MAGYAR KÖZLÖNYÖK, egyéb tájékoztatás – 2021.

A Kormány 666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete az energetikai felülvizsgálatról 

A Kormány 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról  

 – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása  

–  az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

–  az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása 

–  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

–  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

–  az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 

–  2. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez „2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségek 

A Kormány 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról  

–  az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

–  az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

–  a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

–  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

–  az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

–  a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

–  az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

–  a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

–  a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

–  örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek

–  örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek

 – 2. melléklet a 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez „3. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelethez Az örökségvédelmi engedély iránti kérelem, az örökségvédelmi bejelentés, a műemlékké vagy műemléki területté nyilvánítási vagy törlési eljárás dokumentumainak felépítése, kötelező adattartalma  


293. szám  

A Kormány 686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról


294. szám 

A Kormány 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések egyszerű bejelentéssel történő megvalósíthatóságának kiterjesztéséről

A Kormány 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása  

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása  

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása  

4. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása  

A Kormány 701/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról  

  1. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása 

  2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 57/2020. (XII. 29.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról  

A Kormány 2033/2020. (XII. 29.) Korm. határozata az építőipari ágazat termelékenységének, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásról  

„Hamarosan kiírásra kerül az a pályázati konstrukció, amely 12 milliárd forintos támogatási forrást biztosít az építőipari kis- és középvállalkozások, továbbá az 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozására. A támogatás vissza nem térítendő támogatásként kerül majd biztosításra. A részletes pályázati kiírás 2021 januárjában fog megjelenni a www.kormany.hu és a www.emi.hu felületén.”


297. szám  

A Kormány 715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról  

  1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása 

  4. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása 

  6. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról  

  1. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása

  /1. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez/

  /2. melléklet a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelethez/


SAJTÓ:

A közel nulla energiafogyasztású ingatlanok építését előíró szabályt elcsúsztatták fél évvel, a nagyobb családi házakat, legfeljebb hat lakásos társasházakat pedig egyszerű bejelentéssel lehet építtetni.

A nagyobb családi házakat és 1000 négyzetméter alatti, 6 lakásos társasházakat is egyszerű bejelentéssel lehet építeni, egészen február elejéig. Emellett az új építésű ingatlanok közel nulla energiafogyasztását előíró határidő is későbbre tolódott. A korábbi szabályozás szerint januártól csak közel nulla energiaigényű lakóingatlant lehetett volna átadni. Az új szabály szerint azonban csak 2021 júliusától lép életbe a szigorítás.

Forrás: https://m.hvg.hu/gazdasag/20201230_ingatlanpiac_kormanyrendelet_lakas_epites?fbclid=IwAR0N5IjeA-gThjE6kMWCgG2MJ_o5qEL4Qjwm0T3AglYs8ntM_XkInAaTxxY


Egyszerűsödik az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára

Forrás: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210103/egyszerusodik-az-ugyintezes-az-allampolgarok-es-a-cegek-szamara-463784