AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
 
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
Postázási cím: ua
Telefon: +36 52 349 075 , +36-30-402-9060
Nevében eljár: Pecsenye Béla
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: szállítási szerződés (eszközbeszerzés)
Tárgya: 4 darab beltéri egységes, önállóan szabályozható, egységenként minimum 2,5 kW névleges teljesítményű, legalább „A” energiaosztályú, hűtő-fűtő klímaberendezés szállítása és telepítése, garanciával.
c) A szerződés meghatározása: szállítási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: A szállítási szerződés megkötését követő 5. nap
e) A teljesítés helye: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő teljesítésigazolás kiállítása után.
Számla kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 8 napon belül átutalással.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít!
g) Részekre történő ajánlattétel: részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
h) Ajánlatok bírálati szempontja:
A berendezések műszaki színvonala, a telepítési (szűk) határidő biztosítása / vállalása, a vállalt garanciális idő hossza, illetve a kedvező szervízszolgáltatások.
Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni.
i) Alkalmassági követelmények:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő: 2015. december 07. (hétfő) 09.00 óra
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4028 Debrecen, Sarló utca 3.szám, Fszt.)
Postázási cím: ua
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott időpontig (postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2015. december 07. (hétfő) 09.00 óra
m) Az ajánlattétel nyelve: magyar
n) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
2015. december 07. 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
o) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
p) Tárgyalás lefolytatásának menete:
Nincs tárgyalás.
q) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: a döntést követő 1 munkanapon belül.
r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja (a www.hbmek.hu oldalon):
2015. november 23.
s) Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
t) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Pályázat keretében eszközbeszerzés (klíma)”, ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
Debrecen, 2015. november 23.
Pecsenye Béla
Elnök