AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
Postázási cím: ua
Telefon: +36 52 349 075 , +36-30-402-9060, +36-30-402-9878
Nevében eljár: Pecsenye Béla, Radics Beatrix
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: szállítási szerződés (eszközbeszerzés)
Tárgya: IT eszközök
A beszerzés rövid ismertetője:
Asztali PC konfiguráció PC –Office-Business                                                                                             (összeszerelve) + operációs rendszer + monitor (1-1 db)
(Intel Core i5 4460 3.2 GHz/4C/6M , 250GB SSD, 1TB HDD, 8GB RAM, Wireless bill+egér, 600W silent Táp, DVDIRÓ,
+22 ” monitor
+WINDOWS 10 Pro 64bit HUN,
+Microsoft Office 2016 Home & Business)
Notebook (15,6″/Intel Core i5-5200U/8GB/1TB/GT 920M 2GB/DVD író)
+WINDOWS 10 Pro 64bit HUN,
+Microsoft Office 2016 Home & Business)
Fénymásoló, nyomtató
Színes Lézer Felbontás (dpi): 1800 x 600 Papírméret: A6-A3 Duplex, FAX,Hálózat, Multifunkciós 4 in 1(print/copy/scan/fax), SMB szkennelés – (Scan to Home)
 
Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is a hatályos magyar jogszabályok szerint. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszínre történő szállítást!
c) A szerződés meghatározása: szállítási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: a szállítási szerződés megkötését követő 5. nap
e) A teljesítés helye: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő teljesítésigazolás kiállítása után.
Számla kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 8 napon belül átutalással.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít!
g) Részekre történő ajánlattétel: részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja. A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.
Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott eszközre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában egyenértékű helyettesítő termékre! Ajánlatában szíveskedjen feltüntetni a megajánlott eszköz részletes specifikációját!
Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész- és végösszegeket és a termékekre vonatkozó jótállási időt/garanciális feltételeket!
h) Ajánlatok bírálati szempontja: a berendezések műszaki színvonala, a szűk szállítási határidő biztosítása / vállalása, a vállalt garanciális idő hossza, illetve a kedvező szervízszolgáltatások, illetve a lehető legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni.
i) Alkalmassági követelmények: műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége: az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő: 2015. december 07. (hétfő) 09.00 óra
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4028 Debrecen, Sarló utca 3.szám, Fszt.)
Postázási cím: ua
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott időpontig (postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2015. december 07. (hétfő) 09.00 óra
m) Az ajánlattétel nyelve: magyar
n) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
2015. december 07. 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
o) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
p) Tárgyalás lefolytatásának menete: nincs tárgyalás.
q) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: a döntést követő 1 munkanapon belül.
r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja (www.hbmek.hu):
2015. november 23.
s) Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
t) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Pályázat keretében eszközbeszerzés (IT)”, ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
4. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállításra.
5. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.
6. A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.
Debrecen, 2015. november 23.
Pecsenye Béla
Elnök