Felhívás gyakornoki programban való részvételre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Miniszterelnökségen gyakornoki pozíciók betöltésére. A Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) legfeljebb 50 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni – legfeljebb 6 hónap időtartamra szóló, szükség esetén meghosszabbítható – gyakornoki szerződés alapján.
Pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság;
b) cselekvőképesség;
c) büntetlen előélet;
d) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte még be a 30. életévét;
e) a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában felsőoktatási intézménnyel – alapképzés, vagy mesterképzés keretében – hallgatói jogviszonyban áll és várhatóan 1 éven belül – a Miniszterelnökség felelősségi területeihez kapcsolódó társadalomtudományi, agrártudományi, gazdaságtudományi, bölcsész, mérnöki és kommunikációs képzések valamelyikén – szakképzettséget szerez;
f) a pályázó legalább egy idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával kell, hogy rendelkezzen.
Bővebben: http://www.kormany.hu/download/b/65/90000/Szakmai%20gyakorlat.pdf