2011. évi elnökségi határozatok

1/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat
A CIVIS AUDIT KFT könyvvizsgálatra vonatkozó ajánlata egyhangúlag el lett fogadva. Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnök urat a további ügyintézésre.

 

2/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség tekintettel a személyi jövedelemadó-változásokra, illetve annak a nettó bérre gyakorolt negatív hatására, V. B. mb. titkárnak 2011. teljes évre vonatkozóan 18.000.-Ft/hó cafeteriát (étkezési utalványt) szavazott meg. A bruttó személyi bér változatlan marad.

 

3/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség számla ellenében 200.000.-Ft + ÁFA összeggel támogatja a 2011. február 05-én megrendezésre kerülő XXI. Mérnökbált. A támogatásról Pecsenye Béla elnök úr levélben tájékoztatja a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara elnökét.

 

4/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a kérelemben előadottak alapján eleget tesz H. I. kérésének, és törli a kamarai tagságát.
Az elmaradt tagdíj befizetésétől eltekint.

 

5/2011.(01.12.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a kérelemben előadottak alapján hozzájárul a kamarai tagság eltörléséhez, tekintettel arra, miszerint Z. P. E. SZÉSZ8K-ból lett átsorolva a jogszabályi előírásnak megfelelően TÉ-be, az pedig már kamarai tagság nélkül megszerezhető jogosultság.

 

6/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség meghallgatta a beszámolókat, átnézte a pályázati anyagot és a következőképpen döntött. Az Elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnököt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. Amennyiben nyer a pályázat, a projektért felelős személy Varga Beatrix lesz, Pecsenye Béla elnök úr mellett.

 

7/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség egyöntetűen úgy határozott, hogy a 2011.évi helyi küldöttgyűlés időpontja 2011. április 28. csütörtök 17 óra 00 perc lesz. Amennyiben nem lenne határozatképes, akkor a megismételt küldöttgyűlés összehívására 2011. április 28-án, csütörtökön 17 óra 15 perckor kerül sor.

 

8/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 1 főt delegálhat a városi tervtanácsba, a többi jelöltet véleményezheti. További tagokra/jelöltekre teszünk javaslatot: Győrffy Zoltán, valamint China Tibor Zsolt személyében.

 

9/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség hiánypótlásra szólítja fel I. T. leendő kamarai tagot, bizonyítandó a 2 év szakmai gyakorlatát. A hiánypótlás munkaszerződések, illetve megbízási szerződések becsatolására vonatkozik.

 

10/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség áttanulmányozta és egyhangúan elfogadta a Jambrik Imre – a Tervtanács szakmai titkára – által kibővített, aktualizált ügyrend-tervezetet. A Tervtanács ügyrendje a teljesebb/ pontosabb szabályozással segíti mind a Tervtanács, mind pedig a tervtanácsi véleményt kérők munkáját, közreműködését.

 

11/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kérelmekben foglaltakat indokul elfogadta. Hozzájárul, hogy a kérelmező, K. B. éves tagdíjának 50%-át fizesse be éves tagdíjként.

 

12/2011.(02.23.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség az M. A. által benyújtott kérelem áttanulmányozása alapján az alábbiakat határozta. A 2010. évi tagdíj 50%-nak befizetésétől a kamara Elnöksége méltányosságból eltekint, viszont a fennmaradó 22.000.-Ft tagdíjhátralékot, valamint az ez évi részarányos 3.665.- Ft-ot 15 napon belül rendezni szükséges.

 

13/2011.(03.31.)HBM ÉK Elnökségi határozat
E. T. Zs. 2011. évi kamarai tagdíját a kérelmében előadottak alapján, méltányosságból a kamara elnöksége a felére csökkenti. A fizetési határidő változatlan: 2011. május 20., illetve 2011. október 20.

 

14/2011.(05.18.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A fizetési fegyelem javítása, illetve a kiadás-bevétel egyensúly tervezhetősége, fenntartása érdekében az Elnökség egyhangúan úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Alapszabályának megfelelően az éves tagdíj megfizetése továbbra is május 20. , ill. október 20. marad, az alábbi kiegészítéssel.
Az Elnökség a fent említett fizetési határidők után 1 hónap türelmi időt gyakorol, viszont a türelmi idő leteltével a tényleges – késedelmes – befizetésig, minden megkezdett hónap után 500 Ft -/hó késedelmi díjat vet ki 2012. január 01-től.

 

15/2011.(05.18.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség szakértői véleménye alapján I. T. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés – É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékbe felvehető.

 

16/2011.(05.18.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség hozzájárul a műemlékfenntartó technikus képzés egy hetes, külső helyszíni felmérési gyakorlatának kiadásaihoz. A kamara bruttó 50.000.-Ft-al hozzájárul a költségekhez (számla, vagy egyéb hivatalos igazolás ellenében). Az Elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnököt a támogatással kapcsolatos papírok aláírására.

 

17/2011.(06.08.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Költségvetést készíttet a Kamara az épülő irodával kapcsolatosan. Ezt a feladatot Pecsenye Béla és Kemény-Beke Ádám vállalták.
Az elnökség azt kéri Pecsenye Béla elnöktől, hogy olyan nyilatkozatot kérjen a kivitelezőtől, az 1. ütem teljesüléséről, amely azt mutatja ki, hogy az 50%-os készültséget, milyen költségvetési adatokkal, megvalósult műszaki tartalommal, összhangban a szerződéssel.
Az elnökség szükségesnek tartja a létesítményünknek az alapköltségvetésének és a módosított közötti különbözetnek a kidolgozását költségvetéssel.
Felhatalmazza az elnököt, hogy Kemény-Beke Ádámmal összedolgozva egy költségvetést készítővel szerződést kössön.

