Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara „KLUB” tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázat – Eredményhirdetés

2012.03.14.
Jegyzőkönyv
Kiíró: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (Debrecen, Wesselényi u. 6. sz. I. em.)
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
A pályázat címe: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara „KLUB” tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázat
A pályázat tárgya, célja: A jelen pályázati eljárásban Kiíró a közeli jövőben átadásra kerülő kamarai székhely helyiségcsoportjának bejáratából nyíló „KLUB” tér belső reprezentatív falfelületének építészeti- grafikai kialakításának megtervezésével, annak megvalósítására kíván hasznosítható javaslatokat beszerezni.
A pályázat célja megtalálni a legjobb megoldást és ez alapján az adott felület kialakítását elvégezni.
A pályázat jellege: NYÍLT, ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS, TITKOS
A lebonyolítás ismertetése:
I. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Ötletpályázat meghirdetése, kiírás átvételének kezdete: 2012. január 20.
b) Helyszíni szemle időpontja: 2012. január 31., 10.00 óra
c) Pályaművek postára adásának határideje: 2012. február 29., 24.00 óra
d) Pályázat eredményének kihirdetése: 2012. március 09., 10.00 óra
e) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: nyilvános bemutatást követő 30 napon belül
II. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
A pályázati dokumentáció hozzáférhető volt a Hajdú – Bihar megyei Építész Kamara (Debrecen, Wesselényi u. 6. sz. I. em.) hivatali helyiségében, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, az 1.6/a pontban megjelölt időponttól írásos formában személyesen, vagy elektronikusan letölthető volt az alábbi webhelyről:
http://www.hbmek.hu/index.php?page=joganyagok
http://www.hbmek.hu/index.php?page=hirek
III. A HELYSZÍNI SZEMLE
A kiíró 2012. január 31 – én, 10.00 órakor helyszíni szemlét tartott.
A beérkezett pályaművek száma, állapota:
A megadott határidőn belül 9 db pályamű érkezett be. A Bíráló Bizottság egy pályaművet a pályázati kiírás titkosságra vonatkozó előírásai alapján kizárt a bírálatból, mivel azt kézben hozták be a kamara hivatali helyiségébe. Minden pályamű csomagolása ép és sértetlen volt.
A bontást követően az alábbi pályaművek kerültek sorszámozásra:
1. sorszámú RL40130010220489 ragjegyszámú
2. sorszámú RL40010137534081 ragjegyszámú
3. sorszámú RL40010137279687 ragjegyszámú
4. sorszámú CG000000662378150000 ragjegyszámú
5. sorszámú CG000000785235260000 ragjegyszámú
6. sorszámú 03013453-03013453-00078 ragjegyszámú
7. sorszámú Titkosság megsértése miatt a pályázatból kizárva.
8. sorszámú CO000091554788430000 ragjegyszámú (1 db modellt tartalmazott)
9. sorszámú CO000091548291290000 ragjegyszámú (a 8. számú pályamű tervlapjait is
tartalmazta)
A Bizottság megállapította, hogy valamennyi pályamű az összes előírt tartalmi követelménynek eleget tesz.
A pályázat bírálata folyamatosan zajlott. A Bíráló Bizottság munkáját a kialakított munkarendnek megfelelően a kiírásban megfogalmazott célkitűzések és bírálatok szerint végezte.
A pályaművek értékelésének szempontjai:
• A rendelkezésre álló tér, és falfelület adottságainak figyelembevétele, a pályázati kiírásba foglaltakra adott válasz minősége,
• Emblematikus, karakteres, megjelenés,
• Kortárs, progresszív, ugyanakkor időtlenül értékálló, az építésztársadalom társadalmi szerepét illusztráló kialakítás,
• A pályamű kidolgozottságának, grafikájának minősége.
