A JÖVŐ OTTHONAI ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT (2.)

A JÖVŐ OTTHONAI ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT (2.)
AZ ÉPÍTÉSZ HÁZA
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A 2016-ban indult tervpályázat-sorozat folytatásaként, a Style & Home Kft. által életre hívott
OTTHONNEKED összefogás nyílt ötletpályázatot hirdet építészek, valamint építész hallgatók
számára. A f enntarthatóság mint az első pályázatban megfogalmazott cél és problémafelvetés az
idei pályázatban is központi szerepet játszik. Az általános tematika mellett jelen kiírás egy
speciálisabb, a közgondolkodást jelentősen befolyásolni képes témára, az építész saját házára
fókuszál.
1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA
Style & Home Kft. (2235 Mende, Fő u. 21), továbbiakban Kiíró.
 
2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat Kiírója és Támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak
és lakások építése elsődleges fontosságú. Meggyőződésük, hogy az ehhez szükséges
szakembergárda, köztük kiemelten az építészek szakmai támogatása nélkülözhetetlen
feladat. Ezért a pályázat a már létező fejlesztési eredmények megismertetése mellett az
építészeti innováció felkutatásához, ezzel együtt pedig az építészek és az építőipar szorosabb
együttműködéséhez is hozzá szeretne járulni.
A motivált, kreatív alkotók legszélesebb körének megszólítása érdekében a pályázaton való
részvételre a Kiíró a szakmai pályafutásuk elején járó építészhallgatókat és a praktizáló
építészeket is várják. Különösen aktuálisnak érzi a Kiíró a téma feldolgozását annak tükrében,
hogy Magyarország meglévő lakásállományának jelentős hányada mára az elfogadott
statisztikák és tanulmányok szerint sem biztosít humánus lakókörnyezetet, az úgynevezett
lakhatási szegénység sok százezer embert érint.
Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóház/lakás/otthon megteremtése továbbra is
társadalmunk legfontosabb kihívásai közé tartozik. Míg a lakásállománnyal szemben támasztott
mennyiségi elvárások könnyebben meghatározhatók és leírhatók, addig a korszerű minőség
tartalma folyamatosan változik, kutatására invenciózus energiákat kell fordítani. Az
örökérvényűnek és kizárólagosan jónak gondolt építészeti és technikai megoldások a
környezeti és társadalmi változásokat követve gyakran módosulnak. Az új kihívásokra, a
klímaváltozás, fenntarthatóság kérdéseire a pályázatot kezdeményező cégek igyekeznek
innovatív termékekkel válaszolni. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a fenntartható és
energiatakarékos épített környezet, illetve lakóházak létrejötte nem kizárólag az építőipari
innovációk, technológiák, technikák és berendezések beépítésétől függ. Ehhez nélkülözhetetlen
a minőségi építészet, amely reagál a társadalmi, gazdasági és ökológiai aspektusokra is. Ez
ugyanis képes alapjaiban meghatározni és rögzíteni egy épület fenntarthatósághoz, időtállósághoz, környezettudatossághoz fűződő iszonyát. Sőt, ezeken a kiindulási feltételeken
gyakran a legkorszerűbb berendezések és technikák sem tudnak érdemben változtatni. Ezért
az építész számára különösen fontos az alapkoncepció meghatározása, melynek része a
környezeti, településszerkezeti és szociális kontextus vizsgálata, a fenntarthatóan működő
tervezési program, lakásméret meghatározása épp úgy, mint a telepítés, tájolás, tagolás,
megnyitások, átmeneti terek, anyagok, felületek és építési technológiák használatának kérdése.
Léteznek-e alapvetően építészeti, a teret és a formát, sőt az esztétikát érintő megoldások,
melyek a t echnika és a t echnológia segítségével élhető és fenntartható otthonok létrejöttét
biztosítják? A pályamunkáknak erre a holisztikus, az építészetet és az építést átfogóan és
egyben látó szemléletnek az erősítésére kell vállalkozniuk.
 
További részletek: Építész pályázat kiírás