„Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére” – című szakmai nap

Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!
Tisztelt Szakmagyakorló!Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara és a Hajdú –Bihar megyei Gazdasági és Munkaadói Egyesület által szervezett
„Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére” – című szakmai napra.
Az Európai Parlament és Tanács 2010-ben kihirdette „Az épületek energiahatékonyságáról – Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)” szóló 2010/31/EU számú irányelvet, melynek lényege a „20-20-20” szlogennel jellemezhető. A számok értelmében az 1990-es szinthez viszonyítva, cél az üvegház – hatást okozó gázok 20%-os csökkentése, az energiahatékonyság 20%-os javítása, és a megújuló forrásokkal biztosított energiafelhasználás 20%-os részaránya.
Fenti célok eléréséhez a hazai energiafelhasználás jelentős, a világ-átlagnál cca. 10%-kal nagyobb részét adó épületüzemelés radikális megváltoztatása szükséges. Ennek érdekében a térelhatárolások eddiginél átfogóbb, illetve szélesebb körű elemzése, valamint átértékelése szükséges. Az energetikai szabályozásban 2015. január elejétől szigorúbb követelmények kerülnek bevezetésre, melyeket újszerű alkalmazástechnikával kell kezelni.
Két európai uniós rendelet (direktíva) alapján 2015. szeptember 26. után már csak olyan helyiségfűtő és kombinált (fűtés és melegvíz-termelés) készülékek, valamint vízmelegítők hozhatók forgalomba, amelyek a rendeletekben részletezett szigorú energiahatékonysági és a hangteljesítmény-szintre előírt követelményeknek megfelelnek. A nitrogén – oxid – kibocsátási határértékekre vonatkozó szabályozás „csak” 2018. szeptember 26-án lép hatályba.
A 813/2013EU és a 814/2013EU rendeletek a legfeljebb 400 kW mért (névleges) hőteljesítményű helyiségfűtő és kombinált fűtőberendezések (813/2013EU), valamint a vízmelegítők és a 2000 liternél kisebb űrtartalmú melegvíz tároló tartályok (814/2013EU) környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali, illetve üzembehelyezési követelményeket állapítják meg, de nem vonatkoznak a szilárd tüzelőanyaggal és a főleg biomasszából előállított biogázzal üzemelő készülékekre, valamint a legalább 50 kW maximális elektromos teljesítményű kapcsolt helyiségfűtő berendezésekre.
A rendeletek minden EU-tagállamra vonatkoznak, tehát hazánkra is – függetlenül attól, hogy addig megjelenik-e a végrehajtást szabályozó nemzeti jogszabály. Kivételt a rendelet – átmenetileg – csak a gyűjtőkéményekbe kötött, gravitációs égéstermék elvezetéssel rendelkező készülékekkel tesz. Tehát ilyen beépítésre továbbra is forgalomba hozható lesz a jelenleg érvényes nemzeti szabályozásnak megfelelő kivitel. (Mindaddig, amíg a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként erre megfelelő készülék piacra nem kerül.)
A rendelet hatályba lépése előtt üzembe helyezett készülékekre az új rendelet értelemszerűen nem vonatkozik. Nem egyértelmű viszont, hogy a forgalomba hozatali tilalom csak a szeptember 26-a után gyártott készülékekre vonatkozik-e. A gyártó, vagy a kereskedő (importőr) raktárában lévő, a jelenlegi forgalmazási feltételeknek megfelelő készülékek ebben az esetben még forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők lennének szeptember 26-a után is. Ez az értelmezés lenne elfogadható.
Fontos figyelembe venni, hogy a rendelet hatályba lépése után a készülékek energetikai hatásfokát nem az eddig szokásos alsó fűtőértékkel kell számolni, hanem a kondenzációs hőnyereséget is figyelembe vevő, felső fűtőértékkel (bruttó fűtőérték, GCV), azaz az égéshővel. Megszűnnek tehát a „100% feletti hatásfokú” készülékek. A rendelet emellett a helyiségfűtő tüzelőkazánok és kombinált tüzelőkazánok esetében külön követelményt ír elő a névleges terhelésen mérhető hatásfok és a 30%-os részterhelésen mérhető hatásfok százalékban kifejezett, súlyozott átlagára (szezonális hatásfok).
