AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

link_magyarroman
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Telefon: +36 52 349 075 (+36-30-402-9878)
Telefax: +36 52 349 075
Nevében eljár: Varga Beatrix
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: szállítási szerződés (eszközbeszerzés)
Tárgya: a Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat keretében kiállítási keretek, illetve kiállítási állvány beszerzése, helyszínre történő szállítással, illetve szereléssel együtt.
Pontos adatok:
1/ Kiállítási keret:
– „click-frames” rendszerű, 100 x 70 cm-es méretben, matt ezüst színben. A kereteket egy speciális, fix, függesztő kábelrendszerre kell kihelyezni.
2/ Kiállítási állvány:
– „click-frames” rendszerű, kiállítási állvány matt ezüst színben. Az állvány álló, mozgatható, esetleg szétszedhető. Az állványnak tartalmaznia kell 2-4 darab kiállítási keretet (100 x 70 cm-es méretben, matt ezüst színben), lehet egy, illetve kétoldalas. (A projekt keretében összesen min. 40-50 darab kiállítási anyag / tabló elhelyezését szükséges megoldani a szakmai kiállításokon!)
c) A szerződés meghatározása:
Szállítási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: 2012. november 05.
e) A teljesítés helye:
4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő teljesítésigazolás kiállítása után.
Számlák kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül átutalással.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
g) Részekre történő ajánlattétel:
Részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
h) Ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ajánlat.
Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni. Ajánlatkérő a kiírás tárgyát képező kiállítási keretre és állványokra megadott bruttó árat fogja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére, az árnak fedezetet kell nyújtania minden felmerülő költségre, beleértve a helyszínre történő kiszállítás és szerelés költségét is.
i) Alkalmassági követelmények:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő:
2012. Október 12. (péntek) 12.00 óra
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.)
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott
időpontig (postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2012. Október 12. (péntek) 12.00 óra
m) Az ajánlattétel nyelve: magyar
n) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
2012. október 15. (hétfő) 09.00 óra
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
o) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
p) Tárgyalás lefolytatásának menete:
Nincs tárgyalás.
q) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: a döntést követő 3 munkanapon belül.
r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja (www.hbmek.hu):
2012. szeptember 28.
s) Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
t) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations” című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat keretében szállítási szerződés / eszközbeszerzés (kiállítási keret és állvány), ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
4. Az eljárás nyelve: magyar. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő referenciával és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakembergárdával rendelkeznek. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.
5. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.
6. A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.
Mellékelve: felolvasólap
Debrecen, szeptember 28.
Pecsenye Béla
Elnök