AJÁNLÁS a Magyar Építész Kamara tagjai és nyilvántartottai részére

A Magyar Építész Kamara a május elején hozott intézkedések tükrében nyomatékosan felhívja az építési ágazatban dolgozó építészek figyelmét az ÉVOSZ (Koji László elnök) által kezdeményezett és azt kiegészített ajánlások betartására és figyelembe vételére, a koronavírus okozta járvány egészségügyi és üzleti kockázatainak mérséklésére.

Az építési ágazatban vállalkozók és foglalkoztatottak, a teljes termelési értéklánc érdeke, hogy az építőipari vállalkozások – beleértve a tervezői, műszaki ellenőri beruházás előkészítő és lebonyolítói munkafolyamatok végzőit – mérsékeljék a koronavírus járvány egészségügyi és üzleti kockázatát. Ennek érdekében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Magyar Építész Kamara az alábbi AJÁNLÁSOKAT fogalmazza meg:

A 2020. május 4-én életbe lépett, járvány elleni védekezés 2. szakaszának megfelelő intézkedések jellemzően a mindennapi életben betartandó szabályokat módosítják, enyhítik egyes területeken. Erről minden szakmagyakorló értesülhet a különböző médiákban, jogszabályokban. A munkavégzéssel kapcsolatos előírások érdemben nem módosultak, azaz a korábban meghirdetett egészségvédelmi intézkedések érvényesek az ország teljes területén (a földrajzi elhelyezkedésből adódó különbségek ugyancsak a mindennapi életre vonatkoznak).

A munkáltatóknak kötelessége a COVID-19 megfékezése, intézkedések hozatala a munkahelyeken azért, hogy a foglalkoztatottjaik egészségesek maradjanak. A munkavállalók kötelesek az előírt intézkedéseket betartani.

 • A vészhelyzet alatt az otthoni (homeoffice) munkavégzés ajánlott, a távmunkára, az otthoni munkavégzésre és az elektronikus iratkezelésekre kell helyezni a hangsúlyt.
 • Továbbra is ügyelni kell arra, hogy biztosítva legyen a munkahelyeken a rendszeres kézmosás és a kézmosást követő kézfertőtlenítés lehetősége.
 • A szociális blokkokat szakcégekkel kell minél gyakrabban takaríttatni, szükséges a WC, mosakodási lehetőségek, tartózkodási hely, iroda – főként asztallapok és székek, karfák és kilincsek, billentyűzetek – rendszeres, gyakori fertőtlenítése.
 • A kialakult helyzetben nem javasolt a nagy csoportokban történő munkábajárás, tervezői művezetésre utazás, törekedni kell a saját személygépkocsival történő közlekedésre.
 • Mindenki köteles a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A munkaadóknak kötelessége a munkavállalókat tájékoztatni az elvárt viselkedési normákról. Utasításokat kell kidolgozni arra az esetre, ha a munkahelyen igazolt fertőzött dolgozott. Bármely betegség tüneteit hordozó dolgozót a munkahelyről el kell tanácsolni.
 • Közepes és nagy vállaltoknál az esetleges megbetegedésekre számítva indokolt a vírus terjedésének követhetősége érdekében kapcsolati napló vezetése, az adatvédelmi előírások betartásával.
 • Csökkenteni kell a helyszíni megbeszélések számát. A helyszíni egyeztetéseken a résztvevő intézményeket, feleket lehetőleg csak egy-egy személy képviselje.
 • A munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a dolgozók minimális távolsága ne legyen 1,5 m-nél kisebb, ha ez nem megoldható – egészségügyi szájmaszk viselése kötelező. Szűk, beltéri munkavégzés esetén a dolgozók szájmaszkot kell viseljenek. A helyiségeket rendszeresen természetes módon szellőztetni kell
 • Amennyiben a munkaadó tudja, hogy a munkavállalója a Covid-19 megbetegedés egyik rizikócsoportjába tartozik (pl. immungyengeség, korábbi betegsége, cukorbetegség), ezen kollégát nem alkalmazhatja olyan területeken, ahol magas a fertőzésveszély.
 • A járványvédelmi intézkedéseiknek, az eszközök használatának ellenőrzését a vállalkozások kötelező érvénnyel végezzék.
 • Javasolt a kooperációs értekezletek online felületen történő megtartása, melynek érdekében az ehhez szükséges technikai hátteret (hardver: webkamera, számítógép, esetleg kivetítés lehetősége, softver: minden résztvevő megjelenését biztosító kapcsolatrendszer) a létesítmény kivitelezője biztosítja. Az online művezetés nem váltja ki teljes mértékben a személyesen végzett művezetést, de segít a kivitelezési folyamatok nyomon követésében. (A MÉK javaslattal él a Kormányzat felé, hogy a veszélyhelyzet elmúltával is alkalmazható személyes és online művezetési rendszer jogi és munkavégzés feltételeit meghatározó szabályozás jöjjön létre)
 • A személyes kooperációk, konzultációk fizikai feltételeit úgy kell kialakítani, hogy személyenként 8 m3 teret kell biztosítani, óránkénti természetes átszellőztetéssel.

Kapcsolódó javaslatok:

 • Indokolt felülvizsgálni és megerősíteni a finanszírozási képességet, figyelve a Kormány, az MNB, a számlavezető kereskedelmi bankok által kínált lehetőségeket is.
 • A táppénzes igazolásokat, karantén elrendelési igazolásokat gondosan meg kell őrizni.
 • Egy vagy több munkavállaló koronavírusban való megbetegedése esetén az ebből eredő kár viselése a munkaadó vállalkozást terheli. A kár átvállalására kormányzati intézkedések születhetnek.
 • A koronavírus járvány miatt elrendelt vészhelyzetben is érvényesülnie kell a felek együttműködési kötelezettségének. Ennek keretében a szerződő feleknek törekednie kell a szerződések teljesítésére.
 • Amennyiben kijárási tilalmat rendelnek el, a munkaadó feladata, hogy a munkavállalókat ellássa olyan igazolással, amelyet felmutatva eljuthat az építkezésre és onnan vissza is térhet.
 • Amennyiben a tervező a járványhelyzetre hivatkozva fontos megbeszélést, egyeztetést mond le, úgy gondoskodnia kell más fórumot ennek megtartására szerződött vagy közreműködő – pl. kivitelező – feleivel.
 • Újonnan, már a járványhelyzet idején és ismeretében kötendő szerződések esetén javasolt a szerződésekbe hosszabb teljesítési határidőket rögzíteni, függesztő vagy bontó feltételeket alkalmazni mivel a koronavírus miatti teljesítési akadályok következtében késedelmek lehetnek.

Budapest, 2020. május 4.

Forrás:
http://mek.hu/