DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály -TÁJÉKOZTATÁS

Címer kőböl
Tisztelt Tervező Kollegák!
Az építési tevékenységekhez kötődő bejelentési eljárás szabályai 2010. május 28-án módosultak. A bejelentés alapján végezhető építési tevékenységekhez arra jogosult tervezővel el kell készíttetni az építészeti műszaki tervdokumentációt, de azt nem kell benyújtani az építésügyi hatósághoz. A bejelentéshez mellékelni kell a tervezői nyilatkozatot.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építési tevékenység minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen. A rendelet megjelenésétől kezdve tehát a tervezőknek fokozott felelősségük van az általuk készített tervek szabályossága vonatkozásában. Az engedélyezési eljárás hiányában ugyanis nincs meg az a többfokozatú hatósági kontroll, amelynek végeredménye egy olyan jogerős építési engedély, amely jogviták esetén mértékadó lehet. Ennek jelentőssége az érintettek között esetlegesen felmerülő kártérítési követelések területén kiemelkedő.
Az engedélyezési eljárás könnyítése nem mentesíti a tervezőket a tervtanácsi véleményezés alól azokban az esetekben, amelyekre a 36/2009. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet
4. §-a tervtanácsi véleményezést írt elő. Ennek hiányában a hatóság a bejelentés nyilvántartásba vételét megtagadja.
A bejelentés nélkül, vagy a bejelentéstől eltérően végzett építési tevékenységre szabálytalan építés jogkövetkezményei vonatkoznak.
Felhívom a figyelmet az 193./2009. (X. 15.) Korm. rendeletre, illetve annak 2010. május 28-án hatályba lépett módosítására, továbbá a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. sz. mellékletének 13. pontjára, amely szabályozza azon építészeti műszaki tervdokumentáció tartalmát, amelyet a bejelentési eljárás megkezdése előtt kell elkészíteni.
Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály