2012. évi elnökségi határozatok

 

1/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangú szavazata alapján úgy döntött, hogy a 2012-es Mérnök Bál költségeihez nem járul hozzá, mivel az egyöntetű vélemény szerint a jelenlegi gazdasági helyzet mértéktartásra kötelez!

 

2/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a K. – B. Á.-val kötött megbízási szerződés alapján, melynek tárgya a 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám alatt épülő irodahelyiség kiviteli munkáinak felügyelete, ellenőrzése, ill. a műszaki ellenőri feladatok ellátása, az alábbiak szerint határozott.
K.- B. Á. – FB tag – a hivatkozott szerződés IV. pontjában megfogalmazottak alapján jelképes honoráriumért munkavégzést vállalt. Az említett munkavégzéséért cserébe bruttó 50.000.-Ft-ért – mely az elvégzett munka honoráriuma – K. – B. Á. vásárolhatja meg a leselejtezett bútorokat.

 

3/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a benyújtott ajánlatok közül az alábbi szolgáltatókat választotta egyhangúan.
Távfelügyelet: Pannon Guard Zrt
Biztosítás: Allianz Hungária Zrt
Takarítás: Göngy-Fény’90 Kft
Az Elnökség felkéri Pecsenye Béla elnököt a szerződések megkötésére, a szolgáltatások megrendelésére.

 

4/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök: Pecsenye Béla – okl. építészmérnök HBM-i Építész Kamara elnöke
Tagok:
Burai István – grafikus
China Tibor – okl. építészmérnök HBM-i Építész Kamara elnökségi tag
Filippinyi Gábor – okl. építészmérnök HBM-i Építész Kamara elnökségi tag
Kovács Péter DLA– okl. építészmérnök DE Műszaki Kar Építészmérnöki tanszék docense
Kováts Ákos – okl. építészmérnök DMJV Főépítésze
Kulcsár Attila DLA – okl. építészmérnök- Szabolcs-Szatmár Megyei Építész Kamara elnöke

 

5/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség meghallgatta K. – B. Á., illetve Pecsenye Béla elnököt, hozzájárul a végszámla utalásához.

 

6/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. L. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2010. évi, illetve a 2011. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

7/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. L. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2010. 2. félévi, illetve a 2011. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

8/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség L. Gy. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2010. 2. félévi, illetve a 2011. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

9/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség P. Z. T. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2010. 2. félévi, illetve a 2011. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

10/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség Sz. Cs. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2010. évi, illetve a 2011. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

11/2012.(01.10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség Pecsenye Béla – Elnök – által előadottak alapján úgy döntött, hogy Arató András István nyugalmazott állami főépítészt tagnak jelöli az Észak-alföldi területi tervtanácsba.

 

12/2012.(02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan a METRO-ban kapható szék mellett döntött (bruttó 4.000.-Ft/darab), szürke vagy fekete szövettel. 40 darabot szükséges rendelni.
Arató András István pénteken megtekinti a széket. A szállításra is rákérdez.

 

13/2012.(02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján az alábbiak szerint döntött. Mivel a kamarai költségvetést egy évre előre tervezzük, így utólagosan és visszamenőleg nincs lehetősége az Elnökségnek erre a döntésre. Az Elnökség kéri a kamarai tagot, hogy a 2012. január 05. napján lejárt tervezői jogosultságát rendezze, valamint ezzel egy időben a 2011. évi kamarai tagdíját is. Amennyiben ezek után kérelmezi, úgy a 2012. évre szólóan méltányos eljárásban részesülhet a tagdíjfizetését illetően. Amennyiben a fentieknek nem tud eleget tenni, az Elnökség kénytelen a kizárás jogával élni. (lásd: 1996. évi LVIII. törvényt, illetve a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet)

 

14/2012.(02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján az alábbiak szerint határozott.
Az Elnökség a 6/2012.(01.10.) HBM ÉK elnökségi határozatot változatlan formájában továbbra is fenntartja. Amennyiben a kamarai tag a fellebbezéssel egyidejűleg a díjhátralékát maradéktalanul megfizeti, a határozat visszavonásra kerül, és abban az esetben kiadható a kamarai tagságról szóló igazolás.

