A VJB felhívása a HBMÉK aktív, kamarai tagjainak!

Tisztelt Kolléga!

A kamarai törvény értelmében négyévente esedékes a Kamara tisztújítása. A Hajdú- Bihar Megyei Építész Kamara 2020. július 10. napján tartotta Tisztújító Taggyűlését, mely a következő 4 éves időtartamra megválasztotta tisztségviselőit.

A 3/2020.(07.10) taggyűlési határozat értelmében a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Taggyűlése a Választási Jelölőbizottság tagjainak mandátumát az új bizottság megválasztásáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig hosszabbította meg, tekintettel arra, hogy a jelöltek száma – a Tisztújító Taggyűlés végére – nem érte el az Alapszabályban rögzített létszámot.

A HBM ÉK Alapszabálya szerint a területi kamara taggyűlése által választott tisztségviselők, küldöttek és bizottsági tagok az alábbiak: elnök, alelnök, elnökségi tagok (3 fő) és póttagjai (2 fő), Felügyelő Bizottság tagjai (3 fő) és póttagjai (2 fő), Etikai – Fegyelmi Bizottsági tagjai (5 fő) és póttagjai (2 fő), Választási Jelölőbizottság tagjai (3 fő) és póttagjai (2 fő), a területi küldöttek és pótküldöttek (MÉK küldöttgyűlés tagjai).

A területi kamara tisztségviselői: az elnök, az alelnökök, az elnökség tagjai, a titkár, valamint a felügyelő bizottság és az etikai-fegyelmi bizottság elnökei. A területi ügyintéző szervek működésének rendjét – a közigazgatási ügyekre vonatkozó kivételekkel – és a bizottságok tagjainak számát a területi alapszabály állapítja meg.

A fentiekre tekintettel, a HBM ÉK soron következő – 2021. évi – Taggyűlésén az alábbi ügyintéző szervek tagjai, póttagjai kerülnek megválasztásra:

  • Etikai – Fegyelmi Bizottság póttagjai 2 fő,
  • Választási Jelölőbizottság tagjai (3 fő) és póttagjai (2 fő).

A hivatalban lévő Elnökség felkérte a választás előkészítéséért felelős Választási Jelölőbizottságot, amely feladatának eleget téve megkezdte előkészítő munkáját.

A Jelölőbizottság ezúton megszólítja a HBMÉK aktív kamarai tagjait, hogy a fentebb megjelölt pozíciókra történő jelölésüket tegyék lehetővé szándéknyilatkozatukkal.

Csak az a jelölt kerülhet a jelölő listára, aki a jelölést előzetesen elfogadta és nyilatkozott arról, hogy vele szemben kizáró ok nincs és nem áll büntetőeljárás vagy büntető ügyben hozott ítélet, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Egy személy több pozícióra is javasolható, figyelemmel különösen az alábbi korlátozásokra:

– a kamarai tag tisztségviselőként, egyidejűleg, a területi kamara és a MÉK ügyintéző szerveiben, a küldötti tisztségen kívül, összesen legfeljebb két tisztséget tölthet be.

Ennek keretében kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot 2021. február 28-ig postai úton, vagy szkennelve e-mailben juttassa el kamaránk címére: (hbmepkam@net-portal.hu)

A Jelölőbizottság a beérkezett nyilatkozatokat a jelölhetőség szempontjából értékeli, és saját javaslatát megteszi. A teljes jelölési fázis lezártáig minden aktív kamarai tag jelölhet, és minden aktív kamarai tag jelölhető, amennyiben személyükkel szemben nincs kizáró ok, és az esetleges javaslattevő csatolja a jelölt előzetes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelölést elfogadta.

Tájékoztatjuk, hogy az Alapszabályunk 14.5 l) pontja alapján a Tisztújító Taggyűlésen a jelölőlista már nem változtatható meg, új, helyszíni jelölés ott nem történhet.

Debrecen, 2021. január 11.

                           Üdvözlettel,

                           a Választási Jelölőbizottság nevében: Törös Attila VJB elnök