Felhívás közreműködésre! – XVII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK


A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház szervezésében
2014. október 7-e és 19-e között – tizenhetedik alkalommal- ismét megrendezzük a
BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-at.
A rendezvény keretein belül okt. 7-én, 8-án és 9-én konferenciákra, bemutatókra kerül sor.
A témával kapcsolatos kiállítás pedig okt. 7-étől 19-éig tart Szegeden, a
Bálint Sándor Művelődési Házban.
(6726 Szeged, Temesvári krt. 42.)
A rendezvényen – annak címét tágabban értelmezve -, az ökologikus, környezettudatos
építés és építészet tárgykörében előadások és kiállítás formájában kívánjuk bemutatni:
– a környezetbarát építőanyagokat, szerkezeteket, építési technológiákat,
– a környezettudatos, energiatakarékos, illetve alternatív energiaforrásokat felhasználó
gépészeti rendszereket
– a bio-, bio-szolár, az energiatudatos és ökologikus épületeket, az ilyen épületek építési,
üzemeltetési tapasztalatait,
– az épületek és környezetük kapcsolatát ökologikus szempontból,
– a megvalósult épületek hatósági engedélyezésének tapasztalatait,
– az üzemeltetésből fakadó káros környezetterhelések csökkentésének alternatív megoldásait,
– az épületek energetikai jellemzőit és tanúsítását
– az ökologikusan tervezett illetve szervezett települések kialakításának, működésének
tapasztalatait
– az egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen ökologikusan alakított bútorokat, berendezési,
felszerelési tárgyakat.
Az előadások és a kiállítás az energia- és környezettudatos anyagok, szerkezetek,
technológiák felhasználásával épülő, vagy megépült épületeket és épületterveket, műszaki
megoldásokat, az építészeti megformálás lehetőségeit kívánja bemutatni, különös tekintettel a
megépült, megvalósult példákra, az így szerzett tapasztalatokra.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet az öko-város alapelvekre, a település-szintű ökológiai
kérdésekre, a fenntartható építészet kérdéseire is.
A BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK-on lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy az
érdeklődőktől kezdve az építtetőkön át a tervező, kivitelező és a hatósági munkát végző
szakemberekig megismerjék az alternatív, a környezettudatos, energiatakarékos
megoldásokat, és azt is, hogy a gyakorló szakemberek a tapasztalataikat kicseréljék.
A rendezvény programját idén is benyújtjuk a Magyar Építész Kamarához kreditpont-értékének
megállapítása céljából.
Kérjük azokat, akik a rendezvényen előadóként, és/vagy kiállítási anyaggal szerepelni
kívánnak, szíveskedjenek ezt jelezni. Előreláthatólag egy-egy előadás időtartama 45-60 perc. A
kiállítási anyagot kérjük bemutatásra alkalmas állapotban és formában elkészíteni.
(Fotók kb. 30×40 cm-es méretben, tablók 50×70 cm-es és 70×100 cm-es méretben,
kemény kartonon, vagy farostlemezen.)
Kérjük még, hogy részvételi szándékukat 2014. szeptember -1-ig jelezzék.
A rendezvénnyel kapcsolatos esetleges kérdéseire a
Bálint Sándor Művelődési Ház címéről kaphat választ (6726 Szeged, Temesvári krt. 42. Tel:
(62) 432-578, E mail:balint.muvhaz@int.ritek.hu),
vagy Monostory Pétertől: (E mail: monostory.peter@ t-online.hu)
Számítunk aktív részvételükre!
Kiss Ernő
a művelődési ház igazgatója
Monostory Péter
az egyesület elnöke