 

15/2012.(02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelemben előadottak alapján az alábbiak szerint határozott. A 2011. 2. félévi tagdíj 2012. május 20-ig történő befizetéséhez hozzájárul, de figyelmezteti a kamarai tagot, hogy amennyiben az Alapszabályban is megjelölt határnapig nem történik meg – az időközben aktuálissá váló 2012. 1. félévi tagdíjjal együtt – a 44.000.-Ft befizetés, akkor az Elnökség a kamarai tagsági viszonyát határozattal megszünteti.
Felhívja még az Elnökség a kamarai tag figyelmét arra is, miszerint hogy a névjegyzékben szereplő tervezői jogosultsága (É3 09-0298) 2013. december 28. napjával lejár.

 

16/2012.(02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség módosítja a 37/2011.(12.19.)HBM ÉK Elnökségi határozatát, az alábbiak szerint.
V. B. titkárnak 2012. évre vonatkozóan megszavazott 5. 000.-Ft/hó cafeteriát (Erzsébet-utalványt) visszavonja, és helyette 5.000.-Ft összeggel megemeli a bruttó munkabérét, visszamenőleg 2012. január 1. napjával.
Indok: az Erzsébet-utalvány kevés helyen váltható be, és az utána fizetendő járulék, szolgáltatási díj, illetve kiszállítási díj összesítve nem kedvezőbb.

 

17/2012.(02.16.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Sipos Gyula – alelnök úr – által kért ajánlatot tartja a legkedvezőbbnek, ár-érték arányát tekintve.
Az Elnökség felhatalmazza Sipos Gyulát, miszerint rendelje meg a 4 darab fényes, fehér asztalt, króm lábakkal – a megbeszélt méretben – bruttó 36.000.-Ft/asztal áron.

 

18/2012.(02.27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség szakértői véleménye alapján F. O. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint a szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés – É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékbe bejegyezhető.

 

19/2012.(02.27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A HBM Építész Kamara tervtanácsi üléseire ezentúl a megyei főépítész – Kassai Zsolt – is meghívást kap, tanácskozási joggal. Az Elnökség egyhangúan elfogadta a módosítást. Kéri a szakmai titkárt, hogy az Ügyrendbe is illessze be azt.
A tervtanácsi állásfoglalások honlapon való megjelenítésével kapcsolatosan az Elnökség egyhangú véleménye alapján, az alábbiak szerint szükséges eljárni. A honlapon szerepeltetni kell a tárgyalt terv adatait (pontos cím, hrsz.), a vélemény számát, valamint a tervtanácsi állásfoglalásban megfogalmazott minősítést.

 

20/2012.(02.27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség 2012. május 17., csütörtök 17.00 órára tűzi ki a tisztújító helyi küldöttgyűlés összehívását.

 

21/2012.(02.27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Jelölő Bizottság elnökének Jambrik Imre FB elnököt választja, és egyben megkéri a Bizottság két tagjának felkérésére is.

 

22/2012.(02.27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség Rácz Zoltán kollégát delegálja.

 

23/2012. (03. 26.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Felügyelő Bizottság ajánlásával a MÉK Alapszabályának „4.1.6. A tartalékalap”- című pontjára hivatkozva a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tartalékalapját – átmeneti jelleggel, az Elnökségi ülés mellékletét képező kimutatás mellett – lecsökkenti 1.000.000.-Ft összegre.

 

24/2012.(03.26.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség kéri a kamarai tagot, hogy – tekintettel a korábbi kérelmében előadottakra, és az arra válaszul megküldött 13/2012. (02.09.)HBM ÉK Elnökségi határozatra – 2012. május 1. napjáig rendezze a 2011. évi tagdíjhátralékát!
Ha a megadott határnapig nem rendezi a hátralékát, úgy az Elnökség kénytelen a kizárás jogával élni [lásd: 1996. évi LVIII. törvényt, illetve a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet].

