Gyula Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet


GYULA VÁROS, KÖRÖS-PARTI „TERASZ” KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVEZÉSÉRE témában.

Az ötletpályázat tárgya: Gyula belváros Élővíz-csatorna menti „Vendéglátó-terasz”, a belvárosi Kapus-hídtól keletre, a csatorna északi oldalán lévő partszakasz.

Az ötletpályázat célja:

Gyula történelmi belvárosának központján folyik át a valamikori Ó-Fehér-Körös, ma Élővíz-csatorna. A folyón átvezető műemléki téglahíd mellett, a part északi oldalán épült 2006-ban az 1986-ban megtervezett vendéglátó terasz. Megépítése óta a környező vendéglátó létesítmények nem vették használatba. Állaga romlik, látványa elhanyagoltságot és gazdátlanságot sugall, az időközben felújított környezetéhez már nem illeszkedik.

A város szándéka, hogy az Élővíz-csatorna partján növelje a gyalogosforgalmat, és vonzóvá tegye mind a helyi polgárok, mind a turisták számára. Ezt a gyalogos útvonalként használatos területen, a Körös-parton meglévő természeti-, és épített környezeti értéke kiemelésével, fejlesztésével, a környezet minőségének emelésével, új attrakciók – oda illő új funkciók – létrehozásával lehetséges és szükséges elérni.

A kiíró tervpályázat útján keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a legszínvonalasabb környezetrendezési változatot.

A pályázat jellege, formája:

A pályázat jellege:                                                                 NYÍLT

A pályázati eljárás formája:                                       ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

A pályázat:                                                                            TITKOS

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

  1. Pályázat meghirdetése, kiírás megküldésének kezdete: 2019. február 7.
  2. Kérdések beadásának határideje: 2019. március 7.
  3. Kérdésekre adott válaszok határideje: 2019. március 22.
  4. Pályaművek postára adásának határideje: 2019. május 23.
  5. Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. június 14.
  6. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2019. július 15

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat megküldjük a balogg@gyula.hu (tárgy: Gyula Körös-part ötletpályázat) e-mail címre küldött elektronikus levélben megadott elektronikus és postacímre.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei:

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet, aki a meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, a jogszabályi- és a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.

Az ötletpályázat részletes kiírása február 7-től lesz elérhető.