Ezüst Ácsceruza-díj 2014


Ezüst Ácsceruza-díj 2014
A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus sajtóorgánumokban – nem szakmai lapokban, folyóiratokban – megjelent publicisztikai tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást.
A díjjal „ezüst ácsceruza” emlékplasztika, az adományozást igazoló oklevél és 200.000 Ft pénzjutalom jár.
A szándéknyilatkozatban foglaltak szerint az idén is két díj kerül átadásra.
A Bíráló Bizottság tagjai:
• Aczél Gábor, a Magyar Urbanisztikai Társaság Örökös Tiszteletbeli elnöke
• Bálint Imre DLA, a Budapesti Építész Kamara elnöke
• Hajnóczi Péter dr., a Magyar Építész Kamara elnöke
• Kassai Ferenc, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke
• Komjáthy Attila dr. építész, a Honi Művészetért Alapítvány alapítója, az alapítvány kuratóriumának alelnöke
• Mélyi József művészettörténész
• Nagyunyomi Sényi Gábor dr., az Építéstudományi Egyesület elnöke
• Pásztor Erika Katalina DLA, építész, médiaművész, az epiteszforum.hu főszerkesztője
• Sáros László György DLA, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
• Tolnay Tibor, az ÉVOSZ elnöke
Fővédnök: Tolnay Tibor
A díjak átadásának időpontja: 2014. december 4.
A díj adományozására javaslatot tehetnek:
• a bizottság tagjai
• magyarországi főiskolák és egyetemek építészeti és építőipari karának oktatói
• építészeti, építőipari lapok szerkesztőségei
• közszolgálati és kereskedelmi televíziók kulturális műsorainak szerkesztőségei
• közszolgálati és kereskedelmi rádiók kulturális műsorainak szerkesztőségei
• Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnöksége
• Magyar Újságírók Közössége elnöksége
• építészeti és építőipari profillal rendelkező internetes portálok szerkesztőségei
• A javaslattevők mindkét tárgykörben megtehetik javaslatukat, de mindegyik tárgyban csak egy javaslatot adhatnak be.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javasoltak nevét, elérhetőségeit
• az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletes leírását, hivatkozott publikációk felsorolását
• a javaslattevő nevét, elérhetőségeit, feltüntetve az ajánlattételre jogosult intézmény, folyóirat vagy szervezet nevét
• a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart (digitális másolatok esetén javasolt fájlformátumok: pdf, mpeg, mp3)
A beküldött anyagokat sem az alapítvány, sem a Bíráló Bizottság nem őrzi és nem küldi vissza.
A javaslatokat az alábbi címekre várjuk:
Postacím: Alapítvány a Honi Művészetért, 1093 Budapest, Lónyay u. 29.
E-mail: komjathy.gyorgyi@ipluszh.hu
A feladás határideje: 2014. október 24. éjfél
Kapcsolattartó:
Komjáthyné Pál Györgyi 06/30-839-9998
komjathy.gyorgyi@ipluszh.hu; dekom@chello.hu