Az iskolatörténeti gyűjtemény ünnepélyes bemutatása

Az iskolatörténeti gyűjtemény ünnepélyes bemutatása

Az iskola vezetősége és tantestülete 2014 őszén felhívást intézett a Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolájában végzett öreg diákokhoz az interneten és levelezés útján.
Ebben ismertetésre került az, hogy Iskolamúzeumot kívánnak létrehozni, amelyhez anyagot gyűjtenek. Azért, hogy ez minél teljesebb legyen, kértünk minden egykori diákunkat, tanárunkat, hogy vegyen részt ebben a munkában, akár ötletekkel, akár tárgyakkal, fényképekkel. Szép számmal kaptunk dokumentumokat – a megadott határidőn is túl – ezért a gyűjtés ideje hosszabb lett, mint azt terveztük.
A begyűjtött anyag mennyisége alkalmas arra, hogy a későbbiekben a gyűjteményben cserélődés legyen.
Ezúton is köszönjük mindazok aktív segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a gyűjtemény létrehozásához!
Az iskolatörténeti gyűjtemény ünnepélyes bemutatása

2016. június 25-én 11 órakor

lesz a tanévzáró ünnepély után, a 3. emelet 419-es számú helyiségében és annak előterében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Az iskola vezetősége és a Péchysek Baráti Köre

Forrás: http://www.pechy-debr.sulinet.hu/PECHYPORTAL/