21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen és 1 nem szavazattal a MÉK Alapszabályának 3.4.6. pontja alapján az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:
A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 144/2017. (IV.12.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, MV-É-R, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is. A szakterületi jogosultság feltételeként az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Épkiv.) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a 2017. június 20-tól hatályos hivatkozás formája nem egyértelmű, ezért a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben a „szakági részvételi” feltétel egyértelművé tétele érdekében a következő értelmezést tesszük:
É
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben.
Értelmezésünk szerint: 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.
Tehát: … szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.
ME-É
Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
Értelmezésünk szerint: Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.
MV-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.
Értelmezésünk szerint: A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.
MV-É-R
Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.
Értelmezésünk szerint: Az Épkiv. 22. § (1) bekezdésének b) pont bc) pontjának vonatkozásában a meghatározott méretet és jellemzőt a terep szint feletti két építményszint, a 1,5 méteres pinceszint, valamint a 2,0 kN/m2 felszíni teher jelenti.
Tehát: Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése terep szint feletti két építményszintet, a 1,5 méter mély pinceszintet, valamint 2,0 kN/m2 felszíni terhet meg nem haladó építmény esetén végezhető.