2013. évi elnökségi határozatok

1/2013. (I. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek eleget tesz. B. K. kamarai tagdíja a 2013-as évre vonatkozólag 23.000.-Ft, melyet kettő részletben (május 20., illetve október 20. napjával) köteles megfizetni.

 

2/2013. (I. 07.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek eleget tesz. E. T. Zs. kamarai tagdíja a 2013-as évre vonatkozólag 23.000.-Ft, melyet kettő részletben (május 20., illetve október 20. napjával) köteles megfizetni.

 

3/2013. (II. 11.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek részben eleget tesz.
V. L. elmaradt 2012. évi kamarai tagdíja 44.000.-Ft, melyet kettő részletben köteles megfizetni, a késedelmi pótdíj megfizetésétől az Elnökség eltekint! 22.000.-Ft-ot jelen határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, a fennmaradó 22.000.-Ft-ot pedig a kamarai tagsága aktiválásakor.

 

4/2013. (II. 11.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek eleget tesz.

 

5/2013. (II. 11.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján, a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi Szabályzatában foglaltakra tekintettel a kérésnek nem tesz eleget. Amennyiben kérelmező 2013. február 15. 12.00 óráig, hitelt érdemlően nem igazolja az elmaradt tagdíj és késedelmi pótdíj megfizetését, úgy az elnökség T. A. kamarai tagot – 2013. február 15. napjával – kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2012. évi tagdíj, illetve a késedelmi pótdíj meg nem fizetése.

 

6/2013. (II. 11.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a 2013. évi helyi küldöttgyűlés időpontját 2013. május 15. (szerda, 17.00 óra) napjára tűzi, tekintettel a Magyar Építész Kamara 2013. március 28. napján, csütörtökön megrendezésre kerülő küldöttgyűlésére Budapesten.

 

7/2013. (IV. 03.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. L. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2012. évi kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj (2012. december 31. napjával bezárólag számított!) meg nem fizetése.

 

8/2013. (IV. 03.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség V. L. Z. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2012. évi kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj (2012. december 31. napjával bezárólag számított!) meg nem fizetése.

 

9/2013. (VI. 12.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az HBM ÉPKAM Elnöksége egyszeri, bruttó 75.000.-Ft-os támogatást nyújt, a 2013. július 06. és 13. között megrendezésre kerülő „dAM nyári építőtábor” költségeihez.

 

10/2013. (VI. 12.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az HBM ÉPKAM Elnöksége Sz. Gy. építész technikust 2013.július 15-i hatállyal törli a Kamara Névjegyzékéből.

 

11/2013. (IX. 05.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az említett 6 fő kamarai tag kapjon egy utolsó felszólítást. A tagokat – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére hívjuk fel, ennek elmulasztása esetén a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

 

12/2013. (IX. 05.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség, valamint az FB jelen lévő elnöke áttekintette a Kamara pénzügyi helyzetét, és a tartalékalap biztosítása végett a soron következő beruházást (klíma) a jövő év elejére csoportosította át.

 

13/2013. (IX.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A MÉK Küldöttgyűlésein az elektronikus szavazás gondolatát – esetleg a következő évtől – elfogadhatónak tartja, azzal, hogy a MÉK Alapszabályában alkalmazásának feltételeit alaposan és körültekintően ki kell dolgozni. A TET-en bemutatott rendszerrel kapcsolatosan felmerült technikai és jogi aggályok miatt, a jelenlegi tisztújító Küldöttgyűlésen alkalmazását nem javasoljuk.

 

14/2013. (IX.30.) HBM ÉK Elnökségi határozata
MÉK Tisztújítás, 2013. november 15.
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Elnöksége élve a MÉK Alapszabály 3.3.16. pontjában kapott felhatalmazással, írásos javaslatával az alábbi személyek jelölő-listára történő felvételét kéri:
Elnök: dr. Hajnóczi Péter
Alelnök: dr. Hajnóczi Péter, Eltér István, Ertsey Attila
Elnökségi tagok: Kováts András, Kaló Emese, Dulácska Zsolt, Körmendy János
Etikai – Fegyelmi Bizottsági tag: Szalay Tihamér
Felügyelő Bizottság: Kampis Miklós, Kaszás István

 

15/2013. (X.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség szakértői véleménye alapján G. Zs. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés – É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

16/2013. (X.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség A. S. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj meg nem fizetése.

 

17/2013. (X.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség S. Z. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj meg nem fizetése.

 

18/2013. (X.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség S. L. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj meg nem fizetése.

 

19/2013. (X.24.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség T. K. E. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a kamarai tagdíj, illetve a kapcsolódó késedelmi pótdíj meg nem fizetése.

 

20/2013. (XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség szakértői véleménye alapján M. A. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés – É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

21/2013. (XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az elnökség tekintettel az Alapszabályunkban, valamint a kamarai törvényben foglaltakra, NEM járul hozzá a kamarai tag pótdíjának elengedéséhez. S. L. kamarai tag 2013. december 31-ig – egy összegben – köteles befizetni a másfél esztendő alatt felgyűlt késedelmi pótdíjat.

 

22/2013. (XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A HBM ÉPKAM Elnöksége B. P. E. – a kérelemben előadottaknak megfelelően – 2014. január 01. napjával törli a Kamara Névjegyzékéből, amennyiben a 2013. 2. féléves kamarai tagdíjat rendezi.

 

23/2013. (XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
A HBM ÉPKAM Elnöksége B. Gy. – a kérelemben előadottaknak megfelelően – 2014. január 01. napjával törli a Kamara Névjegyzékéből

 

24/2013. (XII.03.) HBM ÉK Elnökségi határozata
Az Elnökség a HBM ÉPKAM Alapszabályának módosításának végső határidejét 2014. január 31. napjában állapítja meg. Felkéri Pecsenye Béla Elnök, valamint Arató András István Alelnök Urat a feladat koordinálására, végrehajtására.