A HBVÉK ÉVZÁRÓ TÁJÉKOZTATÓJA 2024. ÉVRE VONATKOZÓAN

Tisztelt Kamarai Tagok!


A MÉK 2023. november 17-i Küldöttgyűlése több fontos, a tagjainkat, szakmagyakorlóinkat különösen érintő kérdésben is döntött. Ezek közül az egyik a MÉK jövő évi költségvetésének elfogadása és ennek részeként a tagdíj megállapítása volt.

10/2023. (11.17.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2024. évi költségvetését 153 igen, 18 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként a 9/2023. (05.12.) sz. MÉK Kgy. határozattal elfogadott tagdíjszámítási módszer alapján kiszámított 2024. évi tagdíjat 95.000 forintban állapítja meg.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Építész Kamara Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata által meghatározott különböző díjfajták összegét a tagdíjhoz viszonyítva, azaz annak bizonyos %-ához kötötten határozza meg a szabályzat, így a tagdíj emelése kihat a különféle díjak összegére is.

MÉK díjtáblázat 2024 megállapította a MÉK 31/2023 (12.01.) sz. MÉK Elnökségi határozata (hatályos: 2024. január 1-től): https://mek.hu/media/files/2023/kamara/MEK_dijtablazat_2024.pdf

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság – részletek

(1) (A bekezdés 2016. január 1-én hatályát vesztette.)

(1a) Tagdíjmentesség illeti meg a tagjelölteket. A tagjelölt regisztrációs díja a tagdíj 10%-a.

(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat.Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

(2) Az a nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységet NEM végzett, az a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként.

(2a) Az a 70 év feletti nyugdíjas kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz, és/vagy jogosultsághoz kötött tevékenységbőlszármazó jövedelme, bevétele NEM érte el a bruttó 1,0 millió forintot, az a tagdíj 50%-át fizeti tagdíjként.

(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes jogosultsággal nem rendelkezik, vagy az összes jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

(3a) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, de felelős műszaki vezetői, vagy építési műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív, akkor az éves nyilvántartási díj mértékével megegyezően a tagdíj 70%-át fizeti tagdíjként. A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

(4) Az a kamarai tag, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozik kettős kamarai tagságáról, a tagdíj 70%-át fizeti.

(5) A területi kamara elnöksége méltányossági jogkörével élve további kedvezményeket állapíthat meg, de ez a MÉK tagdíj részesedését nem módosíthatja.

(6) A területi kamara elnöksége a (1) – (5) bekezdések esetében hivatalból ellenőrizheti a kérelmező által előadott tények és okiratokban foglaltak valóságtartalmát, ennek igazolására a kérelmezőt kötelezheti.

(7) A tagdíjfizetés szempontjából kamarai tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati és tervtanácsi részvétel.

(8) A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti kedvezmények nem vonhatók össze.

Felhívom a szíves figyelmet arra, hogy a 70 év felettiek, a nyugdíjas tagok, illetve a kettős kamarai tagok KIZÁRÓLAG akkor élhetnek a kedvezményes tagdíjjal, amennyiben 2024. január 15-ig a területi kamarájuk felé a nyilatkozatukat megteszik!!!A Küldöttgyűlés határozatait és az elfogadott anyagokat itt töltheti le: https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_2023_november_17_i_Kuldottgyulesenek_hatarozatai

A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata itt elérhető: https://mek.hu/media/files/2023/kamara/PGSZ_20240101-v.pdf

Tisztelettel: Radics Beatrix titkár

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Email:
hbmepkam@net-portal.hu
Honlap:
www.hbmek.hu
Tel:
+36 52 349 075