 

18/2011.(06.08.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a jogszabályi előírások teljesülését igazoltnak tekinti, ennek megfelelően kamarai titkárként Varga Beatrix kinevezése egyhangúan jóvá lett hagyva.
A Titkár jóváhagyott munkaköri leírása jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

19/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a szerződés áttanulmányozása után, javításra és pontosításra visszaküldi azt a FETI’96 KFT- nek. Amennyiben az észrevételezések belekerülnek a szerződésbe, azzal aláírható válik. Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Bélát, illetve Kemény-Beke Ádámot a további intézkedések megtételére.

 

20/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a műszaki készültségek százalékos meghatározásának tekintetében, pontosításra szólítja fel a kivitelezőt.
Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Bélát, illetve Kemény-Beke Ádámot a további intézkedések megtételére, a készültségi fokok elbírálására.

 

21/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség szakértői véleménye alapján O. P. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint szakmai gyakorlati ideje is megfelelő. A
jelentkező kamarai tagnak felvehető, illetve a korlátozott építészeti tervezés – É/2 – jelölésű tervezői névjegyzékbe felvehető.

 

22/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Országos Főépítészi Kollégium Titkárának kamarai véleményt kérő levelével kapcsolatosan, az elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnököt a válaszlevél megírására.

 

23/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség Noll Tamás MÉK Elnök felkérésének eleget téve kialakította állásfoglalását a főépítészek helyzetével kapcsolatosan. Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnököt az állásfoglalás továbbítására a MÉK Elnöke felé.

 

24/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség I. I. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész kamarából. A kizárás oka a 2009. évi 2. féléves, a 2010. évi, valamint a 2011. év 1. félévi tagdíjának meg nem fizetése.

 

25/2011.(07.13.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség K. M. kamarai tagot a mai nappal kizárja a Hajdú-Bihar Megyei Építész kamarából. A kizárás oka a 2/2010.(01.25.) HBM ÉK Elnökségi határozatban foglaltak figyelmen kívül hagyása, a 2009. évi, a 2010. évi, valamint a 2011. év 1. félévi tagdíjának meg nem fizetése.

 

26/2011.(09.05.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy a három javaslat áttekintése a közeljövőben végső egyeztetésre kerül.
A külső burkolatra szánt összeg maximálva lett az alábbiak szerint.
Hozzávetőleg max. 7.000.-Ft/négyzetméter (anyag + munkadíj), vagy maximum bruttó 1.000.000.-Ft, azaz Egymillió forint lehet a külső burkolat anyag és munkadíja összesen.

 

27/2011.(09.05.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Mivel az irodahelyiség építésével kapcsolatos ügyintézések, beszerzések heti szinten megkövetelik a döntéshozatalt, ezért az Elnökség az alábbiak szerint határozott.
Bizottságot hoz létre a beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézésre és döntésre, melynek tagjai Filippinyi Gábor, China Tibor, valamint Pecsenye Béla.

 

28/2011.(09.05.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a kérelemben előadottakat indokul elfogadta. Hozzájárul, hogy a kérelmező – Sz. S. – éves tagdíjának 50%-át fizesse be éves tagdíjként. A még fennmaradó 2011/2. féléves tagdíjat a kamara méltányosságból elengedi.

 

29/2011.(10.03.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúan Kovács Péter DLA kamarai tagot, illetve akadályoztatása esetén Kováts András kamarai tagot delegálja a
Központi Építészeti – Műszaki Tervtanácsba.

 

30/2011.(11.15.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség az említett rendezvényt egyszeri, bruttó 30.000.-Ft-al támogatja! Az elnökség felkéri a tikárságot a Rácz Zoltánnal történő egyeztetésre, illetve a támogatás pénzügyi lebonyolítására.

 

31/2011.(11.15.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a kamarai érdekből történő kiküldetések költségtérítésének racionalizálására, tervezhetőségére az alábbiak szerint határozott.
A kamarai költségtérítés szabályozását indokoltnak/időszerűnek tartja. A szabályozás alapelve, alapegysége „küldöttenként” 2. osztályú vasúti vonaljegy + a helyi közlekedés díja!
Ettől eltérést az elnök önálló intézkedésben engedélyezhet (autó használata esetén is a vasúti költség/fő számolható el), amennyiben a gépjármű tényleges költsége ezt az értéket meghaladja (pl. 1 fő utazása esetén is csak a vasúti vonaljegy költségéig biztosítható költségtérítés).

 

32/2011.(12.07.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség kijelölte a dátumokat: 2012. január 31. kedd 17.00 órai kezdettel, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja 2012. február 07. kedd, 17.00 órakor lesz megtartva. A 2011.december 19-i ülésen a napirendi pontokat véglegesíteni szükséges!

 

33/2011.(12.07.)HBM ÉK Elnökségi határozat
A CIVIS AUDIT KFT-t kéri fel az Elnökség az ismételt könyvvizsgálatra. Az elnökség felhatalmazza Pecsenye Béla elnök urat a további ügyintézésre.

 

34/2011.(12.07.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség a korábbi évek gyakorlatát is figyelembe véve az ünnepi nyitva tartást az alábbiak
szerint határozta meg.
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 2011. december 23. péntek 12.00 órától zárva tart.
Nyitás: 2012. január 02. hétfő 09.00 óra.

 

35/2011.(12.07.)HBM ÉK Elnökségi határozat – PONTOSÍTÁS
Az Elnökség kijelölte a dátumokat: 2012. január 31. kedd 17.00 órai kezdettel, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja 2012. február 15. szerda, 17.00 órakor lesz megtartva.

 

36/2011.(12.19.)HBM ÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Jelölő Bizottságba az alábbi személyeket választja meg egyhangúan.
Elnök: Arató András István, tagok Balassa Bálint és Kasuba János.