 

25/2012.(03.26.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség G. F. kamarai tagot delegálja az említett technikusi vizsgára bizottsági tagként. (OKJ: 54 215 01 0000 00 00)

 

26/2012. (3. 26.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Jambrik Imre mellett Halász Györgyöt, valamint Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyit a Jelölő Bizottság tagjainak felkér az Elnökség.

 

27/2012.(03.26.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség az előre nem tervezett 2012. május 18-i budapesti országos küldöttgyűlésre tekintettel (biztosítva annak eredményességét) a tisztújító helyi küldöttgyűlés összehívását 2012. május 21., hétfő 17.00 órára módosította.

 

28/2012. (V. 24.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség F. K. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész kamarából. A kizárás oka a 24/2012. (03. 26.) HBM ÉK Elnökségi határozatban foglaltak figyelmen kívül hagyása, a 2011. évi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának (Összesen: 66.000.-Ft) meg nem fizetése.

 

29/2012. (V. 24.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség nem járul hozzá K. B. kamarai tag tagdíjának a csökkentéséhez.

 

30/2012. (V. 24.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a költségvetés tervezetének elkészülte/elfogadása után nyilatkozik az ügyben.

 

31/2012. (V. 24.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség véleménye alapján Sz. Zs. S. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve a „korlátozott építészeti tervezés – É/2” – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

32/2012. (V. 24.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség véleménye alapján P. S. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve a „korlátozott építészeti tervezés – É/2” – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

33/2012. (VI. 6.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség, tekintettel a pénzügyi – gazdálkodási jogszabályi változásokra és a HURO, valamint egyéb pályázatokra, illetve az ezekből következő feladatokra, megállapítja, hogy a kamarai könyvelői tevékenység korszerűsítést igényel (folyamatos elektronikus feldolgozás, elkülönített könyvelés stb.), ezért – a jelenlegi könyvelő asszony eddigi munkájának elismerése mellett – elkerülhetetlennek látja a személyi változtatást, lehetőleg 2012. augusztus 1-től.

 

34/2012. (VI. 6.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség Filippinyi Gábor okleveles építészmérnök, városépítési-városgazdasági szakmérnök tagot delegálja Gyula Város Önkormányzatának Építészeti-műszaki Tervtanácsába. Felkérik Pecsenye Béla elnököt, az érintettel való személyes egyeztetésre.

 

35/2012. (VI. 6.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Biharugrára tervezett 2012. évi nyári építő tábort egyszeri, bruttó 50.000.-Ft összeggel támogatja. A támogatás folyósításának feltétele (!) a 2012. évi költségvetés helyi küldöttek általi elfogadása, annak megszavazása (melyre előre láthatóan 2012. június végén kerül sor).

 

36/2012. (VI. 6.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség eleget téve a 30/2012. (V. 24.) HBM ÉK Elnökségi határozatában foglaltaknak, úgy döntött, hogy ebben (!) az évben nem lát lehetőséget a Borsos könyv kiadásának az anyagi támogatására.
Egyúttal felhívja a kérelmező figyelmét a Nemzeti Kulturális Alap által tavasszal és ősszel kiírt/kiírásra kerülő (folyamatos) pályázati lehetőségekre.

 

37/2012. (VI. 6.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség Prof. Puhl Antal DLA kérésének eleget téve, – egyhangúan – Arató András István alelnököt delegálja a Kamara képviseletére.