• A logó önálló jelként való esztétikai minősége
A díjazott pályaművek rangsorolása, a díjak és megvalósulásuk elosztása:
Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követően a Bíráló Bizottság tekintettel arra, hogy olyan pályamű, amely a kiírásnak mindenben maradéktalanul megfelelt volna nem volt a pályaművek között, úgy döntött, hogy első díjat nem ad ki, majd szavazás alapján az alábbi döntés született:
Díjazott pályaművek:
Rangsorolás nélküli 2. díjas az 5. számú pályamű, díjazási összege: 40.000.- Ft, szerző: Csáki Péter
Rangsorolás nélküli 2. díjas az 1. számú pályamű, díjazási összege: 40.000.- Ft, szerző: Hajdu Barna
3. díjas a 3. sorszámú pályamű, díja: 20.000.- Ft értékű könyvutalvány, szerző: Szabó Zsolt Sándor
A pályázat eredményeinek összefoglaló értékelése és a Bíráló Bizottság ajánlásai:
A beadott pályaművek egy kivételtől eltekintve a megadott falfelület komponált „berendezésére” próbáltak válaszokat adni, illetve keresték azon lehetőségeket melyek méltó módon jelképezik a kamara, mint köztestület társadalmi szerepét.
Bíráló Bizottság azon pályaműveket értékelte, melyek a síkból kilépve az építészet térbeliségére utaltak, vagy érzékeny grafikai arányrendszert állítottak fel. Ezek önmagukban is alkalmasak az építészet terén is nagy jelentőséggel bíró vizuális egyensúly jelentőségének illusztrálására.
Kerülendőnek ítélte meg a Bíráló Bizottság a nagyon direkt utalásokat az épített környezetre pl. „őselemek” bemutatása által, a túlzottan dekonstruktív grafikai elem és logo használatát, mely éppen az időtlenségre való törekvéssel áll ellentmondásban. Nem volt szerencsés azon megoldás sem amikor egy grafikailag túlságosan lerajzolt alak (forma) állt a kompozíció középpontjában, vagy egy installációs jellegű felfűzött anyagfelületekkel játszó vitathatatlanul érdekes ugyanakkor nem erre az építészeti – gondolati felvetésre válaszoló térbeli plasztika volt a pályamű.
Bíráló Bizottság azonos értékűnek tartotta a falfelületre és a logóra, – mint a későbbiekben több helyen megjelenő elemre – adott javaslat minőségét. Ezen szempontokat mérlegelve a Bizottság az elkészülő felületre az 5. jelű pályamű hasznosítását javasolja a hozzá minőségben és grafikában is illeszkedő 1. sz. pályamű logójának felhasználásával, a felületen mindkét szerző/alkotó nevének feltüntetésével.
A Bíráló Bizottság nem talált olyan pályaművet, amely a kiírásban foglalt összes feltételt maradéktalanul teljesítette volna, ezért 1. díj nem került odaítélésre.
Megvalósításra javasolt pályamű:
5. számú pályamű a fal kialakítás tekintetében
1. számú pályamű a felhasználásra kerülő logó tekintetében
Az egyes pályaművekről kialakított részletes szakmai bírálat:
1. sorszám (RL40130010220489)
A beadott pályamű értéke a rendelkezésre álló falfelület érzékenyen megformált, grafikailag egyszerűségre törekvő módon, ugyanakkor kiegyensúlyozott foltarányokkal történő megkomponálása. Markáns grafikai elem a Modulor használata. Hűen illusztrálja kamaránk szakmaiságát, ugyanakkor ez az ikonikus elem talán túl gyakran fordul elő ahhoz, hogy unikálissá és még ebben az összefüggésben is egyedivé váljon. Grafikai szempontból értékesebb a felület jobb oldalának geometrikusabb elrendezése, ami a pályázat legfőbb értékének tartott logót is tartalmazza. A zsűri értékelte az egyszerűségre való törekvést.
A pályaművet a zsűri megosztott 2. helyre rangsorolta.
2. sorszám (RL40010137534081)
A beadott pályamű értéke a homogén háttérből, egyszerű eszközökkel komponált felület, illetve a felületből kiemelkedő plasztikus elemek harmóniája. A pályamű dekorativitása, eszmeisége nem hordoz evidens üzenetet. A „faltól falig” kiöltött tervezési felület grafikailag széteső, a logó alulinterpretált.
