MEGHÍVÓ


Tisztelt Kamarai Tag!


A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Tisztújító Taggyűlését

2021. szeptember 03., péntek 16 óra 00 percre összehívom.

A Tisztújító Taggyűlés helyszíne: Hotel Nagyerdő – belső park /szabadtéri rendezvény/ 4032 Debrecen, Pallagi út 5.

Határozatképtelenség esetén a Tisztújító Taggyűlést azonos napirenddel

2021. szeptember 03., péntek 16 óra 30 percre hívom össze!

Kérem, hogy a napirend fontosságára tekintettel, jelenlétével tisztelje meg a Tisztújító Taggyűlést!PROGRAM

Elnöki köszöntő – China Tibor elnök

Határozatképesség megállapítása – China Tibor elnök

ÜGYRENDI DÖNTÉSEK

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyvvezető (1 fő) és jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása

Szavazatszámlálók megválasztása (3 fő szavazatszámláló, valamint egy 1 fő szavazatösszesítő)

Napirend elfogadása – levezető elnökNapirend:

1. A Választási Jelölőbizottság elnökének beszámolója

Ea.: Törös Attila VJB elnök

2. A HBMÉK Elnökének beszámolója a HBMÉK 2020.évi működéséről, érintve 2021. év első felét

Ea.: China Tibor elnök

3. A 2020. évi költségvetési beszámolója

Ea.: China Tibor elnök

4. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámoló jelentése

Ea.: Szilágyi Tamás EFB elnök

5. A Felügyelő Bizottság beszámoló jelentései

Ea.: Báthory Sándor FB elnök

6. Hozzászólások – válaszok

A beszámolók elfogadása

7. A HBMÉK 2021. évi költségvetés tervezete

Ea.: China Tibor elnök

8. Hozzászólások – válaszok

A 2021. évi költségvetés elfogadása

9. A területi kamara tisztségviselőinek megválasztása

A/   Etikai-Fegyelmi Bizottsági póttagok választása

A/1 Etikai-Fegyelmi Bizottsági póttagok választás eredményhirdetése

B/   Választási Jelölőbizottsági tagok és póttagok választása

B/1 Választási Jelölőbizottsági tagok és póttagok választás eredményhirdetése

10. Egyebek

Zárszó

Debrecen, 2021. augusztus 13.

                                                                               Tisztelettel:

                                                                                              China Tibor

                                                                             a HBM Építész Kamara Elnöke