 

38/2012. (VI. 6.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség véleménye alapján N. B. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve a „korlátozott építészeti tervezés – É/2” – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

39/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség véleménye alapján N. A. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve településtervezési szakterületen, a „településtervezés – TT” – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

40/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A fizetési fegyelem javítása, illetve a kiadás-bevétel egyensúly tervezhetősége – különösen a HURO – pályázat sikeres megvalósítása érdekében, az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Alapszabályának megfelelően az éves tagdíj megfizetése továbbra is május 20. , ill. október 20. marad, az alábbi kiegészítéssel.
Az Elnökség a fent említett fizetési határidők után 1 hónap türelmi időt gyakorol, viszont a türelmi idő leteltével a tényleges – késedelmes – befizetésig, minden megkezdett hónap után 1.000 Ft. -/hó késedelmi díjat vet ki 2012. szeptember 1-től.

 

41/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség A. S. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának nem fizetése, a felszólítások és a folyamatos személyes/telefonos egyeztetés ellenére.

 

42/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség B. P. E. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a felszólítások/ emlékeztetők megküldése ellenére.

 

43/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség B. S. Zs. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

44/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség Cs. S. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

45/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség Cs. L. M. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

46/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség F. K. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 24/2012.(03.26.), illetve a 28/2012.(V.24.) HBM ÉK Elnökségi határozatokban foglaltak figyelmen kívül hagyása.

 

47/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. L. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 14/2012.(02.09.) HBM ÉK Elnökségi határozatban foglaltak figyelmen kívül hagyása.

 

48/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

49/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. A. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

50/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. V. G. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

51/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. H. M. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

52/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség N. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. 2. félévi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

53/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség P. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

54/2012. (VII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség T. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi, valamint a 2012. év 1. félévi tagdíjának be nem fizetése, a folyamatos felszólítások/ emlékeztetők megküldése, átvétele ellenére.

 

55/2012. (VIII. 27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség véleménye alapján Zs. T. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve építészeti tervezési szakterületen, „korlátozott építészeti tervezés” É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

56/2012. (VIII. 27.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség kifogásolja, hogy a MÉK-rész számítása, illetve annak számítási képlete nem került teljes mértékben tisztázásra a területi kamarákkal.
Az Elnökség kifogásolja, hogy a 2012. júliusi Közlönyben megjelent 17/2012.(5.18.) sz. MÉK kgy határozat (3) pontja hibásan került rögzítésre, és azt a küldöttgyűlés helyszínén/időpontjában, illetve a későbbi titkári értekezleten történt újabb jelzések ellenére sem javították ki.

 

57/2012. (XI. 5.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérést nem támogathatja a hatályos törvényi előírás és a MÉK Pénzügyi szabályzatában foglaltak miatt (sem).

 

58/2012. (XI. 5.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség – törvényi és a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatnak előírásaira tekintettel – a kérelmet nem támogatja.

 

59/2012. (XI. 19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség – beadott dokumentumokra alapozott – véleménye szerint J. P. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A jelentkező kamarai tagnak, illetve a „korlátozott építészeti tervezés – É/2” – jelölésű tervezői névjegyzékébe felvehető.

 

60/2012. (XI. 19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. A. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, illetve a 2012. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

61/2012. (XI. 19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. V. G. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, illetve a 2012. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

62/2012. (XI. 19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. H. M. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, illetve a 2012. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

63/2012. (XI. 19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség N. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarából. A kizárás oka a 2011. évi 2. félévi, illetve a 2012. évi tagdíjának meg nem fizetése.

 

64/2012. (XII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a HURO – pályázat biztonságos finanszírozására tekintettel, a fennmaradó 2 x 619.520.-Ft tagdíjrészesedést legkorábban 2013.május-június hóban fogja utalni a MÉK – nek. Az Elnökség további döntése alapján, ez év végén a tiszteletdíjak sem kerülnek kifizetésre.

 

65/2012. (XII. 10.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség Rácz Zoltán kollégának felajánlja a Kamara székhelyén történő kiállítás lehetőségét, illetve annak a szomszéd területi Kamarák, valamint a Bihor – megyei építészek felé történő „népszerűsítését”.