47. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem / 47. András Román Summer University Course on Monument Protection

47. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem / 47. András Román Summer University Course on Monument Protection
 
A felhívás sokszorosítható és terjeszthető! / This appeal can be freely copied and circulated!
English version follows the Hungarian text
 
 
JELENTKEZÉS / APPLICATION
Kedves Barátunk!
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság és a TIT Bugát Pál Egyesület ebben az évben is meghirdeti a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet.
A nyári egyetem idei témája: A MŰEMLÉK HELYREÁLLÍTÁSOK GYAKORLATI FELADATAI
 
A műemlékek védelme, megőrzése és helyreállítása csapatmunka. A helyreállítások folyamatában fontos szerepet játszanak a szakma különböző területeit képviselő szakemberek – hatóságoktól a kutatókig, építészektől a restaurátorokig és a kivitelezőkig stb. Ahogyan a védendő műemlékek köre bővül és változik térben és időben, úgy kapnak egyre nagyobb jelentőséget a hasznossággal és hasznosítással összefüggő  igények, valamint az értékek hiteles megőrzésének sokrétű feladatai. A kényes egyensúly, a közös nevező megtalálása az érintettek feladata és kötelessége. A nyári egyetem programja 2017-ben ennek az egyensúlynak a megtalálásához kíván elméleti alapot és gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevőknek.
Az ICOMOS MNB műemlék épületek  helyreállításában, fenntartásában és hasznosításában érdekelt, vagy szakosodni kívánó szakemberek jelentkezését várja.
(A  tervezett előadások címe és az előadók neve – változás jogának fenntartásával – a mellékletben található).
A nyári egyetemet akkreditált képzésnek fogadja el a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM és más hazai és külföldi egyetem, illetve a szakterületen működő intézmény. A résztvevőknek a MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA akkreditációs bizottsága 2016-ban 9 kredit pontot ítélt a „szabadon választható” kategóriában.
A nyári egyetem helyszíne: Síkfőkút (Noszvaj) Nomád Hotel
A nyári egyetem időpontja: 2017. június 22.-június 28.
A nyári egyetem hivatalos nyelve: magyar és angol (szinkrontolmácsolást a rendezvény teljes időtartamára biztosítunk)
Kérjük ne feledje jelezni  a hallgatók fórumán tartandó témához illő kiselőadásának címét
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a részvételt jelentős kedvezménnyel megállapított díjak mellett biztosítja, ezért kérjük, hogy a választott elhelyezésnek megfelelő díjakat egyéb hozzájárulásként a megadott határidő figyelembe vételével szíveskedjék átutalni.
2017. május 15-ig a díj
Ø 4 személyes faházban: 2017. május 15-ig történő átutalással 50.000 Forint, vagy 160 Euro
Ø 2 vagy 3 ágyas szállodai szobákban: 2017. május 15-ig történő átutalással 58.000 Forint, vagy 185 Euro
Ø 1 ágyas szállodai szobában: a férőhelyek függvényében 2017. május 15-ig történő átutalással 65.000 Forint, vagy 210 Euro
 
2017. május 16. és június 20. között a díj:
Ø 4 személyes faházban: 2017. június 20-ig történő átutalással 60.000 Forint, vagy 195 Euro
Ø 2 vagy 3 ágyas szállodai szobákban: 2017. június 20-ig történő átutalással 68.000 Forint, vagy 220 Euro
Ø 1 ágyas szállodai szobában: a férőhelyek függvényében 2017. június 20-ig történő átutalással 75.000 Forint, vagy 240 Euro
 
A fenti díjat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület OTP Bank NyRt-nél (H-1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.)
vezetett 1170 5008 2009 5785 0000 0000 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
Nemzetközi utalás esetén: IBAN: HU66 1170 5008 2009 5785 0000 0000 BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB
A közlemény rovatba a „nyári egyetem egyéb hozzájárulás” szöveget kérjük feltüntetni!
Az egyéb hozzájárulás  magába foglalja: az előadásokon és a két szakmai tanulmányúton való részvétel, valamint a szállás és az ellátás (napi háromszori étkezés) költségeit, valamint 2017. évre az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület „pártoló tag” címet .
Nem tartalmazza azonban a nyári egyetem helyszínére történő oda- és visszautazás költségeit.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság ebben az évben is pályázatot hirdet a Hallgatók Fórumán  elhangzó kiselőadások kiválasztása érdekében. Jelentkezni lehet a nyári egyetem témájához kapcsolódó kiselőadásdokkal (8-10 perc). A pályázatokat az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöksége bírálja el, és figyelembe veszi a beérkezés sorrendjét is.
Kérjük, hogy megjelölt időpontokig szíveskedjen átutalni  a hozzájárulást és egyidejűleg kitöltve küldje vissza a mellékletben található pályázati űrlapot  az ICOMOS titkárságra (e-mail: secretariat@icomos.hu.
ICOMOS Titkárság
email: secretariat@icomos.hu
Tel.: +36 1 2254 966
 
 
English version:
Dear Friends,
THE HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE OF ICOMOS AND THE TIT BUGÁT PÁL ASSOCIATION OFFER A SPECIAL FURTHER EDUCATION PROGRAMME for the participants of the 47th Eger Summer University Course.
 
