Épített- és kulturális örökségek megőrzése

A helyi felhívás címe:
Épített- és kulturális örökségek megőrzése
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-48-4-17

 
Magyarország Kormányának felhívása a(z) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) tervezési területén működő egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások, önkormányzatok, egyházi jogi személyek és civil szervezetek támogatása: a(z) épített- és kulturális örökségek megőrzése, az élhető környezet megteremtése, illetve a jász identitástudat erősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, mint LEADER helyi akciócsoport (HACS) tervezési területén működő egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások, önkormányzatok, egyházi jogi személyek és civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Helyi Akciócsoport(a továbbiakban: HACS) által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2000000 – 10000000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 5000000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják 1 , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turisztikai kapacitás, és a szolgáltatási színvonal fejlesztés céljának eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 
1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A jászsági kistérségben jelentős számú, egykor szebb napokat megélt épített örökség, a tanyavilág emlékei, számos országos és helyi védelem alatt álló épület található, illetve jellegzetes jász hagyományok, jász identitástudat megléte és tisztelete. Olyan erősségek ezek, melyekre évtizetedek óta épít a Jászság. Fontos, hogy a felnövekvő generáció is értékelje a bennüket körülvevő-szüleik és nagyszüleik által oly mélyen tisztelt-környezetbe. A helyi társadalomban az épített és kulturális örökség egyaránt közösségépítő erővel bír. A kulturális különösen, az épített örökség pedig azon okból, hogy az élhető környezet megteremtése szempontjából alapvető jelentőséggel bír a fiatalok helyben tartását illetően. Csak ott lehet színvonalas élet, ahol a környezet színvonalán is látszik a törekvés a szebb, a jobb, a magasabb minőségi kategóriát képviselő életkörülmények megteremtésére. Az intézkedés megvalósulása által a térség megtartó ereje növekedhet, döntően az identitástudat erősítése által, melynek egyik legalkalmasabb eszköze a közösségkovácsoló, hagyománytisztelő, a múltat bemutató és felelevenítő programok szervezése, lebonyolítása, valamint, kiadványok elkészítése, bemutatása és népszerűsítése. A térség egyedülállóan gazdag történelmi-, viseleti-, gasztronómiai-, építészeti-, zenei-, valamint tánc hagyományokkal, illetve szokásokkal rendelkezik, melyek megőrzése, bemutatása, továbbörökítése kötelesség, hiszen ez a fajta értékmentés a helyi identitástudatot és az összetartozás érzését hivatott szolgálni.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
 
További információ: https://palyazatmenedzser.hu/wp-content/uploads/2018/05/VP_LEADER_Palyazat_VP6-19_2_1_-48-4-17.pdf