3. sorszám (RL40010137279687)
Nagyon szép gondolati tartalomból levezetett – ezen gondolatiságot következetesen végigvitt – munkának tartja a Bíráló Bizottság a beadott pályaművet. A kapocsszerűen egymásba illeszkedő fa elemekből összeállított nagyvonalú „fal” gesztus arányos helyen foglalja magába az Építész Kamara felirat rendszerét. Megvan ugyanakkor annak a veszélye, a felirat aluldimenzionálttá válik, már csak a színhasználat miatt is. A gondolati levezetés és a megvalósuló állapot közötti összefüggésrendszer felfedezése – a pályázati anyagot, és annak levezetését nem ismerő számára – nem válik nyilvánvalóvá. A megvalósítás várható költsége a legmagasabb az összes pályamű közül. A Bíráló Bizottság a pályaművet a nemes anyaghasználata, cizellált kidolgozottsága, és a logikai kapcsolat levezetése miatt a harmadik díjra javasolta.
4. sorszám (CG000000662378150000)
A beadott pályamű képzettársításra okot adó vizualitása, – a bemutatott építőipari anyaghalmaz – kevésbé érzékletes módon utal az építész társadalom értékteremtő, és az aktuális divatáramlatoktól tartózkodó megkívánt magatartásformájára. A dekonstruktív geometriájú logó-tervezet szinte olvashatatlan formában tartalmazza a HBM betűket. Sajnos az E-betű, ami éppen az Építész Kamarára utalna, hiányzik a logóból. A falfelület alsó részére kerülő anyagnégyzetek inkább egy építőipari termékeket forgalmazó vállalkozás bemutatótermére engednek asszociálni. A kiírásnak ellentmond, hogy a kamarai felirat lekerült a rendelkezésre álló falfelületről, és így túlterjeszkedett a megadott határokon.
5. sorszám (CG000000785235260000)
A pályamű értéke a környezetbe illő, matematikai egyszerűségű, plasztikus volta. A sokarcú, pozitívan értelmezhető eszmeiség is a mű erénye. A gondosan komponált megvilágítás erősíti a térbeliséget és a klub funkcióját. A logó megformálása nem eléggé összefogott, túl mozgalmas, keresztrejtvény- szerű. A pályaművet a zsűri megosztott 2. helyre rangsorolta.
6. sorszám (03013453-03013453-00078)
Értékes gondolat a megyénk legismertebb településének szerkezetét felhasználni a kamarai fal dekorálására. Ugyanakkor a Bíráló Bizottság hibás elképzelésnek tartja, ezen ikonszerű városszerkezetben egy épület-sziluettet tartalmazó szem-szerű hiány kialakítását. Az idézetekkel teleírt falfelület inkább háttérré degradálódik, ezáltal méltatlan kontextusba helyezi neves szerzők/személyiségek, neves műveit. Kifejezetten előnytelen a városszerkezetet körülvevő felirat tipográfiája. Az időben változó színű világítás hangulati kisugárzása idegen a hely szellemétől.
7. sorszám
A beadott pályaművet a pályázati kiírás titkosságra vonatkozó előírásai alapján kizárta a Bizottság a bírálatból.
8. sorszám (CO000091554788430000)
A pályamű értéke az extrém plaszticitása és a megvalósítás részleteiben rejlő sok kiaknázható lehetőség. A zsűri véleménye szerint azonban a pályamű plasztikai értékein túl az adott környezetbe való illeszkedése nem megfelelő. A logó alulinterpretált.
9. sorszám (CO000091548291290000)
A pályaműben szereplő síkbeli grafika, és a súlyos, plasztikus tető ellentmondása nem feloldható, így a kompozíció csak geg marad. A logóra adott grafikai javaslat – előnyei mellett – nem alkalmas a tipográfiai kivitelezésre.
Debrecen, 2012. március 06.