DUNA – BUDA TERVPÁLYÁZAT A BUDAI DUNA – PART MEGÚJÍTÁSÁRA

DUNA-BUDA
ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT A BUDAI BELVÁROSI
DUNA-PART MEGÚJÍTÁSÁRA

 

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Ajánlatkérő a jelen tervpályázat keretében a budai belvárosi Duna-part Árpád híd és Rákóczi híd közötti szakaszán kijelölt (és a tervezési programban leírt) akcióterületek mindegyikére építészeti, város- és szabadtér-építészeti javaslatokat vár. Az érintett partszakasz történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó részét képezi Budapestnek, megújítása kiemelt várospolitikai igény. A megújítás kapcsán hangsúlyozni kell az akcióterületek egymással való kapcsolatát, a közösségi használatra szánt területek növelését, funkcióbővítését, minőségi megújítását, figyelembe véve a terület kiemelt védettségi helyzetét és szem előtt tartva a költséghatékonyságot és fenntarthatóságot. A tervpályázat kis léptékű, összefüggő beavatkozások minél hatékonyabb felhasználását célozza meg.
 

A HELYSZÍNEK

ÚJLAK
A beavatkozás célja az alsó rakparttal való gyalogos és közúti kapcsolat megteremtése, valamint az alulhasznosított zöldfelületek megújítása, funkcióval való ellátása, a megújult csomóponti köztérrel való kapcsolatuk biztosítása.

FELHÉVÍZ
A beavatkozás célja a parkolási területek racionalizálásával a Margit híd budai hídfője és a Zsigmond tér között minőségi, főképpen rekreációs célú zöldfelületek kialakítása.

VÍZIVÁROS
A beavatkozás célja a Bem József tér jelenleg kettéosztott kialakításának megszüntetése, amely nagyobb összefüggő zöldfelület létrehozását eredményezi, hozzásegítve a tér és környezetének kedvezőbb kapcsolatát. A beavatkozás további célja a Fő utca egységes arculattal történő megújítása, a közlekedési felületek újra osztásával a gyalogos elsőbbségű helyszínek területi növelésével. Emellett cél a Fő utca kiteresedéseinek egységes közterületi megújítása.

LÁGYMÁNYOS
A beavatkozás célja az alulhasznosított, magas közterületi potenciállal rendelkező terület rehabilitálása, a part menti gyalogos tengely fejlesztése, déli irányban történő meghosszabbítása, az Egyetem reprezentatív, intézményi előterének kialakítása, a vízzel való kapcsolatok javítása, alkalmassá téve alkalmi rendezvények helyszínének biztosítására is.

 

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE

A tervpályázat jellege: NYÍLT
A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS
A tervpályázat lebonyolítása:

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.),
 • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28) kormányrendelet (Tervpályázati Kormányrendelet)
 • valamint jelen tervpályázati kiírás és dokumentáció előírásai szerint történik.

 

DÍJAZÁS

A pályaművek díjazására és megvételére 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint áll rendelkezésre (bruttó).
A díj legnagyobb összege: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint (bruttó).
A megvétel legkisebb összege: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint (bruttó).
 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

 1. dr. Szeneczey Balázs, elnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgármester-helyettes, nem szakmai tag)
 2. Kovácsné Tóth Ágnes, társelnök (Budapest Főváros Önkormányzat, főpolgármesteri irodavezető, építőmérnök)
 3. Mártonffy Miklós (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
 4. Massányi Katalin (Budapest, III. kerület önkormányzata, főépítész)
 5. Gacsályi Zsolt (Budapest, II. kerületi önkormányzat, főépítész)
 6. Csány Éva (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, főépítész)
 7. Takács Viktor Tibor (Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat, főépítész)
 8. Benkő Melinda PhD (Magyar Építész Kamara, urbanista-építészmérnök)
 9. Jámbor Imre CSc, DLA (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
 10. Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
 11. Rhorer Ádám (Magyar Mérnöki Kamara, közlekedésmérnök)
 12. Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
 13. Nyul Zoltán (Budapest Közlekedési Központ, Stratégia és Innováció részleg, igazgató)
 14. Győr Attila (Miniszterelnökség, Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkárság, műemlékvédelmi szakértő)
 15. prof. Ferencz István Habil, DLA (Magyar Művészeti Akadémia, Építőművészeti tagozat, építészmérnök)
 16. Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége, építészmérnök)

 

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A tervpályázat résztvevője (a Pályázó, pályamű szerzője) az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki:

 • jelen tervpályázati kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik;
 • azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el és az erre vonatkozó tervezői nyilatkozatot (amely a tervpályázati dokumentáció mellékletét képezi) aláírva a pályázati anyaghoz csatolta;
 • akivel szemben a Kbt. 25. §-ában leírt összeférhetetlenségi tényezők, valamint a Tervpályázati Kormányrendeletben rögzített kizáró, öszszeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
 • a pályázat tervezési feladatának elvégzéséhez szükséges képesítési minimum követelménnyel és az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint.

http://dunabuda.hu/