2019. évre vonatkozó információk!

Tisztelt Kamarai Tagok!

Tisztelt Szakmagyakorlók!

 

A MÉK 2018. november 30-i Küldöttgyűlése több fontos, a tagjainkat, szakmagyakorlóinkat különösen érintő kérdésben is döntött. Ezek közül az egyik a MÉK jövő évi költségvetésének elfogadása és ennek részeként a tagdíj megállapítása volt. A MÉK Küldöttgyűlése 193 igen, 16 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetést azzal, hogy ennek részeként a 2019. évi tagdíjat 60.000 Forintban állapította meg.

Tekintettel arra, hogy a PGSZ által meghatározott különböző díjfajták összegét a tagdíjhoz viszonyítva, azaz annak bizonyos %-ához kötötten határozza meg a szabályzat, így a tagdíj emelése kihat a különféle díjak összegére is. A MÉK Elnöksége december 7-én – összhangban a PGSZ módosításával – elfogadta a 2019. évi díjtáblázatot. A január 1-től hatályos díjtáblázat innen érhető el, vagy a csatolt dokumentum is megtekinthető!

A nyugdíjas tagok és a kettős kamarai tagok csak akkor élhetnek a kedvezményes tagdíjjal, amennyiben január 15-ig a területi kamarájuk felé a nyilatkozatukat megteszik. 

Nyilatkozat kettős kamarai tag – 2019.

Nyugdijas nyilatkozat 2019.

tiszteletbeli tagok továbbra is tagdíjmentességet élveznek. A nyilatkozó nyugdíjas kedvezményes tagdíja 18.000 Ft lesz.

Másik kiemelendő döntés a Pénzügyi- és gazdálkodási szabályzat (PGSZ) módosítása. Ennek egyik lényeges pontja, hogy a kamarai tagsággal nem rendelkező szakmagyakorlók, a nyilvántartottak számára (felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, energetikai tanúsítókaz éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke 2019-től a tagdíj 50%-a, 30.000 Ft lesz.

A PGSZ módosítás fontos új eleme, hogy 2019-től a jelenleg is meglévő kedvezményes tagdíj differenciálásra került, így január 1-től teljes és részleges kedvezményes tagdíj lesz érvényben:

  • Teljes kedvezményes tagdíj fizetésére az lesz jogosult, akinek a kamarai tagsága mellett semmilyen jogosultsága sincs, vagy aktív tagsága mellett minden jogosultságát szünetelteti. A teljes kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 30%-a, azaz 18.000 Ft lesz.
  • Részleges kedvezményes tagdíjra január 1-től az az aktív tag lesz jogosult, aki bár tervezői, szakértői jogosultságait szüneteltetni (vagy nem rendelkezik velük), de tagsághoz nem kötött jogosultsága(i), azaz a felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri, energetikai tanúsítói jogosultságai aktívak. A részleges kedvezményes tagdíj mértéke a tagdíj 50%-a, azaz 30.000 Ft lesz.

A Küldöttgyűlés határozatait és az elfogadott anyagokat innen töltheti le.

A MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata itt elérhető: http://mek.hu/media/files/2017/szabalyzatok/PGSZmod_20171110.pdf

 

Tisztelettel: Radics Beatrix titkár

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA
4028 Debrecen, Sarló utca 3. Fszt.
Email:
hbmepkam@net-portal.hu
Honlap:
www.hbmek.hu
Tel/Fax:
+36 52 349 075