2019. – hatályos jogszabályok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Hatályos: 2019.01.01. – 2019.12.31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.347610

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Hatályos: 2018.07.26. – 2019.03.14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.357243

Hatályos: 2019.03.15.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196051.363025

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Hatályos: 2019.01.01 – 2019.01.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.360911

Hatályos: 2019.02.01 – 2019.03.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.362560

Hatályos: 2019.04.01 – 2019.04.17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.360912

Hatályos: 2019.04.18.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.360913

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Hatályos: 2018.12.03 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.360622

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

Hatályos: 2018.12.25-2019.03.14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.361625

Hatályos: 2019.03.15.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103144.362963

 

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

Hatályos: 2019.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57474.361230

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

Hatályos: 2019.01.02 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824.362951

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Hatályos: 2018.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.338586

Hatályos: 2019.01.02 – 2019.03.14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.362947

Hatályos: 2019.03.15. –2019.12.30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.362948

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

Hatályos: 2019.01.02. –2019.03.14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26396.362943

Hatályos: 2019.03.15.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26396.362944

 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Hatályos: 2018.12.19 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191890.361912

 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Hatályos: 2018.12.05 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.360819

 

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Hatályos: 2019.01.01 –2019.12.30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.363004

 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

Hatályos: 2019.01.01 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191859.363024

 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Hatályos: 2019.01.01.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.363017

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Hatályos: 2018.12.05 –

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.360811

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Hatályos: 2018.12.05-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.360814

 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Hatályos: 2018.01.01.– 2019.03.14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.346045

Hatályos: 2019.03.15.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126484.360817

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

Hatályos: 2018.12.05–

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126393.360816

 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Hatályos: 2018.03.13.–2020.12.31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101820.352718

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Hatályos: 2018.12.01.-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193969.360311

 

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

Hatályos: 2018.07.01-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26913.349404