PRACTICAL TASKS of RESTORATION  will be the theme of this year’s course
 
The protection, conservation and restoration of monuments is a team work. Representatives of different professions –  authorities, researchers, architects, restorers, contractors etc. – have important role in the process of restoration. Continuous changing and  increasing range of protected buildings,  means in one hand growing importance of  re-using and  usefulness, in the other hand it means  manifold  tasks for the authentic restoration of protected monuments. Finding the fragile balance is the eminent duty  of the concerned professionals. The programme of the summer university course is going to provide in 2017 as well, theory based information and practical advises for the participants.
 
 
The HNC of ICOMOS waiting the application of professionals to be concerned, or those who would like to be specialized on the field of restoration.
 
 
The draft programme can be found in the enclosure (the right of changing has been reserved) .
The Summer University Course is an accredited course of the Budapest University of Technology and other Hungarian and foreign universities and institution
 
In 2016, participants has been granted 9 credits by the Chamber of Hungarian Architects in the „free choosen” category
 
DATE: June 22 to June 28 2017.
 
LOCATION: Hotel Nomád, Síkfőkút /Noszvaj/(nearby to historic town of Eger,Hungary)
The official language of the course is Hungarian and English (simultaneous interpretation is provided during the whole length of the program)
Please do not forget to give the title of your planned short presentation, which fit to the subject of our summer course and presented on „Student Forum”
ICOMOS Hungarian National Committee is pleased to offer participation at this course with a notably significant reduced price, this minimal contribution fee, are the follows:
 
Untill 15TH  May 2017 FEES ARE:
Ø IN BUNGALOW FOR 4 PERSONS: WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 15TH OF MAY 2017: 50.000 HUF, OR 160 EURO
Ø IN 2 OR 3 BEDDED HOTEL ROOM: WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 15TH OF MAY 2017: 58.000 HUF,  OR 185 EURO
Ø IN 1 BEDDED HOTEL ROOM: ACCORDING TO AVAILABILITY –  WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 15TH OF MAY 2017: 65.000 HUF, OR 210 EURO
 
 

BETWEEN 11TH MAY 2017 AND 20TH June 2017.  FEES ARE:

 Ø IN BUNGALOW FOR 4 PERSONS: WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 20TH June 2017: 60.000 HUF, OR 195 EURO
Ø IN 2 OR 3 BEDDED HOTEL ROOM: WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 20TH June 2017: 68.000 HUF, OR 220 EURO
Ø IN 1 BEDDED HOTEL ROOM: ACCORDING TO AVAILABILITY – WITH SETTLEMENT OF FEES BY BANKTRANSFER UNTIL 20TH June 2017: 75.000 HUF, OR 240 EURO
 
 
Contribution fees has to be settled by banktransfer to:
Beneficiary: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület address: H-1113 Budapest, Daróczi út 1-3.
Bank: OTP Bank NyRT
address: H-1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.
account Number: 1170 5008 2009 5785 0000 0000
IBAN: HU66 1170 5008 2009 5785 0000 0000 BIC (SWIFT) Code OTPVHUHB
As transfer detail please indicate: your name, and the text ”Contribution fee Eger Summer University Course 2017”
 
THE contribution fee includes the courses, all programmes and the two field trips as well as lodging and full-board (three meals/day), and will offer you also the supporting membership for 2017 of ICOMOS Hungarian National Committee
The CONTRIBUTION FEE DOES NOT COVER the travel expenses to and from Sikfőkút, these will be borne by participant.
ICOMOS Hungary launches a call for papers to be presented at Student’s Forum.
8-10 minutes relevant short lectures can be submitted, ICOMOS Hungary’s Board will determine the choosen ones, taking into consideration also the chronological order of their submission.
 
Please be so kind to fill-up and send back the enclosed Application Form to ICOMOS Hungary’s Secretariat mail:secretariat@icomos.hu
by Early Bird Applications deadline (15th May 2017), but at least until 20th June 2017.
 
YOU ARE ALSO ASKED TO SETTLE YOUR PARTICIPATION FEE BY BANKTRANSFER BY SAME GIVEN DEADLINES.
 
Do not hesitate to contact us if you wish to have more infos!
Very truly yours
ICOMOS Hungary
 
Email: secretariat@icomos.hu
Phone: +36 1 2254 966