Építészeti-Műszaki Tervtanács megalakulása

Címer kőböl
Tájékoztatjuk, hogy megalakult a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsa.
A 30/2009.(12.14.) HBM ÉK Elnökségi határozattal az elnökség 2009. december 15. napjával hatályba léptette a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara „A helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről” szóló szabályzatát.
A területi építész kamara által működtetett helyi tervtanács – a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés szerint – a területi építész kamara illetékességi területén véleményezi
a) a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló
aa) 5000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá
ab) 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű
új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket.
A jogszabályi előírás szerintieken kívül lehetőséget biztosít a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara olyan egyéb tervek véleményezésére, amelyeket a településkép, építészeti minőség szempontjából a tervező vagy az építtető fontosnak ítél, és a Tervtanács azt véleményezésre kijelöli.
Felhívjuk az I. fokú építésügyi hatóságok figyelmét, hogy alkalmazzák eljárásaik során a fent leírtakat.
Mindezekkel kapcsolatos információk a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara honlapján megtalálhatóak: http://www.hbmek.hu
Bővebb felvilágosítást lehet kérni: Pecsenye Béla tervtanácsi elnöktől és Jambrik Imre tervtanácsi titkártól, illetve a Kamara titkárságán. Telefon: 52/349-075 E-mail: hbmepkam@net-portal.hu
Debrecen, 2010. január 13.