Budapest Építészeti Nívódíja 2018

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA 2017
A PÁLYÁZAT CÍME
Budapest Építészeti Nívódíja 2018

LEBONYOLÍTÁS
A pályázat kiírója:
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara
A pályázat lebonyolítója:
Budapesti Építész Kamara
A pályázat informatikai hátterét biztosítja:
Lechner Tudásközpont

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2018 odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.

A JELÖLHETŐ ALKOTÁSOK KÖRE
A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény, közterület, belső tér.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős építész tervezőként, építtetőként vagy tulajdonosként közreműködött (továbbiakban együtt pályázó).
A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2015. január 1. – 2017. december 31. között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén).
A pályázati anyagban társtervezőként csak az a tervező nevezhető meg, aki a tervezési folyamat időszakában érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett. Egyéb, jogosultsággal nem rendelkező munkatárs a díjazás felosztásánál megjelölhető, illetve a kiadványban feltüntethető.
Amennyiben a tervezési megbízást cég vállalta, úgy annak – legalább a pályázat benyújtásakor – érvényes cégregisztrációval kell rendelkeznie a Magyar Építész Kamaránál (MÉK).

A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

  • A pályázat jellege: NYÍLT

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályázat díjazására maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök:
Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros Önkormányzata, humán főpolgármester-helyettes
Tagok:

  • Mártonffy Miklós főépítész, Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főosztályvezető
  • Csapó Balázs építész, Budapesti Építész Kamara, elnök
  • Csomay Zsófia Prima-díjas, Ybl Miklós-díjas belsőépítész
  • Kovács Csaba Ybl Miklós-díjas építész, MOME Építészeti Intézet, mb. intézetigazgató
  • Aczél Gábor DLA, Ybl Miklós-díjas építész
  • Z. Halmágyi Judit Pro Architectura díjas építész

A részletes kiírás és mellékletei regisztrációt követően letölthetők.
További információ: http://bpnivodij.hu/