AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Címer kőböl
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Telefon: +36 52 349 075 (+36-30-402-9878)
Telefax: +36 52 349 075
Nevében eljár: Varga Beatrix
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: „nyomdai szolgáltatás”
Tárgya: a Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat keretében, a kiírás tárgyát képező nyomdai termék specifikációja.
Speciális konferencia-dossziék. A konferenciák száma: 2.
Időpontjai:
1. konferencia – Debrecen 2012. szeptember 27.
2. konferencia – Debrecen előreláthatólag 2012. november hó 2. felében.
Konferencia-dosszié főbb paraméterei:
• Darabszám: 100 db (konferenciánként 50-50 darab)
• Méret: A/4
• Papír: plasztikus hatású, fényes, fóliázva, (műnyomó karton, külső oldalán fényes fóliával ellátva), belül CD – tartó füllel
• Nyomás: színes
• Grafikai tervnek mintát az Ajánlatkérő biztosít. További grafikai tervezés a nyomda feladata: kész logókat, illetve képeket kell a fehér háttéren arányosan elosztani.
• A dosszié grafikai tervezése az Ajánlattevő feladata
• A dossziék grafikai elemei nem azonosak a két konferenciánál! (konferenciánként 50-50 darab dosszié, tehát 2 grafikai tervet szükséges elkészíteni az Ajánlattevőnek az együttműködés során)
Figyelem!!! A nyomdai termékeket a HURO CBC program Arculati útmutató („Visibility guide for projects”) előírásainak a figyelembevételével kell elkészíteni.
c) A szerződés meghatározása:
Szolgáltatási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Szerződéskötéstől a 2. konferencia (előreláthatólag 2012. november végi) időpontjáig.
Teljesítési határidők:
– az 1. konferencia-dossziék (50 darab) végső leszállítási határideje: 2012. 09. 24. (hétfő)
– a 2. konferencia-dossziék (50 darab) végső leszállítási határideje: 2012. november 2. fele
e) A teljesítés helye:
4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő teljesítésigazolás kiállítása után.
Számlák kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül átutalással.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
g) Részekre történő ajánlattétel:
Részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
h) Ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ajánlat.
Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni. Ajánlatkérő a kiírás tárgyát képező nyomdai termékre összesen megadott bruttó árat fogja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére, az árnak fedezetet kell nyújtania minden felmerülő költségre, beleértve az elkészült nyomdai termékek helyszínre történő kiszállításának a költségét is.
i) Alkalmassági követelmények:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő:
2012. szeptember 03. (hétfő) 16.00 óra
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.)
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott időpontig
(postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2012. szeptember 03. (hétfő) 16.00 óra
m) Az ajánlattétel nyelve: magyar
n) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
2012. szeptember 05. (szerda) 16.30 óra
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
o) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
p) Tárgyalás lefolytatásának menete:
Nincs tárgyalás.
q) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: a döntést követő 3 munkanapon belül.
r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja (www.hbmek.hu):
2012. augusztus 23.
s) Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
t) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations” című HURO/1001/329/2.1.2 pályázat keretében nyomdai szolgáltatás (konferencia-dosszié), ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
4. Az eljárás nyelve: magyar. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő referenciával és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakembergárdával rendelkeznek. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.
5. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.
6. A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak.
7. Mellékelve: felolvasólap.
Debrecen, 2012. augusztus 23.
Pecsenye Béla
Elnök
link_magyarroman