A kultúrális város után – Nemzetközi konferencia

Város
Melyek a kulturális városfejlesztés fő kérdései a 2010-es évek elején?
Mi lehet a kultúra hordozó közege a városi térben?
Hogyan válik a kultúra vagy az építészet városformáló erővé?
Mi a kultúra és az innováció szerepe Európa perifériáin és a kisvárosokban?
Mennyiben módosítja a globális gazdasági válság a városfejlesztési stratégiákat?
A konferencia ezeket a kérdéseket a világ élvonalbeli szakértőinek segítségével válaszolja meg és hatékony szaktudást és naprakész eszközöket ad majd a résztvevő kutatók, döntéshozók, építészek, városfejlesztési vagy urbanisztikai szakemberek kezébe.
A konferencia a kulturális városfejlesztés lehetőségeit és korlátait Közép- és Délkelet-Európa gazdasági, politikai, társadalmi klímájában vizsgálja és különösen nagy hangsúlyt kapnak majd a világ különböző tájain kialakult fejlesztési modellek közép- és kelet európai adaptálhatóságának kérdései.
Témaadó előadók:
Franco Bianchini | Juan Herreros
További felkért előadók többek között:
Matej Bejenaru | Bodó Balázs | Bryan Boyer | Marcus Foth | Bas van Heur | Sabine Knierbein | Bert van Meggelen | Domenico Patassini | Fabrice Raffin| Dominique Rouillard | Richard Russell | Nada Svob-Dokic | Jakub Szczesny | Szokolai Zsolt | Takáts József | Martijn de Waal
A konferencia része a Dél-Dunántúli Építész Kamara által – a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa év keretében – kezdeményezett ÉPÍTÉSZET ÉS KONTEXTUS programsorozatnak.
The conference is part of the program series of ARCHITECTURE AND CONTEXT initiated by the South-Transdanubian Chamber of Architects on the occasion of the year of Pécs 2010 European Capital of Culture.
HELYSZÍN – VENUE
PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
H-7624 Pécs, Boszorkány út 2.
http://pmmk.pte.hu
INFORMÁCIÓK – INFORMATIONS
www.pcongress.hu
www.ek2010.hu
KONFERENCIA IRODA – CONFERENCE OFFICE
Partners Pécs Kft. Szundi György ügyvezető
H-7624, Pécs Budai Nagy Antal utca 1.
Tel/Fax: +3672/327-572, +3672/511-625
E-mail: ek2010@pcongress.hu
TECHNIKAI SEGÍTSÉG – TECHNICAL ASSISTANCE
Kulcsár Erika / erika.kulcsar@pcongress.hu
Tel/Fax: +3672/327-572, +3672/511-625
SZERVEZŐK – ORGANIZERS
DDÉK / South-Transdanubian Chamber of Architects – www.ddek.hu
PTE PMMK / Pollack Mihály Faculty of Engineering, UP
PTE BTK Kommunikációs és Médiatudományi Tanszék
MUT / Association of Hungarian Urbanists – South-Transdanubia
THEMATIC LEADERS OF THE CONFERENCE
Polyák Levente / polyaklevente@gmail.com
Szemerey Samu / samu.szemerey@gmail.com
SUPPORTES OF
THE CONFERENCE
Hungarofest Nonprofit Kft.
Pécs2010 Nonprofit Kft.
Magyar Építész Kamara / Hungarian Architects Chamber
Magyar Építőművészek Szövetsége / Association of Hungarian Architects
Nemzeti Kulturális Alap / National Cultural Fund
British Council
Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences
Francia Intézet, Budapest
PROGRAM
9:15 – 9:45
SZEPTEMBER 24.
MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
Dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere
Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Dr. Bachmann Bálint, a Pollack Mihály Műszaki Kar dékánja
9:45 – 13:00
PLENÁRIS ÜLÉS | TÉMAADÓ ÉS NYITÓ ELŐADÁSOK
14:30 – 17:30
1. SZEKCIÓ | UTAZÓ KONCEPCIÓK, LÉPTÉKEK ÉS LOKALIZÁCIÓ
Az európai városok jelentős része jellemzően nem világvárosi léptékű, sem méreteiben, sem lakóinak életformájában és kapcsolataiban. Ez a településstruktúra az európai integrációs folyamatok nyomán jelenleg is átalakulóban van: régiók születnek és halnak el, ahogy a nemzetállamok politikai és gazdasági határai elmosódnak. Lehetséges-e kulturális városfejlesztésre alapozni a regionális fejlődést, és ha igen, akkor ez milyen kapcsolati és településstruktúrákban képzelhet ő el? Hogyan, milyen mértékben alkalmazhatóak a különböző politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális kontextusokban kidolgozott módszerek és megoldások más városok más kontextusaiban? Mi a kulturális-kontextuális fordítás szerepe és mi a módja a nemzetközi tapasztalatok alkalmazásának?
14:30 – 17:30
2. SZEKCIÓ | A KREATÍV VÁROS ÉS A VÁLSÁG
A szekció az elmúlt években kibontakozó és napjaink építészeti–urbanisztikai gyakorlatára döntő hatást kifejtő gazdasági válság tükrében kívánja újraértelmezni a kultúra és az építészet lehetőségeit a városfejlesztésben. A válság által próbára tett egyik városfejlődési program a kreatív város és a kreatív osztály koncepciója. Számos szakma kényszerült arra, hogy újrafogalmazza szerepét és feladatait: a kutatás, az oktatás és a kulturális tevékenységek vagy az aktivizmus a klasszikus designeri szerepkör kitágítását végezték el. A válság nem hagyta érintetlenül a városok képét és gazdaságát sem, ám innovatív önkormányzatok gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, és új módszereket kísérleteztek ki a felszabaduló energiák, terek és képességek kibontakozásának elősegítésére.
19:00 –
Látogatás a Zsolnay Kulturális Negyedben, esti fogadás az új kiállítóteremben. Gyugyi László műgyűjtő Zsolnay-gyűjteményének megtekintése. A gyűjtemény darabjai a gyár historikus és szecessziós korszakából származnak, és az erre a célra átalakított egykori Sikorsky-villában leltek otthonra. (regisztrációval ingyenes)
SZEPTEMBER 25.
10:15 – 13:00
3. SZEKCIÓ | INFRASTRUKTÚRA ÉS TECHNOLÓGIA
A szekció célja az infrastruktúra kulturális szerepköreinek körbejárása fizikai-urbanisztikai, intézményi és technológiai-policy szempontokból. A kulturális intézmények decentralizációja, a tudásbázisok és eszközrendszerek létrehozása mellett a középpontban a hozzáférés kérdése áll: mind a városi kultúra intézményeihez, mind a városfejlesztés biztosította szolgáltatásokhoz, infrastruktúrákhoz és terekhez, mind pedig az ezek által generált információhoz és adatmezőkhöz. A puha infrastruktúrának vagy puha építészetnek is nevezett, földrajzi és térbeli paraméterekkel bíró adatok egyre növekvő mértékben képezik a városi élethez kapcsolódó szolgáltatások alapját, és így a „nyílt forráskódú város” koncepciója az önkormányzatok és a városi közösségek kapcsolatának új szintjét is kijelölheti.
10:00 – 13:00
4. SZEKCIÓ | PERIFÉRIA ÉS INNOVÁCIÓ
Miközben az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben újrarendeződtek a centrum-periféria viszonyok mind a városi agglomeráció, mind a nemzeti gazdaságok viszonylataiban, a magukat marginális földrajzi és gazdasági helyzetben találó közösségek új innovációs tevékenységek laboratóriumaivá váltak. A nagy agglomerációk periferikus negyedei és a marginális régiók települései – nem rendelkezvén a centrumok gazdasági, kulturális és technológiai tő kéjével – más stratégiák kikísérletezésére kényszerülnek. Ezeknek a tényezőknek a találkozása mentén fejlődnek jelenleg azok a kulturális iparágak, amik egyszerre lokálisak, kis léptékűek és ugyanakkor hálózatos jellegűek. A szekció arra a kérdésre fókuszál, hogy a perifériák miként képesek magukat elhelyezni a regionális és globális kulturális és technológiai hálózatokban, és milyen jövőbeli mintákra láthatunk rá, ha az itteni folyamatokat vizsgáljuk.
