A HBMÉK Jelölő Bizottságának tájékoztatója a 2012. május 21-i választással kapcsolatosan

Címer kőböl
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
4024 Debrecen, Wesselényi u. 6. I. em. 15.
Telefon/fax: (52) 349-075, e-mail: hbmepkam@net-portal.hu
A HBMÉK Jelölő Bizottságának tájékoztatója a 2012. május 21-i választással kapcsolatosan
Tisztelt Kamarai Tagtárs!
A hivatalban lévő Elnökség 21/2012.(02.27.) számú határozatában kijelölte, felkérte a választás előkészítéséért felelős Jelölő Bizottságot. Tagjai: Halász György, Jambrik Imre és Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyi. A Bizottság feladatának eleget téve megkezdte előkészítő munkáját. Ennek keretében minden kamarai tag adhat javaslatot a tisztségviselők és a bizottsági tagok személyére. Amennyiben, élni kíván ezzel a lehetőséggel kérem, hogy javaslatát, javaslatait legkésőbb
2012. április 25. napjáig
jutassa el kamaránk e-mail címére
(hbmepkam@net-portal.hu),
az alábbi kizáró tényezők figyelembe vételével:
Alapszabályunk 4.1. értelmében választani kell
– elnök
– alelnök
– 3 fő elnökségi tag
– 3 fő felügyelő bizottsági tag
– 5 fő etikai bizottsági tag.
A kamarai tisztségviselő megbízatása 4 év, mely legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg.
Ebből következően két egymást követő választási ciklusban betöltött tisztsége miatt az alábbi személyek az adott tisztségre nem választhatóak:
~ elnökségi tag volt kettő cikluson keresztül
Arató András István
~ etikai bizottság elnöke volt kettő cikluson keresztül
Balassa Bálint
~ felügyelő bizottság tagja volt kettő cikluson keresztül
Kemény-Beke Ádám
~ etikai bizottság tagja volt kettő cikluson keresztül
Tokai-Kiss Gábor
Tájékoztatásul közöljük, hogy az Alapszabályunk 30.§.(2) alapján a választott tisztség egyúttal országos küldötti kötelezettséget is jelent.
A jelölő Bizottság nevében: Halász György
Elnök