MAGYAR KÖZLÖNY 119. szám

2019. évi LXIV. törvény

Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról