Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti – Műszaki Tervtanács Elnökétől

Címer kőböl Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti – Műszaki Tervtanács Elnökétől
Tisztelt Tervező Kollégák!
Azt gondolom, hogy a Tervtanács kellő rugalmassággal működik abban a tekintetben, hogy milyen tartalommal és milyen határidőre kell benyújtani a terveket.
Sajnos a rugalmasság a tervezői oldalról is kezd érvényesülni, amennyiben kezd lazulni a határidő fegyelem, és a benyújtott dokumentációk összeállításának színvonala. Ebből következően megerősítem azt a legszigorúbban alkalmazandó rendet, amelytől nem tudunk eltekinteni.
A Tervtanács jelenleg minden második héten kedden ülésezik. A terveket legkésőbb a Tervtanács napja előtt 5 munkanappal kell benyújtani, de különleges esetben péntek reggel 10.00 óráig elfogadjuk azokat akkor, ha a terv megítélése egyszerű, nem igényel opponenciát és a tervező hajlandó a terveket Tervtanács tagjai részére személyesen eljuttatni. Az 5 napos határidőn túl benyújtott tervek esetében Tervtanács tagjainak joga van a tervet levenni napirendről, ha úgy ítélik meg, hogy nem volt elegendő idő a terv megismerésére. Kérek mindenkit, hogy szokjon le arról, hogy a Tervtanács napján, vagy a Tervtanács alatt essen be az aktuális tervével.
A tervdokumentáció tartalma minden esetben arra kell, hogy szorítkozzon, ami a megértéshez szükséges, tehát vázlattervek és konzultációk esetén felesleges részletesen kidolgozott tervet hozni, ellenben a benyújtott terv minőségéből minden esetben tudni kell következtetni arra, hogy az engedélyezési tervdokumentáció megfelelő gondossággal fog elkészülni.
A terveket elektronikus formában is be lehet nyújtani. Ebből következően elterjedt az a gyakorlat, hogy interneten, mindenféle vegyes fájl formátumban, vetítésre alkalmatlan állapotban érkeznek a tervek, sok esetben úgy, hogy az egyes tervlapok különböző időpontokban, akár többnapos eltéréssel kerülnek feladásra.
Tekintettel arra, hogy Gábor Istvánnak és kollégáinak nem az a dolga, hogy kibogarásszák az ideömlesztett anyagokból a végleges állapotot, a továbbiakban elektronikus formában csak a következő formátumokat fogadjuk el:
– JPG fájlok, olyan fájl elnevezéssel, amely számozása követi a tervlapok sorrendjét.
Az érthetőség kedvéért: 01 helyszínrajz, 02 pince, 03 földszint …stb.
– PDF fájlokat összefűzve, lapozásra alkalmas állapotban. A PDF-ket önálló fájlokban nem fogadjuk el, mert a vetítés során azok beolvasása nehézkes.
– Power Point vetítésre alkalmas PPT formátumot, úgy elrendezve a diákat, hogy azok az ismertetés sorrendjét kövessék.
Határozott utasítást adtam arra nézve, hogy egyéb típusú elektronikus formátumot ne fogadjunk el.
Sok és jó munkát kívánok mindenkinek.
D e b r e c e n, 2011. március 28.
Üdvözlettel:
Kováts Ákos
Tervtanács elnöke