9:45 – 13:00
PLENÁRIS ÜLÉS | ÚJ STRATÉGIÁK
A záró ülés előadásai a konferencia fő kérdéseire keresik a jövőbeli válaszokat: Mi finanszírozhatja ma a kulturális városfejlesztést? Hogyan válhat a kultúra katalizátorrá? Mi lehet a kultúrahordozó közege és hogyan fordítható ez gazdasági, policy vagy menedzsment modellekbe? Mik azok a fő területek, amiket érint, és mik azok, amiket elveszített? Mi a kulturális városfejlesztés szerepe a perifériákon és a kisvárosokban? Mik lehetnek a kulturális városfejlesztés fő kérdései az évtized végén? és technológiai hálózatokban, és milyen jövőbeli mintákra láthatunk rá, ha az itteni folyamatokat vizsgáljuk.
TÁRSRENDEZVÉNY
A Kulturális Város Után nemzetközi konferencia társrendezvénye:
Lift Workshop @ Hungary, Eastern Quartier
A konferenciához kapcsolódóan a Kitchen Budapest a Kortárs Építészeti Központtal közösen egy napos workshop-ot szervez 2010. szeptember 26-án. A Lift nemzetközi eseménysorozat az új technológiák társadalmi hatásait és lehetőségeit vizsgálja. A Lift@home első kelet-közép-európai kiadásának színhelye a Pécs keleti városrészében található Széchenyi István Akna. Az akna nem csak különleges építészeti helyszínt biztosít az esemény számára, de magában hordozza a Lift által felvetett kérdéseket is: Milyen új lehetőségeket kínálnak az új technológiák egy átalakuló város urbanisztikai és társadalmi perifériáján? A workshop nemzetközi résztvevőinek közreműködésével olyan kapacitások és kompetenciák feltérképezésére vállalkozik a pécsi periférián, amelyek az új technológiák segítségével a városrész fejlődésének motorjaivá válhatnak.
Jelentkezés és további információ a workshop honlapján.
AFTER THE CULTURAL CITY international conference co-event:
Lift Workshop @ Hungary, Eastern Quartier
In relation to the conference a one-day workshop is organised on Sunday, September 26, addressing the possibilities of new technologies in the socio-cultural periphery of a changing post-industrial urban landscape. Aspiring participants are welcome to apply for the Lift @ Hungary workshop at Eastern Quartier.
Please find more information on the workshop on its website.
EGYÉB PROGRAMOK
Szeptember 24.
♦ Fogadás és vacsora a Zsolnay Kulturális Negyed új kiállítótermében (regisztrációval ingyenes)
♦ Csoportos látogatás Gyugyi László műgyűjtő 600 tételből álló Zsolnay-gyűjteményében (regisztrációval ingyenes)
A gyűjtemény darabjai a gyár historikus és szecessziós korszakából származnak, és a Zsolnay Kulturális Negyedben, egy erre a célra átalakított szecessziós épületben, az egykori Sikorsky-villában leltek otthonra.
Szeptember 25 este.
♦ Bortúra és vacsora lehetőség Villányban (választható)
Szeptember 26.
♦ Magyarok a Bauhausban – „A művészettől az életig” c. kiállítás megtekintése Helyszín: Janus Pannonius Múzeum (regisztrációval ingyenes)
♦ 12 Év – Dél-Dunántúl Építészete a 21. Század Elején – Csontváry Múzeum földszinti terei (ingyenes)