GYÁSZ

„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam”.
(2Tim 4,7)
Mély fájdalommal, de a mindenható Isten kegyelmében bízva tudatjuk, hogy
dr. JENEY LAJOS
Ybl-díjas építészmérnök, DLA, Biharnagybajom község és Kecel város díszpolgára, Hajdúnánás város és Mezőhegyes város főépítésze
életének 82. évében, 2014. augusztus 18-án méltósággal viselt súlyos betegség után, megtért a Teremtőjéhez.
Felejthetetlen halottunk földi maradványaitól 2014. szeptember 5-én 15:00 órakor gyászistentisztelet keretében veszünk búcsút a Református Egyház szertartása szerint a Kelenföldi Református Templomban (1117 Budapest, Október 23. utca 5.).
A Magyar Építőművészek Szövetségének nevében Callmeyer Ferenc Ybl-díjas építészmérnök emlékezik egykori pályatársára.
Kérjük, hogy a budapesti templomi gyászszertartáson kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Végakarata szerint szülőfalujában, Biharnagybajomban helyezzük örök nyugalomra 2014. szeptember 6-án 11:00 órakor.
Az elhunytat Biharnagybajom Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.
A Magyar Építőművészek Szövetsége (1085 Budapest, Ötpacsirta u.2.) a Koós Károly-teremben 2014. szeptember 9-én 10:00 órától 18:00 óráig külön lehetőséget biztosít a búcsúra azoknak, akik nem tudnak részt venni a szertartásokon.
„Elvitte a sok fényt, mi benne élt. A lélek örök titkát, melyben hitt s remélt.”
Gyászolják felesége, gyermekei, unokái, rokonai, barátai, kollégái, tanítványai, tisztelői, szomszédai és mindazok, akik szerették.
Távirati cím: Jeney Lajosné 1118. Budapest, Gyula u. 4.