezett hivatalos irat tértivevénye alapján címzett azt átvette, jelzéssel, illetve megkereséssel nem élt, nyilatkozatot nem tett. Az Elnökség a kamarai törvényben foglaltaknak megfelelően, törli a tagsági jogviszonyát.

 

64/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége évzáró ülésén az alábbiak szerint határozott. A Dr. Mikolás Tibor Széchenyi- és kétszeres Ybl Miklós-díjas építész munkásságának tisztelgő emlékkiállítás keretében bemutatott videók archiválását – a sokszorosítást kizárva –  engedélyezzük a Méliusz Juhász Péter Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótárnak.

 

Az Ybl Miklós-díj
65/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége Kálmán Ernő (09-0090) tiszteletbeli kamarai tagot javasolja, illetve terjeszti fel.

 

66/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A HBM ÉK Elnöksége a titkárnak, illetve az ügyintézőnek egyszeri, év végi jutalmat/ ajándékcsomagot szavazott meg. A kifizetés/átadás 2016. december hónapban esedékes.

 

67/2016.(XII.19.) HBM ÉK Elnökségi határozata

A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége a kamarai tag (K. P.) által benyújtott kérelem alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel, egyhangúan hozzájárul a tagsági jogviszony törléséhez.