A Kormány 1653/2018. (XII. 6.) Korm. határozata az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő további teendőkről

A Kormány 1653/2018. (XII. 6.) Korm. határozata

az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással

összefüggő további teendőkről

 

A Kormány
1. egyetért az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) létrehozásával, melynek megvalósítása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve – az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) elnökének bevonásával – dolgozza ki a jogszabályi környezet szükséges módosítását;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével – gondoskodjon a nyilvántartás létrehozásához és működtetéséhez szükséges informatikai rendszer megvalósításáról, valamint vizsgálja meg e nyilvántartás összekapcsolhatóságát az SZTNH által vezetett önkéntes műnyilvántartással;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő: 2019. december 31.

3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve, a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a vagyonrendezési eljárás alkalmazhatóságát az építészeti alkotásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdon esetében;
Felelős: igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2019. december 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve és az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján az SZTNH elnökének bevonásával készítsen elő az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok építészeti-műszaki dokumentációira vonatkozó szerzői jogi szabályozással és joggyakorlattal összefüggő, a társadalmi jogtudatosság növelésére vonatkozó átfogó stratégiát és megvalósítási programot.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. december 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

Letölthető: MK18195