Magyarországon egyedülálló megújuló energia – ipari szolgáltató központ került kialakításra Tégláson, amely kimagasló műszerezettségével új távlatokat nyit, és fejlődési lehetőséget biztosít az új technológiákkal foglalkozó vállalkozások számára.
A találkozó érdekessége, hogy működés közben megtekinthet például egy szolár hűtési rendszert és további különleges, napenergia hasznosításra épülő gépészeti megoldásokat. A létesítmény bemutatása során betekintést nyerhet a megújuló energiatermelés- és felhasználás leginnovatívabb lehetőségeibe. Szakemberek segítségével megismerheti a komplex gépészeti technológiák és mérési rendszerek alkalmazásának legújabb eredményeit és tapasztalatait, valamint a gazdaságfejlesztés várható irányait.
A téglási innovációs központban található mérőlaborban nagy pontosságú mérések végezhetőek el, amelyek sok szempontból elengedhetetlenek a megújuló energiák hasznosításához kapcsolódó fejlesztésekhez.
A szakmai nap célja olyan ajánlások közreadása, melyek bemutatják a helyes kialakítást, ezzel megkönnyítik a szakmagyakorlást az építészek és a mérnökök számára.
Időpont: 2015. február 26., csütörtök (09:30 – 14:30 óra)
Helyszín: HAJDU Ipari Park, 4243 Téglás, külterület 0135/47 hrsz
GPS koordináta: 47,71620 21, 69445
PROGRAM:
09:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:15 Megnyitó, köszöntő
Kovács Zoltán a Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt ügyvezető igazgatója
Pecsenye Béla HBM ÉK Elnöke
10:15-10:45 „Vizsgálatok és mérések az Innovációs Központban”
Hajdu István (laborvezető, villamosmérnök)
10:45-11:15 „Megújuló energiához kapcsolódó gépészeti technológia bemutatása különös
tekintettel a szolár hűtési rendszerre”
Misinkó Sándor (megújuló energia üzletágvezető, gépészmérnök, mérnökmenedzser)
11.15-11:30 Szünet
11:30-12:00 „Hőtechnikai készülékek ellátása energia címkével”
Kiss István (műszaki vezető, gépészmérnök)
12:00-12:30 „Új épületenergetikai követelményértékek és költségoptimalizáció”
Severnyák Krisztina (építészmérnök, energetikai szakmérnök – Budapest)
12:30-13:00 Hidegtál – ebéd
13:00-14:30 Innovációs Központban beépített működő energiatakarékos berendezések bemutatása
Interaktív beszélgetés, kérdések és válaszok
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
A rendezvény akkreditációja folyamatban van a Magyar Építész Kamara Továbbképzési Szakértői Testületénél.
A részvétel a rendezvényt szervező Kamara aktív tagjai, szakmagyakorlói számára díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges!
Bízunk benne, hogy a szakmai napon elhangzó információk nagyban segíthetik az Ön és munkatársai szakmai tevékenységét!
Részvételi szándékuk esetén az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjenek a hbmepkam@net-portal.hu e-mail címre,
vagy postai úton (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.) legkésőbb 2015. február 24. napján 10:00-ig a Kamarához visszajuttatni.
Debrecen, 2015. február 12.
Tisztelettel: a Szervezők
————————————————————————————————————————————————————————————————
Jelentkezési szelvény
„Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére”
című szakmai napra.
Résztvevő neve:..………….……………….…………………..….….……………………
Elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ……………………………………………………….
Kamarai regisztrációs száma:…………………….….…………………………………….
Résztvevők száma:……….fő.
………..………………
Résztvevő
Részvételi szándékuk esetén a jelentkezési szelvényt szíveskedjenek a hbmepkam@net-portal.hu e-mail címre (szkennelve),
vagy postai úton (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.) legkésőbb 2015. február 24. napján 10:00-ig a Kamarához visszajuttatni!