439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

Címer kőböl TÁJÉKOZTATÁS
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelettel kapcsolatban
A 2014. január 20-án hatályba lépő előírások alapján, műemléki területen
– műemléki érték dokumentálása,
– műemléki falkutatás,
– műemléki restaurátor,
– történeti kertek,
– műemléki faldiagnosztika továbbá
– orgonahangszer-helyreállítás
szakterületen csak az folytathat szakértői tevékenységet, aki – a bejelentést követően – nyilvántartásba került.
A műemléki területen a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság a Magyar Építész Kamara.
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelettel (továbbiakban: Rendelet) hatályos változata az alábbi oldalon érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.252315