Egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2013

Egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2013
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése érdekében adományozza.
Javaslatot tenni jelölő lap segítségével lehet 2013. február 28-ig.
FELHÍVÁS a Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2013 elnyerésére
Az egyéni Hild János-díj célja
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése érdekében adományozza.
Ki kaphat egyéni Hild János-díjat?
Hild János-díj adományozható annak a természetes személynek, aki az urbanisztikai szemlélet érvényesítése terén, a területfejlesztésben, területrendezésben, a településfejlesztésben, településrendezésben, városrehabilitációban, a települési értékek értékőrző fejlesztésében, a települések igazgatásában, irányításában, működtetésében kiemelkedő tudományos, tervező vagy gyakorlati szakmai eredményt ért el.
A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg (az eddigi díjazottak sorát a 2. sz melléklet tartalmazza). A Társaság egy alkalommal legfeljebb 3 díjat oszt ki.
Ki javasolhat?
Egyéni Hild János-díjra bárki javaslatot tehet.
A javaslattétel módja
A felhívás 1.sz. mellékletében található jelölő lap segítségével történik, melyet a MUT titkárásága kell eljuttatni e-mailben a mut@mut.hu címre, postán (Magyar Urbanisztikai Társaság, 1094 Budapest Liliom u. 48.), vagy faxon (06-1-215-5162).
Benyújtásának határideje: 2013. február 28.
Díjátadó 2013. áprilisában a XVIII. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián.
A pályázat elbírálása
A települési Hild János-díj odaítélésről a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében a Díjbizottság szervezésében részt vehetnek:
– az Elnökség tagjai,
– a MUT területi csoportokjainak és szakmai tagozatainak vezetői.
Budapest, 2013. január 10.
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége
Forrás: www.mut.hu