2009. évi elnökségi határozatok

Mérnökbál rendezésével kapcsolatos tájékoztatás
1/2009. (01.26. HBM ÉK Elnökségi határozat:
A Mérnök Kamarával közösen rendezendő mérnökbált a HBM ÉK 200.000.- Ft-tal támogatja. Felelős: Pecsenye Béla elnök

 

Környezetvédelmi szakértő településrendezési jogosítványának ügye.
2/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Az elnökségi kéri a titkárt, hogy vizsgálja meg L. Béla kérelmének teljesíthetőségét.
Felelős: Lovas Bálint titkár

 

Tagfelvételi kérelmek
3/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
G. Anikót a kamara tagjai sorába felvette.

 

4/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
D. Tamást a kamara tagjai sorába felvette.

 

5/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
J. Imrét – szakértőként – a kamara tagjai sorába felvette.

 

6/2009. (01.26.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Z. P. Erzsébetet – szakértőként – a kamara tagjai sorába felvette.

 

A Mérnöki Kamara tájékoztatása a Mérnökbál költségeiről
7/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a veszteségek okairól tárgyaljon a mérnök kamara elnökével és tájékoztassa arról, hogy az ÉK csökkenő bevételei miatt jelentős összegű további támogatást nem tud biztosítani. Felelős: Pecsenye Béla elnök.

8/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
Az elnökség döntése szerint pályázatot kell kiírni a titkársági feladatok ellátására, az átmeneti időszak megoldásának figyelembevételével. Felelős: Pecsenye Béla elnök.

Tagfelvételi kérelmek
9/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
T. Attillát az elnökség tagjai sorába felvette.

 

10/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
J. R. Pált – szakértőként – a kamara tagjai sorába felvette.

 

11/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
F. Andrást a kamara tagjai sorába felvette.

 

12/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
F. Dánielt a kamara tagjai sorába felvette.

 

13/2009. (03.02.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
B. Gábort a kamara tagjai sorába felvette.

 

Honlap ügye
14/2009. (03.16.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
Az elnökség többségi szavazattal úgy döntött, hogy két külön nyilvántartást a tagságról nem vezet a kamara, tehát a honlapról a „mekon”- nyilvántartáson keresztül kell elérni a tagnyilvántartást.

 

Debreceni tervtanács ügye
15/2009. (03.16.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
A korábbi javaslatok, valamint Arató András elnökségi tag által leírtak összefoglalásával az elnökség megbízza Balassa Bálint Etikai Bizottság elnököt.

16/2009. (03.16.) HBM ÉK Elnökségi Határozat:
A Mérnökbál többletköltségeinek fedezésére a HBM ÉK még 100.000.- Ft, azaz összesen 300.000.- Ft támogatást nyújt .

17/2009. (06,.02.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
A kamara elnöksége a titkársági munkakörbe Varga Beatrix mellett döntött, 2009. június 10-i munkába állással, 3 hónap próbaidővel.

 

18/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara a kamara gazdálkodására vonatkozóan a MÉK pénzügyi és gazdálkodási szabályzatát tekinti irányadónak.

19/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Az Alapszabály felülvizsgálatában közreműködnek az elnökség tagjai és a bizottsági elnökök, a pénzügyi szabályzatokat a könyvelés tekinti át. Határidő: 2009. november 30.

 

20/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
A Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara elnöksége megemlékezett Mohácsi István okleveles építészmérnök tagunkról. Kollégánk emlékét szeretettel őrizzük!

Tiszteletbeli elnök
21/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Az elnökség 2009. október 02-án, pénteken 17.00 órakor ünnepi elnökségi ülést tart, melyen könyvajándékkal megemlékezik Mikolás Tibor tiszteletbeli elnök 85. születésnapjáról.

Az Országos Küldöttgyűléssel kapcsolatos teendők
22/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Az elnökség a 2009. november 20-án megrendezendő országos küldöttgyűlést 1 hónappal megelőzően, levélben megkeresi a küldötteket a választással kapcsolatos javaslatokról, valamint a részvételi szándék jelzéséről.

DÉSZ módosítás
23/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
A területi kamara elnöke képviseli a DÉSZ-el kapcsolatos egyeztetésen a kamarát. A kamara álláspontja szerint indokolt a hatályos jogszabályok előírásainak keretei közé szorítani a főépítész tevékenységére vonatkozó, valamint a Tervtanáccsal kapcsolatos szabályozásokat.

24/2009. (09.15.) HBM ÉK Elnökségi határozat:
Sz. Jánost a kamara tagjai sorába felvette.

 

Tervtanács működtetése
Kamaránk az NFGM által biztosított lehetőséggel élve beadott egy pályázatot a Tervtanács működtetésére vonatkozólag, a szükséges pénzeszközök megszerzésére.
25/2009.(10.03.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség támogatja a pályázatot, és ha sikeres lesz, akkor létrehozza a kamara a Tervtanácsot.

 

Munkabizottságok felállításának lehetőségei
26/2009.(10.03.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség elhatározza, hogy a kamarai tervtanács működésének előkészítésére munkabizottságot hoz létre. A bizottságba felmerült javaslatként Kovács Péter, Rácz Zoltán, Gellér Ferenc, Gábor István és Halász György kollégák neve. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy velük az egyeztetést folytassa le.

 

Kamarai biztos kérdése
A kamarai biztos intézményének felállítását a kamara elnöksége támogatja, az éves költségvetésben a szükséges anyagi fedezet biztosítva van.
27/2009.(10.03.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség felhívást tesz közzé a honlapon a kamarai biztosi poszt betöltésére

28/2009.(10.03.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség javasolja Kótai Csaba alkalmazását főépítészként Monostorpályi településen.

 

29/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
A tiszteletbeli elnök kérésének az elnökség eleget tesz, és felveszi a kapcsolatot Tiszaújváros polgármesterével, illetve a városvezetéssel az 50 éves jubileum alkalmából. Az üggyel kapcsolatos teendőket Filippinyi Gábor vállalta el.

 

Tervtanáccsal kapcsolatos visszajelzések összegzése
30/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség 2009.december 15. napjával hatályba lépteti a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara „A helyi Építészeti – Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről” szóló szabályzatát.

 

31/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a Tervtanács titkári feladatainak ellátására Jambrik Imre Felügyelő Bizottsági elnököt jelölte meg.

 

XX. Mérnökbál támogatása
32/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség úgy döntött, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetre való tekintettel ebben az
évben csak részben tesznek eleget a mérnök kamara kérésének. A mérnök-építész bál
költségeihez bruttó 250.000.-Ft támogatással járulnak hozzá.

 

F. L. kérelme -> tagdíj mérséklése
33/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnöksége hivatalos levélben kéri a kérelmezőt, hogy számlatömbjével fáradjon be a kamarához, mivel erre a MÉK Szabályzata lehetőséget biztosít a visszaélések elkerülése végett. A bemutatott számlatömb alapján a kérelem teljesíthető.

 

G. P. I. kérelme -> tagdíj mérséklése
34/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség teljesíti a kérelemben foglaltakat, mivel a kamarai tag 2009. márciusában betöltötte a 70. életévét.

 

35/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a titkárság dolgozóinak egyszeri juttatást állapított meg.

 

36/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozat
Az elnökség a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola megkeresése alapján támogatja a XVI. Építész Nemzetközi Diákkonferencia megrendezését. A támogatás összege bruttó 150.000.-Ft, melyet a Péchy Junior Alapítvány számlájára utalnak.