AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Címer kőböl
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a) Ajánlatkérő neve: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara
Cím: 4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Telefon: +36 52 349 075 (+36-30-402-9878)
Telefax: +36 52 349 075
Nevében eljár: Varga Beatrix, Pecsenye Béla
b) A nyílt beszerzési eljárás tárgya, illetőleg mennyisége, a beszerzési feladat meghatározása:
Típusa: szállítási szerződés (eszközbeszerzés)
Tárgya: a Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations című HURO/1001/329/212 pályázat keretében video-projektor, illetve annak gyárilag ajánlott tartozékai, helyszíni szereléssel/beüzemeléssel együtt:
1 db Video-projektor és annak tartozékai:
Típusa: BENQ MT 515 vagy MX 511, vagy LG BX327 típusú projektor.
Tartozékok: 2 x 5 W-os sztereó hangszóró, vetítővászon (állvány), táska, szükséges elektronikai vezetékek, egyéb kiegészítő tartozékok, valamint 1 db Logitech, Professzional Presenter R800 típusú lézermutató.
c) A szerződés meghatározása:
Szállítási szerződés.
d) A szerződés időtartama:
Teljesítési véghatáridő: A szállítási szerződés megkötését követő 10. nap
e) A teljesítés helye:
4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám Fszt.
f) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Számla kibocsátás: a helyszínen történő személyes átvételt követő teljesítésigazolás kiállítása után.
Számlák kiegyenlítése: a kiállítástól számított legkésőbb 30 napon belül átutalással.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
g) Részekre történő ajánlattétel:
Részajánlat lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
h) Ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb összegű ajánlat.
Ajánlati árat nettó / bruttó forintban kérjük meghatározni.
i) Alkalmassági követelmények:
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
j) Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít.
k) Ajánlattételi határidő:
2012. augusztus 23. (csütörtök) 16.00 óra
l) Az ajánlat benyújtásának címe, módja, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (4024 Debrecen, Wesselényi utca 6. 1/15.)
Postázási cím: 4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a fenti címre és a lent meghatározott időpontig
(postai feladás esetén ezen időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie).
2012. augusztus 23. 16.00 óra
m) Az ajánlattétel nyelve: magyar
n) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara irodahelyisége (4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.)
2012. augusztus 27. 17.00 óra
Az ajánlatok felbontásán ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői lehetnek jelen, a közreműködő szervezet képviselői mellett.
o) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
p) Tárgyalás lefolytatásának menete:
Nincs tárgyalás.
q) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Szerződéskötés: a döntést követő 3 munkanapon belül.
r) Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja (www.hbmek.hu):
2012. július 30.
s) Ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva
t) Egyebek:
1. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a következő felirattal kell ellátni: „Cross-Border Cooperation Between Arhitectural Design Organizations” című HURO/1001/329/212 pályázat keretében eszközbeszerzés (video-projektor), ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos!
Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli.
2. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett ajánlattevővel köt szerződést.
3. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást az a.) pontban meghatározott kapcsolattartó pontként meghatározott személytől kaphat.
4. Mellékelve: felolvasólap.
Debrecen, 2012. július 30.
Pecsenye Béla
Elnök
link_magyarroman