2020. május 4-től életbe lépő előírások és változások!

Április utolsó napjaiban több közlemény és tájékoztató is látható, olvasható volt a korlátozó intézkedések eltérő területi hatályú és fokozatos visszavonásáról, amelyekről szóló Korm. rendeletek április 30-án éjszaka jelentek meg.

2020. május 4-től eltérő szabályok vonatoznak Budapestre és Pest Megyére, valamint az ezen kívüli területre.

Míg a „közép-magyarországi” régióban (Budapest, Pest Megye) a jelenleg is érvényes szabályok (azaz a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, valamint ennek hatályát meghosszabbító 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti kijárási korlátozások) vonatkoznak, addig minden más megyében a 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi előírások lépnek érvénybe hétfőtől:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó –
  • kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
  • A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a látogatható hely üzemeltetője gondoskodik, a vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
 • rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
 • A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható, azonban az intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
 • Továbbra is szabálysértést követ el az, aki a meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.

Fontos, hogy a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet a most kihirdetett rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható, tehát a rendezvényeken, gyűlésen való részvétel továbbra is tilos!

2020. április 27-től a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete alapján Budapest területén a BKK járatain és megállóiban, taxiban, ügyfélforgalmú helyeken, piacon, vásáron, beváráslóközpontokban a hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia (textil vagy papír maszkkal, sállal, kendővel).

Kapcsolódó jogszabályok:

46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet

168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről

21/2020. (IV. 23.) Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete

Forrás: http://mek.hu/index.php?link=2020_majus_4_tol_eletbe_lepo_eloirasok_es_valtozasok_____20200501