FIGYELEM, JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2017. JANUÁR

FIGYELEM => JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2017. JANUÁR
A 2016. decemberétől, illetve 2017. januárjától megváltozott, vagy hatályba lépett jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül):
 

 • A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26913.329409
 

 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.329291
 

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.328049
 

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

 
Hatályos: 2017.01.01 – 2017.01.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.328193
 
Hatályos: 2017.02.01 – 2017.03.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.312338
 

 • 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 
Hatályos: 2017.01.02 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199642.333224
 

 • 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

 
Hatályos: 2017.01.02 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.333157
 

 • 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

 
Hatályos: 2017.01.02 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199226.331625
 

 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104980.328051
 

 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.332986
 

 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
Hatályos: 2017.01.01 – 2017.03.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.330356
 

 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.330230
 

 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 
Hatályos: 2017.01.02 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155637.333150
 

 • 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191859.330439
 

 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 
Hatályos: 2017.01.01 – 2017.01.12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.329472
 
Hatályos: 2017.01.13 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.333335
 

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.324494
 

 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.332606
 

 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104722.333126
 

 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

 
Hatályos: 2017.01.01 – 2017.01.12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.332942
 
Hatályos: 2017.01.13 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96152.332943
 

 •  218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
Hatályos: 2017.01.01 – 2017.03.31
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.330214
 

 • 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.329443
 

 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

 
Hatályos: 2016.12.30 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126393.330728
 

 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119391.333142
 

 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195876.329526
 

 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

 
Hatályos: 2017.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169057.330811
 
 
 
Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek 2017. január 1-től hatályos módosításáról
 

 • 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142902.330604
 

 • 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126038.330558
 

 • 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193970.330646
 

 • 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.326758
 

 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55959.330726