Évnyitó szakmai tájékoztató fórum

Tisztelt Építész Úrhölgy!
Tisztelt Építész Úr!
Tisztelt Szakmagyakorló!
Tisztelt Cégvezető!
Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara és a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett
„A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése a gyakorlatban”
és
„Tájékoztató az építészeket, kivitelezőket érintő legfontosabb változásokról”
című szakmai tájékoztató fórumra.
Időpont: 2015. január 28. (szerda), 16:00 óra
Helyszín: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt. (a HBM Építész Kamara előadó terme)
Program:
16:00-17:00 A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése a gyakorlatban
Előadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezető-helyettese
17:00-17:15 Szünet (ásványvíz, pogácsa)
17:15-18:00
1/ Amit az építési termékek teljesítménynyilatkozatáról tudni érdemes
(útmutató tervezők és építésben közreműködők részére)
2/ Az építésfelügyeleti bírság megfizetése alóli mentesség esetei
Előadó: Dr. Czipáné Kovács Mária osztályvezető
HBM Kormányhivatal – Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Építésfelügyeleti Osztálya
18:00-18:45 Tájékoztató az építésügyi hatósági eljárásokról
Előadó: Laskai Mihály osztályvezető
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
18:45-19:30 Kötetlen szakmai beszélgetés
A rendezvény célja, hogy megismertesse az érintetteket a TSZSZ által biztosított vitarendezési lehetőségre, amely az építőiparban jellemző lánctartozások csökkentésében, a késedelmes fizetések rendezésében nyújthat segítséget, továbbá tájékoztassa a résztvevőket a 2015. évre vonatkozó egyéb, szakmai tudnivalókról.
A rendezvény akkreditációja utólag történik – jelenléti ív alapján – a Magyar Építész Kamara Továbbképzési Szakértői Testületénél.
A részvétel a rendezvényt szervező Kamarák AKTÍV tagjai számára díjmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezéseket korlátozott számban (50 fő), a beérkezések sorrendjében áll módunkban elfogadni. Bízunk benne, hogy a szakmai tájékoztatón elhangzó információk nagyban segíthetik az Ön és munkatársai szakmai tevékenységét!
Részvételi szándékuk esetén az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjenek a hbmepkam@net-portal.hu e-mail címre, vagy postai úton (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.) legkésőbb 2015. január 26. napján 10:00-ig a Kamarához visszajuttatni.
Debrecen, 2015. január 14.
Tisztelettel: a HBM ÉPKAM Elnöksége és Titkársága
————————————————————————————————————————————————-
Jelentkezési szelvény
„A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése a gyakorlatban”
és
„Tájékoztató az építészeket, kivitelezőket érintő legfontosabb változásokról”
című szakmai tájékoztató fórumra.
Résztvevő neve:..………….……………….…………………..….….……………………
Elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ……………………………………………………….
Kamarai regisztrációs száma:…………………….….…………………………………….
Résztvevők száma:……….fő.
………..………………
Résztvevő / Társaság
Kérem a kitöltött jelentkezési szelvényt szkennelve a hbmepkam@net-portal.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek!
További honlapok:
http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/rendezvenyek/a-teljesitesigazolasi-szakertoi-szerv-mukodese-a-gyakorlatban-es-tajekoztato-az-epiteszeket-kivitelezoket-erinto-legfontosabb-valtozasokrol-10623
http://www.mek.hu/index.php?menu=teruleti_kamarak_hirei