AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
Telefon: +36 52 349 075
Telefax: +36 52 349 075
Nevében eljár: Pecsenye Béla
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: nyomdai szolgáltatás
Tárgya: Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat zárásaként, a kiírás tárgyát képező nyomdai termék specifikációja (Katalógus / Kiadvány, mely bemutatja a projekt eredményeit)
A katalógus / kiadvány főbb paraméterei:
• Darabszám: 100 db
• Méret: 176 × 250
• Papír: 115 grammos
• Nyomás: színes
• Grafikai tervezés a nyomda feladata.
Figyelem!!! A nyomdai termékeket a HURO CBC program Arculati útmutató („Visibility guide for projects”) előírásainak a figyelembevételével kell elkészíteni.
c) A szerződés meghatározása:
Szolgáltatási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: 2013. február 18.
e) A teljesítés helye:
4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő 2 munkanapon belül. (2013.02.20-al bezárólag!)
Számla kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül készpénzzel.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
g) Részekre történő ajánlattétel:
Részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
h) Ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni.
i) Alkalmassági követelmények:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő:
2013. január 30. 17.00
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4028 Debrecen, Sarló utca 3., Fszt.)
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott időpontig
(postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2013. január 30. 17.00
m) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3., Fszt.)
2013. január 30. 17.30
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
n) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
o) Tárgyalás lefolytatásának menete:
Nincs tárgyalás.
p) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: 2013. február 01.
q) Az ajánlattételi felhívás közzétételének (www.hbmek.hu) napja:
2013. január 15.
r) Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
s) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations” című HURO/1001/329/2.1.2, nyomdai termék specifikációja (Katalógus / Kiadvány)” ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
4. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.
5. A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.
6. Mellékelve: felolvasólap.
Debrecen, 2013. január 15.
Pecsenye Béla
Elnök
FELOLVASÓ LAP
l. Ajánlattevő neve:
2. Ajánlattevő székhelye:
3. Ajánlat tárgya „Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations” című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat keretében
nyomdai termék specifikációja (Katalógus / Kiadvány) készítése.
4. Ajánlati ár
Katalógus / Kiadvány
– Darabszám:
– Egységár:
– Összeg:
– ÁFA:
– Végösszeg:
Összesen:
…………………………., 2013. január ……
……………………………….
cégszerű aláírás
 
link_magyarroman